AB Energijos skirstymo operatorius

Home Forums Investavimas Akcijos Baltijos akcijų rinka NASDAQ Vilnius AB Energijos skirstymo operatorius

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 22 total)
 • Author
  Posts
 • #310567 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  ESO valdyba lapkričio 21 d. patvirtino naujas elektros energijos persiuntimo paslaugų ir visuomenines elektros kainas, kurios, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau – VKEKK) paskelbus, galios 2018 metais. ESO elektros kainas perskaičiavo po to, kai VKEKK pakeitė elektros energijos kainos dedamąsias.
  Nuo 2018 metų sausio 1 d. ESO siūlo taikyti vidutiniškai 3,5 proc. mažesnes visuomenines elektros kainas privatiems klientams. Verslo klientams, gaunantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų, 2018 metais persiuntimo paslaugos kainas (įskaitant viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) ESO siūlo mažinti vidutiniškai apie 8,5 proc., iš žemosios įtampos tinklų – 1,1 proc. Konkrečių klientų išlaidų pokytis už elektros energiją ir jos persiuntimo paslaugą gali skirtis.
  Pažymėtina, jog VKEKK gali papildomai spręsti dėl VIAP biudžeto ir visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos koregavimo. Jei būtų priimti šie sprendimai, paslaugų kainos būtų koreguojamos.
  VKEKK paskelbus galutines kainas, apie jas ESO informuos atskiru pranešimu.

  #310882 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO ir Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

  Elektros ir gamtinių dujų skirstymo bendrovės ESO pajamos 2017 metų sausio-spalio mėnesiais siekė 500,2 mln. eurų ir buvo 6,3 proc. mažesnės nei atitinkamu laiku pernai, kai jos siekė 533,8 mln. eurų. Pajamos sumažėjo dėl nustatytų mažesnių elektros energijos ir gamtinių dujų kainų Bendrovės klientams.

  2017 metų sausio-spalio mėnesiais ESO uždirbo 115,5 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) – 15,5 proc. mažiau nei tuo pat metu 2016 metais, kai EBITDA buvo 136,7 mln. eurų.

  #311291 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir ESO), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

  Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2017 m. gruodžio 19 d. nutarė pakoreguoti 2017 m. lapkričio 16 d. nutarimu nustatytas AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuomenines elektros energijos kainų viršutines ribas 2018 metams.

  Komisijos nutarimu 2018 metais perkantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų viršutinė riba sieks 6,720 ct/kWh (be PVM), iš žemosios įtampos tinklų – 8,981 ct/kWh (be PVM).

  Šiuo metu perkantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų elektros energijos visuomeninės kainos viršutinė riba siekia 7,102 ct/kWh (be PVM), iš žemosios įtampos tinklų – 9,088 ct/kWh (be PVM).

  Visuomeninės kainos viršutines ribas sudaro šios dedamosios: elektros energijos įsigijimo kaina, VIAP kaina, sisteminių paslaugų kaina, perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba, visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba ir skirstymo paslaugos kainos viršutinė riba.

  Galutinės 2018 metais galiosiančios ESO kainos ir tarifai paaiškės Komisijai jas paskelbus. ESO apie kainas ir tarifus informuos teisės aktų nustatyta tvarka.

  #311367 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK) 2017 m. gruodžio 19 d. peržiūrėjo viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainą ir elektros energijos visuomeninės kainos viršutines ribas 2018 metams privatiems klientams, perkantiems elektros energiją iš žemosios ir vidutinės įtampos tinklų.

  Atsižvelgdama į tai, ESO valdyba 2017 m. gruodžio 20 d. patvirtino patikslintas visuomenines elektros energijos kainas, kurios galios 2018 metais.

  Nuo 2018 metų sausio 1 d. ESO siūlo taikyti vidutiniškai 1,2 proc. mažesnes visuomenines elektros energijos kainas privatiems klientams.

  Naujas kainas ESO teiks tvirtinti VKEKK. Komisijai paskelbus galutines kainas, ESO informuos atskiru pranešimu.

  #311561 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO ir Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

  Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) gruodžio 22 d. paskelbė Bendrovės valdybos sprendimu gruodžio 20 d. patikslintas visuomenines elektros energijos kainas 2018 metams.

  ESO elektros kainas perskaičiavo po to, kai Komisija peržiūrėjo viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainas ir visuomeninių elektros energijos kainų viršutines ribas.

  Kainos gyventojams vidutiniškai mažėja 1,2 proc. Elektros kainos gyventojams mažėja jau penktus metus iš eilės. Nuo 2013 metų vidutinė elektros kaina gyventojams sumažėjo 23 proc.

  #311724 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO ir Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

  Elektros ir gamtinių dujų skirstymo bendrovės ESO pajamos 2017 metų sausio-lapkričio mėnesiais siekė 554,5 mln. eurų ir buvo 6,2 proc. mažesnės nei atitinkamu laiku pernai, kai jos siekė 591,3 mln. eurų. Pajamos sumažėjo dėl nustatytų mažesnių elektros energijos ir gamtinių dujų kainų Bendrovės klientams.

  2017 metų sausio-lapkričio mėnesiais ESO uždirbo 127,6 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) – 15,6 proc. mažiau nei tuo pat metu 2016 metais, kai EBITDA buvo 151,2 mln. eurų.

  #311985 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

  Bendrovė informuoja, kad 2018 m. sausio 10 d. gavo valdybos nario Ryčio Borkio pranešimą dėl atsistatydinimo iš užimamų pareigų.

  Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, paskutinė Ryčio Borkio pareigų ėjimo diena Bendrovės valdyboje bus 2018 m. sausio 24 d.

  Į Bendrovės valdybą Rytis Borkys buvo išrinktas Bendrovės stebėtojų tarybos sprendimu 2015 m. gruodžio 3 d.

  Apie veiksmus dėl naujo Bendrovės valdybos nario išrinkimo Bendrovė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.

  #312352 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO ir Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

  2017 metų 12 mėnesių preliminarūs ESO finansiniai duomenys:

  2017 m. 12 mėnesių 2016 m. 12 mėnesių Pokytis
  Pajamos 612,3 650,1 -5,8 proc
  Koreguota EBITDA* 151 138,9 8,7 proc.
  Elektros ir gamtinių dujų skirstymo bendrovės ESO pajamos 2017 metų sausio-gruodžio mėnesiais siekė 612,3 mln. eurų ir buvo 5,8 proc. mažesnės nei atitinkamu laiku pernai, kai jos siekė 650,1 mln. eurų. Pajamos sumažėjo dėl nustatytų mažesnių elektros energijos ir gamtinių dujų kainų Bendrovės klientams.

  Preliminariais duomenimis, 2017 metų sausio-gruodžio mėnesiais ESO uždirbo 151 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (koreguota EBITDA*) – 8,7 proc. daugiau nei tuo pat metu 2016 metais, kai šis rodiklis buvo 138,9 mln. eurų. Rezultatus lėmė efektyvesnė įmonės veikla ir didesnės investicijos į tinklų modernizavimą bei plėtrą.

  *Bendrovės preliminarus 2017 m. bei faktinis 2016 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

  #312898 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO ir Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

  2018 metų 1 mėnesio preliminarūs ESO finansiniai duomenys:

  2018 m. 1 mėn. 2017 m. 1 mėn. Pokytis
  Pajamos 57,2 59,4 -3,8 proc.
  Koreguota EBITDA* 18,7 18,6 0,5 proc.

  Elektros ir gamtinių dujų skirstymo bendrovės ESO pajamos per 2018 metų sausį siekė 57,2 mln. eurų ir buvo 3,8 proc. mažesnės nei atitinkamu laiku pernai, kai jos siekė 59,4 mln. eurų. Pajamos sumažėjo dėl nustatytų mažesnių elektros energijos ir gamtinių dujų kainų Bendrovės klientams.

  2017 metų sausį ESO uždirbo 18,7 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (koreguota EBITDA*) – 0,5 proc. daugiau nei tuo pat metu 2017 metais, kai šis rodiklis buvo 18,6 mln. eurų. Rezultatus lėmė efektyvesnė įmonės veikla ir didesnės investicijos į tinklų modernizavimą.

  #312935 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Didžiausios šalyje energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“, UAB valdoma elektros ir dujų skirstymo bendrovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) antruosius veiklos metus baigė rekordinėmis – 51,6 proc. – didesnėmis nei užpernai investicijomis elektros ir dujų tinklams plėsti ir modernizuoti. Toliau mažinamos sąnaudos ir efektyvesnė veikla prisidėjo prie mažesnių paslaugų kainų klientams – ne pirmus metus iš eilės mažėjo ir gamtinių dujų skirstymo, ir elektros energijos kainos gyventojams.

  „Antrieji bendrovės veiklos metai pirmiausia buvo skirstomųjų tinklų modernizavimo ir investicijų metai. Atnaujindami elektros tinklą, nutiesėme daugiau nei 2300 kilometrų požeminių kabelių, toliau diegėme išmaniojo tinklo priemones, kurios gyventojams ir verslui užtikrina patikimesnį, saugesnį ir šiuolaikiškesnį energijos tiekimą“, – sako ESO valdybos pirmininkė ir generalinė direktorė Dalia Andrulionienė.

  ESO vadovės teigimu, antruosius ESO veiklos metus galima vadinti ir klientų aptarnavimo gerinimo metais. Vis daugiau žmonių renkantis bendravimą internetu, pernai sukurtas interaktyvus gedimų žemėlapis, kuriame realiu laiku galima matyti elektros tiekimo sutrikimus bei užregistruoti naują gedimą. Patobulintas ir gyventojų informavimas SMS žinutėmis bei el. laiškais, pristatytas nemokamas elektros gedimų registravimo numeris 1852. Be įprastų paslaugų pernai klientams pradėtos teikti ir naujos – elektros ir dujų vidaus tinklo įrengimas, „Elektrikas į namus“, „Dujininkas į namus“, pasiūlytos įvairių spalvų elektros apskaitos spintos, infrastruktūros nuoma.

  Neaudituotais duomenimis, ESO pajamos pernai siekė 612,3 mln. eurų ir buvo 5,8 proc. mažesnės nei 2016 metais, kai siekė 650,1 mln. eurų. Pajamos sumažėjo dėl nustatytų mažesnių elektros energijos ir gamtinių dujų kainų klientams.

  Grynasis pelnas 2017 metais siekė 77,6 mln. eurų ir buvo 16,2 proc. mažesnis nei užpernai, kai jis buvo 92,5 mln. eurų. Grynojo pelno sumažėjimą lėmė mažesnės pajamos.

  Koreguota EBIDTA* pernai buvo 150,9 mln. eurų ir 8,6 proc. viršijo 2016 metų rezultatus. Padidėjimą lėmė efektyvesnė įmonės veikla ir didesnės investicijos į tinklų modernizavimą bei plėtrą.

  Bendrovės veiklos sąnaudos 2017 metais siekė 94,7 mln. eurų – 3,9 proc. mažiau nei 2016 metais, kai jos buvo 98,6 mln. eurų.

  Per antrus veiklos metus bendrovė į dujų ir elektros skirstomuosius tinklus investavo 226,2 mln. eurų – net 51,6 proc. daugiau nei užpernai, kai modernizacijai ir plėtrai buvo skirta 149,2 mln. eurų. Didžiausia dalis investicijų teko elektros skirstymo tinklui modernizuoti.

  Reikšmingos įtakos elektros skirstymo tinklo darbui pernai turėjo dažnesni permainingų orų sukelti stichiniai gamtos reiškiniai. Vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam klientui (SAIFI) su stichinių reiškinių („force majeure“) įtaka pernai siekė 1,32 karto ir nežymiai pakito nuo užpernai, kai siekė 1,25 karto.

  Su stichinių reiškinių („force majeure“) įtaka, vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) 2017 metais vienam klientui siekė 137,8 minutės ir, lyginant su 2016 metais, sutrumpėjo net 35,1 minutėmis (2016 metų SAIDI sudarė 172,9 min.). Gerokai sutrumpėjusį rodiklį lėmė operatyvesnis gedimų šalinimas.

  ESO akcijos kotiruojamos Nasdaq Oficialiajame prekybos sąraše. „Lietuvos energija“ valdo 94,98 proc. ESO akcijų, likusios bendrovės akcijos kotiruojamos vertybinių popierių biržoje.

  *Bendrovės EBITDA yra pateikiami po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį bei vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

  Priedai:
  Tarpinis_pranesimas_2017_LT.pdf

  #312936 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO ir Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

  2018 m. vasario 28 d. Bendrovė sudarė 2017 m. spalio 13 d. su „Lietuvos energija“, UAB pasirašytos Žaliųjų obligacijų įsipareigojimų proporcinio perkėlimo sutarties pakeitimą. Šiuo pakeitimu Bendrovei suteiktos paskolos suma padidinama nuo 100 mln. eurų iki 166,288 mln. eurų.

  Kitos sutarties sąlygos nėra keičiamos. Papildomos lėšos bus skirtos ESO ilgalaikėms investicijoms skirstomųjų tinklų atnaujinimui pagal „Lietuvos energijos“ Žaliųjų obligacijų programą.

  #313117 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir ESO), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023, 2018 m. kovo 6 dienos ESO valdybos sprendimu šaukiamas eilinis ESO visuotinis akcininkų susirinkimas.

  Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB „Energijos skirstymo operatorius“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2018 m. kovo 30 d. 09.00 val., AB „Energijos skirstymo operatorius“ registruotos buveinės patalpose, esančiose adresu Aguonų g. 24, antro aukšto 207 salėje, Vilniuje.

  Akcininkų registracijos pradžia – 08.25 val., akcininkų registracijos pabaiga – 08.55 val.

  Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2018 m. kovo 23 d. Dalyvauti ir balsuoti ESO visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra ESO akcininkais eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

  2018 m. kovo 6 d. ESO valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia ESO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei siūlomi tokie sprendimų projektai:

  ESO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl pritarimo 2017 m. AB „Energijos skirstymo operatorius“ metiniam pranešimui.

  2. Dėl audituoto 2017 m. AB „Energijos skirstymo operatorius“ bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

  3. Dėl 2017 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelno (nuostolių) paskirstymo.

  4. Dėl naujos AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatų redakcijos patvirtinimo.

  5. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos atšaukimo.

  6. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo.

  7. Dėl sutarčių su AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos nariais sąlygų tvirtinimo.

  Siūlomi ESO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektai darbotvarkėje numatytais klausimais:

  1. Dėl pritarimo 2017 m. AB „Energijos skirstymo operatorius“ metiniam pranešimui.

  Sprendimo projektas:

  1.1. Pritarti 2017 metų AB „Energijos skirstymo operatorius” metiniam pranešimui (pridedama).

  2. Dėl audituoto 2017 m. AB „Energijos skirstymo operatorius” bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

  Sprendimo projektas:

  2.1. Patvirtinti auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą 2017 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

  3. Dėl 2017 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelno (nuostolių) paskirstymo.

  Sprendimo projektas:

  3.1. Paskirstyti 2017 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelną (nuostolius) (pridedama).

  4. Dėl naujos AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatų redakcijos patvirtinimo.

  Sprendimo projektas:

  4.1. Patvirtinti naują AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatų redakciją (pridedama).

  4.2. Įgalioti AB „Energijos skirstymo operatorius“ generalinį direktorių pasirašyti įstatus bei pačiam ar per įgaliotus asmenis atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.“

  5. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos atšaukimo.

  Sprendimo projektas:

  5.1. Atšaukti AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybą in corpore.

  6. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo.

  Sprendimo projektas:

  6.1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis:

  6.1.1. Darių Maikštėną (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

  6.1.2. Darių Kašauską (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

  6.2. Nustatyti, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos nariai pradeda savo veiklą pasibaigus juos išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

  7. Dėl sutarčių su AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos nariais sąlygų tvirtinimo.

  Sprendimo projektas:

  7.1. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties su stebėtojų tarybos nariais sąlygas (pridedama).

  7.2. Patvirtinti sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama).

  7.3. Įgalioti AB „Energijos skirstymo operatorius“ generalinį direktorių (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartis dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos su naujai išrinktais stebėtojų tarybos nariais.

  Akcininkas, dalyvaujantis ESO eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkams suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti minėtame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu šiame pranešime nurodytame visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks rašytinis įgaliojimas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka ir turi būti pristatytas adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame ESO visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotas įgaliojimas pripažįstamas, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@eso.lt ne vėliau kaip iki 2018 m. kovo 29 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas (nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises). Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. Visuotiniam akcininkų susirinkimui ESO nėra patvirtinusi specialios įgaliojimo formos.

  ESO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios ESO akcijos ESO akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

  Akcininkai, kuriems priklausančios ESO akcijos ESO akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki ESO visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į ESO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu ESO, adresu Aguonų g. 24, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@eso.lt.

  Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančiu ESO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@eso.lt arba pristatomi ESO, adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

  ESO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas raštu reikalauja, ESO ne vėliau kaip likus 10 dienų iki ESO visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia atitinkamą bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas ir pasirašytas balsavimo biuletenis gali būti pateikiamas registruotu laišku arba pristatytas adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios. ESO pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

  Su ESO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti ESO interneto tinklalapyje http://www.eso.lt ir ESO patalpose, adresu Aguonų g. 24, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

  Priedai:
  AB Energijos skirstymo operatorius įstatų projektas.pdf
  ESO_Pristatymas.pdf
  AB Energijos skirstymo operatorius įstatų projektas_su pakeitimais.pdf
  2017_Audituotos_finansines_ataskaitos_ir_metinis_pranesimas.pdf
  CV_Darius Kašauskas.pdf
  CV_Darius Maikštėnas.pdf
  Sutarties dėl veiklos stebėtojų taryboje sąlygos.pdf
  ST konfidencialios info apsaugos sutarties sąlygos.pdf
  2017 m. pelno(nuostoliu) paskirstymas.pdf

  #313307 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Dėl teismo priimto sprendimo
  AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO ir Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

  Bendrovė informuoja, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) 2018 m. kovo 13 d. sprendimu iš dalies patenkino Bendrovės 2016 m. sausio 5 d. apeliacinį skundą dėl 2015 m. gruodžio 22 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo, kuriuo teismas atmetė ESO skundą, kuriuo buvo prašoma iš dalies panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisijos) 2014 m. spalio 17 d. nutarimą Nr. O3-841. LVAT nusprendė panaikinti Komisijos nutarimų dalis, kuriomis buvo pratęstas 2011-2013 m. reguliavimo periodas 2015 metams ir netinkamai buvo perskaičiuotos kainų viršutinės ribos 2015 metams.

  Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

  Bendrovės vadovybė vertina tolimesnius veiksmus ir apie konkrečius sprendimus informuos atskirai.

  #313311 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO ir Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

  2018 m. kovo 14 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų taryba priėmė šiuos sprendimus:

  • pritarti 2017 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metiniam pranešimui;

  • pritarti 2017 metų auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotam AB „Energijos skirstymo operatorius“ metinių finansinių ataskaitų rinkiniui;

  • pritarti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2017 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektui;

  • teikti šiuos atsiliepimus AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2018 m. kovo 30 d. įvyksiančiam eiliniam AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotiniam akcininkų susirinkimui.

  Su AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklalapyje http://www.eso.lt/ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ patalpose, esančiose Aguonų g. 24, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

  #313312 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO ir Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

  Bendrovė informuoja, kad 2018 m. kovo 14 d. įvykusiame Bendrovės stebėtojų tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas Bendrovės valdybos nariu, kuruojančiu tinklų vystymo sritį, išrinkti Ovidijų Martinonį nuo jį išrinkusios Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžio pabaigos iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos. Iki šiol Ovidijus Martinonis vadovavo Bendrovės Apskaitų valdymo departamentui.

  Bendrovės valdyboje be Ovidijaus Martinonio šiuo metu dirba Bendrovės generalinė direktorė ir valdybos pirmininkė Dalia Andrulionienė, Finansų ir administravimo tarnybos direktorius Augustas Dragūnas, Tinklų eksploatavimo tarnybos direktorius Saulius Vaičekauskas ir Paslaugų tarnybos direktorius Ignas Pranskevičius.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 22 total)
Reply To: AB Energijos skirstymo operatorius
Your information: