AB Invalda INVL

Home Forums Investavimas Akcijos Baltijos akcijų rinka NASDAQ Vilnius AB Invalda INVL

Viewing 12 posts - 1 through 12 (of 12 total)
 • Author
  Posts
 • #310708 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Invalda INVL“ bendrovės ir konsoliduotas 2017 metų 9 mėnesių grynasis pelnas siekia 8,27 mln. eurų, 2016 metų 9 mėn. pabaigoje bendrovės ir konsoliduotas grynasis pelnas siekė 1,06 mln. eurų.

  Bendrovės ir konsoliduotas 2017 metų 9 mėnesių nuosavas kapitalas sudarė 60,92 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2016 metais – 48,78 mln. eurų.

  Papildoma informacija:

  Vienos pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas šių metų trečiojo ketvirčio pabaigoje buvo 60,9 mln. eurų arba po 5,27 euro akcijai. Akcijai tenkanti grupės nuosavų grynųjų aktyvų vertė nuo metų pradžios iki rugsėjo pabaigos padidėjo 15,8 proc. „Invaldos INVL“ per šių metų tris ketvirčius uždirbtas pelnas lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo beveik 7,8 karto ir pasiekė 8,3 mln. eurų.

  „Šių metų trijų ketvirčių rezultatams didelę įtaką turėjo grupės investicijų, ypač į Šiaulių banko, „INVL Baltic Real Estate“ ir „Litagros“ akcijas, vertės augimas“, – sakė „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis.

  Turto valdymas

  „Invaldos INVL“ grupės valdomas turtas 2017 m. trijų ketvirčių pabaigoje buvo 576,6 mln. eurų ir nuo metų pradžios padidėjo 13,3 proc., klientų skaičius – 4,4 proc. iki 186 tūkstančių.

  „Nuo metų pradžios iki trečiojo ketvirčio pabaigos „Invaldos INVL“ grupės turto valdymo bendrovės, valdydamos joms patikėtą turtą Lietuvoje ir Latvijoje, klientams uždirbo 23,1 mln. eurų“, – sakė D. Šulnis.

  Nuo šių metų spalio Laura Križinauskienė perėmė operatyvinį vadovavimą pagrindiniam „Invaldos INVL“ grupės turto valdymo verslui. Ji „INVL Asset Management“ generalinio direktoriaus pareigose pakeitė Darių Šulnį, kuris toliau dirba su strateginiais „Invaldos INVL“ grupės tikslais bei koncentruojasi į privataus kapitalo veiklą.

  „INVL Asset Management“ spalio pradžioje gavo licenciją valdyti profesionaliems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, o lapkričio antroje pusėje pradėjo veikti naujas neviešo platinimo informuotiesiems investuotojams skirtas uždaro tipo investicinis fondas „INVL Alternative Assets Umbrella Fund II“ bei pirmas jo subfondas „INVL Partner Energy and Infrastructure Fund“. Be to, bendrovė lapkričio pradžioje perėmė trečios pakopos pensijų fondo „Swedbank papildomos pensijos fondas“ valdymą iš ligšiolinės fondo valdymo įmonės „Swedbank investicijų valdymas“.

  „INVL Asset Management“ Latvijoje rugpjūtį pristatė naują pasyvaus valdymo antros pakopos pensijų planą „INVL Index Direct“.

  Grupės šių metų trijų ketvirčių pajamos iš turto valdymo verslo buvo 4,8 mln. eurų, o grynasis pelnas siekė 121 tūkst. eurų. „Invaldos INVL“ investicijos į turto valdymo verslą laikotarpio pabaigoje sudarė 7,5 mln. eurų.

  Investicijos į valdomas bendroves

  „INVL Baltic Real Estate“

  Šių metų trijų ketvirčių pabaigoje „Invaldos INVL“ valdomų investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 32,13 proc. akcijų vertė buvo 9,95 mln. eurų, uždarbis iš jų nuo metų pradžios siekė 2 mln. eurų.

  „INVL Baltic Real Estate“ šių metų rugsėjį pabaigė 1 mln. eurų vertės sandorį dėl 3 tūkst. kvadratinių metrų ploto biuro ir sandėliavimo patalpų Vilniuje, Kirtimų gatvėje, pardavimo. Be to, bendrovė ir toliau tęsė aktyvų darbą „Vilniaus vartų“ verslo centre – trečiąjį šių metų ketvirtį pabaigus pagrindinius „Vilniaus vartų“ verslo centro pertvarkymo darbus, patalpų faktinis užimtumas pasiekė 82 proc., kas, bendrovės vertinimu, lems ženklų nuomos pajamų augimą paskutinį šių metų ketvirtį.

  „INVL Technology“

  Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ nuosavo kapitalo vertė per šių metų tris ketvirčius išaugo 1,1 proc. iki 19,9 mln. eurų. „Invalda INVL“ valdo 13,9 proc. „INVL Technology“ akcijų, kurios šių metų trijų ketvirčių pabaigoje buvo vertos 2,6 mln. eurų. Rugsėjo pabaigoje „INVL Technology“ valdoma bendrovė įsigijo 77,35 proc. Suomijos kibernetinės saugos bendrovės „Deltagon Group Oy“ akcijų.

  Kitos investicijos

  „Litagra“

  Žemės ūkio versle veikiančios bendrovės „Litagra“ 36,9 proc. akcijų paketo vertė šių metų trijų ketvirčių pabaigoje buvo 16,8 mln. eurų ir nuo metų pradžios išaugo 9,4 proc. – augimą lėmė gerėjantys žemės ūkio gamybos bendrovių rezultatai.

  „Litagros“ akcininkai šių metų vasarį pasirašė sutartį dėl prekybos verslo ir elevatorių tinklo Lietuvoje bei Latvijoje perleidimo koncernui „Achemos grupė“. „Litagros“ grupė, nusprendusi nuo šiol koncentruotis į gamybos verslus, toliau valdys pirminį žemės ūkio gamybos verslą. Sandorį su „Achemos grupe“ ketinama užbaigti gavus Konkurencijos tarybos leidimą bei atlikus kitus sutartyje numatytus veiksmus.

  Šiaulių bankas

  „Invaldos INVL“ valdomų 6,79 proc. NASDAQ Vilnius biržoje kotiruojamo Šiaulių banko akcijų vertė per šių metų tris ketvirčius išaugo 52,1 proc. ir pasiekė 17,5 mln. eurų. „Sėkmingas banko vystymasis, kredito reitingų agentūros suteiktų „Moody‘s“ reitingų pagerinimas iki investicinio lygio bei nuoseklus įprastinės veiklos rezultatų augimas daro teigiamą įtaką Šiaulių banko akcijų vertės augimui“, – sakė D. Šulnis.

  Pastatų priežiūros sektorius

  „Invalda INVL“ valdomų 100 proc. pastatų priežiūros sektoriuje veikiančių bendrovių „Inservis“, „Priemiestis“ bei „Jurita“ akcijų vertė 2017 metų trijų ketvirčių pabaigoje buvo 3,8 mln. eurų ir nuo metų pradžios sumažėjo 22,9 proc. Pagrindinė to priežastis – suprastėję veiklos rezultatai.

  Kitos investicijos

  Kitų investicijų vertė nuo 2017 metų pradžios iki rugsėjo pabaigos padidėjo nuo 2,4 iki 3,3 mln. eurų.

  Balansas

  „Invaldos INVL“ grynųjų aktyvų vertė 2017 metų rugsėjo pabaigoje sudarė 60,9 mln. eurų arba 15,65 proc. daugiau nei metų pradžioje.
  Priedai:
  Pagrindiniai duomenys_Invalda INVL_2017 IIIQ.pdf

  #311553 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Akcinė bendrovė „Invalda INVL“ ketina perleisti iki 22 proc. investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijų, kurios 2017 m. gruodžio 20 d. kaina Nasdaq Vilnius biržoje vertos 6,9 mln. eurų.

  Tokį sprendimą 2017 m. gruodžio 20 d. priėmė „Invaldos INVL“ valdyba.

  Akcijos būtų perleidžiamos 2018 metais instituciniams investuotojams bei mažmeniniams klientams. Viešas akcijų siūlymas mažmeniniams investuotojams būtų vykdomas tik tuomet, kai Lietuvos bankas patvirtins „INVL Baltic Real Estate“ prospektą, kuriame būtų nustatyta akcijų kaina bei platinimo tvarka.

  #311554 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  „Invaldos INVL“ nekonsoliduojama dukterinė įmonė UAB „Cedus invest“ investuos iki 8,5 mln. eurų į „INVL Asset Management“ valdomą „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondą“ (toliau – fondas). Tai bus trumpalaikė investicija, atliekama, kol lėšų prireiks kitiems projektams. Vėliau šias lėšas ketinama naudoti kitoms investicijoms, todėl atskiri pranešimai apie lėšų atsiėmimus iš fondo nebus skelbiami, nes fondo verčių svyravimai nedaro reikšmingos įtakos „Invaldos INVL“ grupės rezultatams.

  #312217 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių Lietuvoje „INVL Asset Management“ įgis kontrolinį turto valdymo bendrovės „Mundus“ akcijų paketą ir po šio sandorio valdys 51 proc. šios bendrovės akcijų. Likusius 49 proc. akcijų lygiomis dalimis valdys bendrovės steigėjai Martynas Grikinis ir Audrius Mozūras. Lietuvos bankas leidimą šiam sandoriui suteikė sausio 22 dieną, jį planuojama baigti artimiausiu metu. Sandorio suma – neskelbiama.

  „Naujuoju įsigijimu siekiame toliau aktyviai plėsti investicinių paslaugų spektrą ir įžengti į privačios skolos produkto kategoriją. Ši mažesnės rizikos nei akcijų, bet pasižyminti patraukliomis rizikos ir grąžos charakteristikomis turto klasė gali rasti savo vietą investuotojų portfeliuose. Mūsų tikslas – sujungus mūsų ir „Mundus“ patirtį, sukurti vieną pirmaujančių privačios skolos produkto kategorijos žaidėjų Baltijos šalyse“, – sakė „INVL Asset Management“ verslo plėtros vadovas Andrej Cyba.

  Planuojama, kad prie bendrovės komandos prisijungs „INVL Asset Management“ atstovai A. Cyba ir Audrius Matikiūnas, dirbsiantys bendrovės valdyboje.

  „Šis sandoris – „Mundus“ komandos pasiektų veiklos rezultatų ir kompetencijos įvertinimas. Tikime, kad bendradarbiaudami su „Invaldos INVL“ grupe ne tik išplėsime savo fondų valdymo patirtį, bet ir galėsime skirti daugiau resursų ieškant naujų sprendimų investuotojams“, – sakė „Mundus“, turto valdymo bendrovės, partneris Martynas Grikinis.

  „Mundus“ valdo atviro tipo informuotiesiems investuotojams skirtą rizikos kapitalo investicinį fondą „Mundus Bridge Finance“, kuris siekia ilgalaikės stabilios grąžos investuodamas į sparčiai augančio alternatyvaus finansavimo sektoriaus įmonių neviešai platinamus (angl. private debt) skolos vertybinius popierius.

  Fondo komanda aktyviai prisideda prie tikslinių bendrovių valdymo, o trumpalaikiais finansiniais instrumentais užtikrinami fondo likvidumo poreikiai. 2017 m. pabaigos duomenimis, fondo valdomas turtas viršijo 13,7 mln. eurų.

  „INVL Asset Management“ priklauso „Invaldos INVL“ grupei, kurios įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas, privataus kapitalo turtą, individualius portfelius bei kitas finansines priemones. Joms daugiau kaip 185 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo virš 575 mln. eurų vertės turto.

  #312249 Reply
  engladmuh
  Guest

  Интересно🙂

  #312445 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  „Invaldai INVL“ priklausanti „INVL Asset Management“ 2018 m. vasario 2 d. įgijo kontrolinį turto valdymo bendrovės „Mundus“ (kodas 303305451) akcijų paketą ir valdo 51 proc. šios bendrovės akcijų. Likę 49 proc. akcijų lygiomis dalimis priklauso bendrovės steigėjams Martynui Grikiniui ir Audriui Mozūrui. Lietuvos bankas leidimą šiam sandoriui suteikė sausio 22 dieną. Sandorio suma – neskelbiama.

  Pasibaigus sandoriui paskirta nauja bendrovės valdyba. Joje nuo šiol dirba „INVL Asset Management“ atstovai Andrej Cyba ir Audrius Matikiūnas, kurių šiam paskyrimui Lietuvos bankas pritarė sausio 23 dieną, ir M. Grikinis bei A. Mozūras.

  „Mundus“ valdo atviro tipo informuotiesiems investuotojams skirtą rizikos kapitalo investicinį fondą „Mundus Bridge Finance“, kuris siekia ilgalaikės stabilios grąžos investuodamas į sparčiai augančio alternatyvaus finansavimo sektoriaus įmonių neviešai platinamus (angl. private debt) skolos vertybinius popierius. Fondo komanda aktyviai prisideda prie tikslinių bendrovių valdymo, o trumpalaikiais finansiniais instrumentais užtikrinami fondo likvidumo poreikiai. 2018 m. sausio mėn. pabaigos duomenimis, fondo valdomas turtas viršijo 14,5 mln. eurų.

  #313938 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas 2017 metų pabaigoje sudarė 63,996 mln. eurų arba 21,5 proc. daugiau nei 2016 metų pabaigoje (52,681 mln. eurų). Nuosavas kapitalas akcijai per metus padidėjo 21,6 proc. iki 5,53 euro. 2017 metais „Invaldos INVL“ grupė uždirbo 11,307 mln. eurų audituoto grynojo pelno arba 2,4 karto daugiau nei 2016-aisiais (4,770 mln. eurų).

  „Metai buvo sėkmingi ir mūsų klientams – dėl pasiektų turto valdymo rezultatų augo jų skaičius ir investicijos. Esame patenkinti strateginio „Invaldos INVL“ turto valdymo verslo plėtra. Manome, kad šiuo metu atliekamas kryptingas darbas per kelerius metus duos vaisių ir atsispindės „Invaldos INVL“ akcijos kainoje“, – sakė D. Šulnis.

  Jis teigiamai įvertino ir 2017 metais uždirbtą pelną, kurio didžiąją dalį lėmė investicinė veikla – Šiaulių banko akcijų brangimas bei „Litagros“ prekybos verslo pardavimas. „Pastarasis sandoris leido realizuoti dalį per laiką sukurtos vertės bei sukaupti resursų naujoms investicijoms“, – sakė D. Šulnis.

  Turto valdymo verslas

  Per 2017 metus „Invaldos INVL“ grupės turto valdymo įmonės klientams uždirbo 34,6 mln. eurų. Metų pabaigoje bendras klientų turto valdymo bendrovėms patikėtas valdyti turtas pasiekė 611,5 mln. eurų arba 20,2 proc. daugiau nei 2016 pabaigoje (508,7 mln. eurų). Klientų skaičius per metus padidėjo 6,8 proc. iki 190,6 tūkst.

  Sparčiausiai augo senatvei taupančių žmonių turtas – antros pakopos pensijų fondų klientų Lietuvoje ir Latvijoje turtas per 2017 metus padidėjo 27 proc. iki 374 mln. eurų. Vis daugiau žmonių suvokia ir ilgalaikio taupymo naudą – trečios pakopos pensijų fondų turtas šiose šalyse išaugo 33,5 proc. iki 22,3 mln. eurų.

  Investicinių fondų, kurie didžiąją dalį naujų klientų pritraukia Skandinavijos rinkose, turtas per 2017 metus padidėjo 22,2 proc. iki 87,4 mln. eurų, o valdomų klientų portfelių Lietuvoje ir Latvijoje – 10,3 proc. iki 43,9 mln. eurų.

  Tuo tarpu valdomo alternatyvaus turto per metus sumažėjo 2,8 proc. iki 83,9 mln. eurų.

  Lietuvos „INVL Asset Management“ per 2017 metus pristatė keletą naujų produktų informuotiesiems investuotojams – investicinius fondus „INVL Baltijos miškų fondas I“ ir „INVL Partner Energy and Infrastructure Fund“. Be to, perėmė trečios pakopos „Swedbank papildomos pensijos fondo“ valdymą. Tuo tarpu „INVL Asset Management“ Latvijoje rugpjūtį pristatė naują pasyvaus valdymo antros pakopos pensijų planą „INVL Index Direct“.

  Per 2017 metus turto valdymo verslo pajamos išaugo 40 proc. iki 7,1 mln. eurų, uždirbta 586 tūkst. eurų grynojo pelno.

  Investicija į turto valdymo verslą, kuriam priklauso turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ Lietuvoje ir Latvijoje, gerovės valdymo paslaugas teikianti „INVL Finasta“ Lietuvoje bei keletas kitų mažesnių bendrovių, 2017 m. pabaigoje pasiekė 8 mln. eurų. Pagrindinis turto valdymo verslas apskaitomas įsigijimo savikaina. Vadovybės vertinimu, tikroji šio verslo vertė viršija balansinę.

  „Didžiausios ir stipriausios investicijų specialistų komandos Baltijos šalyse darbas lėmė, kad 2017 metais dauguma mūsų valdomų produktų buvo geriausi savo kategorijose. Tai skatino reikšmingą klientų skaičiaus ir jų investicijų augimą“, – sakė D. Šulnis.

  Pasak jo, 2018 metais šiame versle ketinama augti ir organiškai, ir per įsigijimus. 2018 metų pradžioje užbaigtas sandoris, kurio metu „INVL Asset Management“ Lietuvoje įsigijo 51 proc. turto valdymo bendrovės „Mundus“, veikiančios privačios skolos rinkoje, akcijų paketą.

  Investicijos į valdomas bendroves ir fondus

  „INVL Baltic Real Estate“

  „Invaldos INVL“ valdomų investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 32,1 proc. akcijų vertė 2017 m. pabaigoje buvo 10,036 mln. eurų, uždarbis iš jų nuo metų pradžios siekė 2,09 mln. eurų.

  „Esame patenkinti „INVL Baltic Real Estate“ pasiektais rezultatais bei vystymusi. Siekdami padidinti akcijų likvidumą ir sukaupti lėšų naujoms investicijoms, esame paskelbę apie ketinimą perleisti iki 22 proc. „INVL Baltic Real Estate“ akcijų, išlaikant nuosavybėje daugiau kaip 10 proc. akcijų paketą“, – sakė D. Šulnis.

  „INVL Technology“

  Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ nuosavo kapitalo vertė, neaudituotais duomenimis, per 2017 metus išaugo 17,3 proc. iki 23,146 mln. eurų. „Invalda INVL“ valdo 13,9 proc. „INVL Technology“ akcijų, kurios 2017 metų pabaigoje buvo vertos 2,521 mln. eurų. „Tikimės, kad valdomų įmonių vertės didėjimas teigiamai veiks ir akcijų kainą biržoje“, – sakė D. Šulnis.

  „INVL Baltijos miškų fondas I“

  Į naujai įsteigtą „INVL Baltijos miškų fondą“ per 2017 metus buvo investuota 0,5 mln. eurų (investiciją atliko grupės įmonė „INVL Asset Management“) – tai sudaro 10 proc. visų išleistų fondo vienetų. Iš šios investicijos uždirbta 10,8 proc. pelno.

  „Miškas yra patraukli turto klasė, mažai koreliuojanti su akcijų ir obligacijų rinkomis. Manome, kad pasirinkta strategija pirmiausia orientuotis į saugų vertės augimą, o ne į fondo dydį, yra racionalus alternatyvios investicijos variantas mūsų klientams. Tai patvirtina ir didelis investuotojų susidomėjimas šiuo produktu“, – sakė D. Šulnis.

  „INVL besivystančios Europos obligacijų fondas“

  Siekiant trumpam įdarbinti po „Litagros“ pardavimo gautas lėšas, „Invaldos INVL“ valdoma įmonė „Cedus Invest“ į „INVL Asset Management“ valdomą „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondą“ 2017 m. pabaigoje investavo 8,5 mln. eurų.

  Kitos investicijos

  Šiaulių bankas

  „Invaldos INVL“ valdomo 6,79 proc. NASDAQ Vilnius biržoje listinguojamo Šiaulių banko akcijų paketo vertė 2017 metų pabaigoje siekė 18,1 mln. eurų. Per metus iš šios investicijos uždirbta 6,6 mln. eurų.

  „Matome, kad banko strategija būti arčiau savo klientų, greičiau reaguoti į jų poreikius ir dirbti su smulkiuoju bei vidutiniu verslu duoda savo vaisių ir leidžia demonstruoti stabiliai augančius pagrindinės veiklos rezultatus ir generuoti didelę nuosavo kapitalo grąžą investuotojams. Pozityviai vertiname ir banko kredito reitingo augimą 2017 metais”, – sakė D. Šulnis.

  „Litagra“

  „Invaldos INVL“ valdomo 36,9 proc. žemės ūkio versle veikiančios bendrovės „Litagra“ akcijų paketo vertė 2017 metų pabaigoje buvo 9,972 mln. eurų. „Svarbiausias metų įvykis šiame versle buvo „Litagros“ prekybos verslo perleidimas „Achemos grupei“. Tuo tarpu mes pasilikome pirminį žemės ūkio gamybos ir pašarų verslą“, – sakė D. Šulnis.

  Už 36,9 proc. „LP grupės“, valdančios „Litagros prekybą“ kartu su jos antrine bendrove Latvijoje bei „Joniškio elevatorių“, „Invaldos INVL“ valdoma bendrovė „Cedus Invest“ gavo 9,4 mln. eurų.

  Pastatų priežiūra

  Pastatų priežiūros versle veikiančios bendrovės „Inservis“ (kartu su susijusiomis įmonėmis „Priemiestis“ ir „Jurita“) vertė per 2017 metus smuko 27,3 proc. iki 3,579 mln. eurų. „Po kelerių metų augimo, „Inservis“ rezultatai pernai pablogėjo. Imamės priemonių, įskaitant ir pokyčius vadovybėje, kad užtikrintume verslo bei rezultatų augimą 2018-aisiais ir vėliau“, – sakė D. Šulnis.

  Kitos investicijos

  Kitų investicijų, įskaitant grynuosius pinigus, vertė 2017 metų pabaigoje sudarė 5,2 mln. eurų.

  Įsipareigojimai

  2017 metų pabaigoje „Invaldos INVL“ įsipareigojimai sudarė 2,18 mln. eurų, iš jų 1,316 mln. eurų buvo atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas dėl pabrangusio finansinio turto.

  Priedai:
  Invalda INVL_2017 metine informacija.pdf
  Pagrindiniai duomenys_Invalda INVL_2017.pdf
  Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf

  #313939 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio 30 d. 9 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas akcinės bendrovės „Invalda INVL“ (įmonės kodas 121304349, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) (toliau gali būti vadinama bendrove) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

  Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:30 val.

  Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ bendras akcijų skaičius yra 11 865 993, bendras akcijų, suteikiančių balsavimo teisę, skaičius sudaro 11 563 533 akcijas. Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000102279.

  Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2018 m. balandžio 23 d.) pabaigoje bus bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

  Teisių apskaitos diena – 2018 m. gegužės 15 d.

  Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
  1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu.
  2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą
  3. Konsoliduotų ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
  4. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymo.
  5. Dėl AB „Invalda INVL“ valdybos narių atšaukimo ir naujų valdybos narių išrinkimo.
  6. AB „Invalda INVL“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
  7. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų supirkimo.
  8. Dėl Akcijų suteikimo taisyklių tvirtinimo.
  9. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus, dėl kurio 2018 metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.

  Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

  1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu.
  Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą
  Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  3. Konsoliduoto ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
  Patvirtinti konsoliduotą ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

  4. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymo.
  Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelną paskirstyti taip (tūkst. eurų):

  1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje; 33.412
  2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); 11.307
  3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – nominalios vertės konvertavimas į eurus; –
  4) pervedimai iš rezervų; 460
  – iš rezervo savoms akcijoms įsigyti –
  – iš privalomojo rezervo –
  – iš akcijų priedų –
  – iš mokėjimų akcijomis rezervo 460
  5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai); –
  6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso; 45.179
  7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą; –
  8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti; –
  9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti; 900
  10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti; –
  11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams; –
  12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus. 44.279
  5. Dėl AB „Invalda INVL“ valdybos narių atšaukimo ir naujų valdybos narių išrinkimo.
  Atšaukti AB „Invalda INVL“ valdybą in corpore. AB „Invalda INVL“ valdybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Alvydą Banį, Indrę Mišeikytę ir Darių Šulnį. Naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą pradeda nuo šio sprendimo priėmimo.

  6. AB „Invalda INVL“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo aktualia redakcija, patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant įstatų atskirų punktų pakeitimo).

  Įgalioti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ prezidentą Darių Šulnį pasirašyti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatų naują redakciją.

  7. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų supirkimo.
  Iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo yra nepanaudotas 9 907 tūkst. eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.
  Panaudoti rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų šiomis sąlygomis:
  1) akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
  2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „Invalda INVL“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
  3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
  4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinio prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1 euras;
  5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – įsigytos savos akcijos (įskaitant iki šio sprendimo priėmimo įsigytos savos akcijos) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu suteikiama teisė įsigyti akcijų darbuotojams remiantis Akcijų suteikimo taisyklėmis, arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali vienos akcijos pardavimo kaina nebus mažesnė kaip konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
  Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
  Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2017 m. balandžio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

  8. Dėl Akcijų suteikimo taisyklių tvirtinimo.

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo aktualia redakcija, patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ Akcijų suteikimo taisykles (pridedama).
  Pavesti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai užtikrinti tinkamą akcijų suteikimo taisyklių įgyvendinimą.

  9. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus, dėl kurio 2018 metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.

  2018 metais akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2021 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti iki 60 000 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą. Akcijų įsigijimo kaina yra fiksuota, ji nekinta priklausomai nuo bendrovės ir/ar kitų grupės įmonių veiklos rezultatų ar akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje.

  Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės interneto svetainėje http://www.invaldainvl.com meniu punkto skiltyje Investuotojams, o taip pat bendrovės patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilniuje (toliau – bendrovės patalpos) darbo valandomis. Telefonas pasiteirauti – 85 279 0601.
  Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu bendrovei adresu Gynėjų g. 14, Vilnius arba įteikiant pasirašytinai bendrovės atstovui bendrovės patalpose, arba elektroniniu paštu adresu info@invaldainvl.com. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu bendrovei adresu Gynėjų g. 14, Vilnius arba įteikiant pasirašytinai bendrovės atstovui bendrovės patalpose, arba elektroniniu paštu adresu info@invaldainvl.com) ar raštu susirinkimo metu (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo, raštu registruotu paštu bendrovei adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, įteikiant pasirašytinai bendrovės atstovui bendrovės patalpose, ar išsiunčiant klausimus bendrovei elektroniniu paštu adresu info@invaldainvl.com. Į klausimus gautus elektroniniu paštu bendrovė pasilieka teisę atsakyti tiems akcininkams, kurių tapatybę bus galima nustatyti ir kurių užduoti klausimai yra nesusiję su bendrovės konfidencialia informacija ar komercine paslaptimi
  Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.
  Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei elektroniniu paštu info@invaldainvl.com ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.
  Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
  Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama bendrovės interneto svetainėje http://www.invaldainvl.com meniu punkto skiltyje Investuotojams.
  Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant registruotu paštu adresu Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, arba pristatant bendrovei pasirašytinai darbo dienomis į bendrovės buveinę aukščiau nurodytu adresu.

  Priedai:
  Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
  Invalda INVL_2017 metine informacija.pdf
  Bendrasis balsavimo rastu biuletenis Invalda INVL.pdf
  Akciju suteikimo taisykles Invalda INVL_2018.pdf
  Invalda INVL istatai.pdf

  #313942 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  „Invaldos INVL“ nuosavas kapitalas per 2017 metus išaugo 22 proc. iki 64 mln. eurų

  Vienos pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas 2017 metų pabaigoje sudarė 63,996 mln. eurų arba 21,5 proc. daugiau nei 2016 metų pabaigoje (52,681 mln. eurų). Nuosavas kapitalas akcijai per metus padidėjo 21,6 proc. iki 5,53 euro. 2017 metais „Invaldos INVL“ grupė uždirbo 11,307 mln. eurų audituoto grynojo pelno arba 2,4 karto daugiau nei 2016-aisiais (4,770 mln. eurų).

  „Metai buvo sėkmingi ir mūsų klientams – dėl pasiektų turto valdymo rezultatų augo jų skaičius ir investicijos. Esame patenkinti strateginio „Invaldos INVL“ turto valdymo verslo plėtra. Manome, kad šiuo metu atliekamas kryptingas darbas per kelerius metus duos vaisių ir atsispindės „Invaldos INVL“ akcijos kainoje“, – sakė D. Šulnis.

  Jis teigiamai įvertino ir 2017 metais uždirbtą pelną, kurio didžiąją dalį lėmė investicinė veikla – Šiaulių banko akcijų brangimas bei „Litagros“ prekybos verslo pardavimas. „Pastarasis sandoris leido realizuoti dalį per laiką sukurtos vertės bei sukaupti resursų naujoms investicijoms“, – sakė D. Šulnis.

  Turto valdymo verslas

  Per 2017 metus „Invaldos INVL“ grupės turto valdymo įmonės klientams uždirbo 34,6 mln. eurų. Metų pabaigoje bendras klientų turto valdymo bendrovėms patikėtas valdyti turtas pasiekė 611,5 mln. eurų arba 20,2 proc. daugiau nei 2016 pabaigoje (508,7 mln. eurų). Klientų skaičius per metus padidėjo 6,8 proc. iki 190,6 tūkst.

  Sparčiausiai augo senatvei taupančių žmonių turtas – antros pakopos pensijų fondų klientų Lietuvoje ir Latvijoje turtas per 2017 metus padidėjo 27 proc. iki 374 mln. eurų. Vis daugiau žmonių suvokia ir ilgalaikio taupymo naudą – trečios pakopos pensijų fondų turtas šiose šalyse išaugo 33,5 proc. iki 22,3 mln. eurų.

  Investicinių fondų, kurie didžiąją dalį naujų klientų pritraukia Skandinavijos rinkose, turtas per 2017 metus padidėjo 22,2 proc. iki 87,4 mln. eurų, o valdomų klientų portfelių Lietuvoje ir Latvijoje – 10,3 proc. iki 43,9 mln. eurų.

  Tuo tarpu valdomo alternatyvaus turto per metus sumažėjo 2,8 proc. iki 83,9 mln. eurų.

  Lietuvos „INVL Asset Management“ per 2017 metus pristatė keletą naujų produktų informuotiesiems investuotojams – investicinius fondus „INVL Baltijos miškų fondas I“ ir „INVL Partner Energy and Infrastructure Fund“. Be to, perėmė trečios pakopos „Swedbank papildomos pensijos fondo“ valdymą. Tuo tarpu „INVL Asset Management“ Latvijoje rugpjūtį pristatė naują pasyvaus valdymo antros pakopos pensijų planą „INVL Index Direct“.

  Per 2017 metus turto valdymo verslo pajamos išaugo 40 proc. iki 7,1 mln. eurų, uždirbta 586 tūkst. eurų grynojo pelno.

  Investicija į turto valdymo verslą, kuriam priklauso turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ Lietuvoje ir Latvijoje, gerovės valdymo paslaugas teikianti „INVL Finasta“ Lietuvoje bei keletas kitų mažesnių bendrovių, 2017 m. pabaigoje pasiekė 8 mln. eurų. Pagrindinis turto valdymo verslas apskaitomas įsigijimo savikaina. Vadovybės vertinimu, tikroji šio verslo vertė viršija balansinę.

  „Didžiausios ir stipriausios investicijų specialistų komandos Baltijos šalyse darbas lėmė, kad 2017 metais dauguma mūsų valdomų produktų buvo geriausi savo kategorijose. Tai skatino reikšmingą klientų skaičiaus ir jų investicijų augimą“, – sakė D. Šulnis.

  Pasak jo, 2018 metais šiame versle ketinama augti ir organiškai, ir per įsigijimus. 2018 metų pradžioje užbaigtas sandoris, kurio metu „INVL Asset Management“ Lietuvoje įsigijo 51 proc. turto valdymo bendrovės „Mundus“, veikiančios privačios skolos rinkoje, akcijų paketą.

  Investicijos į valdomas bendroves ir fondus

  „INVL Baltic Real Estate“

  „Invaldos INVL“ valdomų investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 32,1 proc. akcijų vertė 2017 m. pabaigoje buvo 10,036 mln. eurų, uždarbis iš jų nuo metų pradžios siekė 2,09 mln. eurų.

  „Esame patenkinti „INVL Baltic Real Estate“ pasiektais rezultatais bei vystymusi. Siekdami padidinti akcijų likvidumą ir sukaupti lėšų naujoms investicijoms, esame paskelbę apie ketinimą perleisti iki 22 proc. „INVL Baltic Real Estate“ akcijų, išlaikant nuosavybėje daugiau kaip 10 proc. akcijų paketą“, – sakė D. Šulnis.

  „INVL Technology“

  Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ nuosavo kapitalo vertė, neaudituotais duomenimis, per 2017 metus išaugo 17,3 proc. iki 23,146 mln. eurų. „Invalda INVL“ valdo 13,9 proc. „INVL Technology“ akcijų, kurios 2017 metų pabaigoje buvo vertos 2,521 mln. eurų. „Tikimės, kad valdomų įmonių vertės didėjimas teigiamai veiks ir akcijų kainą biržoje“, – sakė D. Šulnis.

  „INVL Baltijos miškų fondas I“

  Į naujai įsteigtą „INVL Baltijos miškų fondą“ per 2017 metus buvo investuota 0,5 mln. eurų (investiciją atliko grupės įmonė „INVL Asset Management“) – tai sudaro 10 proc. visų išleistų fondo vienetų. Iš šios investicijos uždirbta 10,8 proc. pelno.

  „Miškas yra patraukli turto klasė, mažai koreliuojanti su akcijų ir obligacijų rinkomis. Manome, kad pasirinkta strategija pirmiausia orientuotis į saugų vertės augimą, o ne į fondo dydį, yra racionalus alternatyvios investicijos variantas mūsų klientams. Tai patvirtina ir didelis investuotojų susidomėjimas šiuo produktu“, – sakė D. Šulnis.

  „INVL besivystančios Europos obligacijų fondas“

  Siekiant trumpam įdarbinti po „Litagros“ pardavimo gautas lėšas, „Invaldos INVL“ valdoma įmonė „Cedus Invest“ į „INVL Asset Management“ valdomą „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondą“ 2017 m. pabaigoje investavo 8,5 mln. eurų.

  Kitos investicijos

  Šiaulių bankas

  „Invaldos INVL“ valdomo 6,79 proc. NASDAQ Vilnius biržoje listinguojamo Šiaulių banko akcijų paketo vertė 2017 metų pabaigoje siekė 18,1 mln. eurų. Per metus iš šios investicijos uždirbta 6,6 mln. eurų.

  „Matome, kad banko strategija būti arčiau savo klientų, greičiau reaguoti į jų poreikius ir dirbti su smulkiuoju bei vidutiniu verslu duoda savo vaisių ir leidžia demonstruoti stabiliai augančius pagrindinės veiklos rezultatus ir generuoti didelę nuosavo kapitalo grąžą investuotojams. Pozityviai vertiname ir banko kredito reitingo augimą 2017 metais”, – sakė D. Šulnis.

  „Litagra“

  „Invaldos INVL“ valdomo 36,9 proc. žemės ūkio versle veikiančios bendrovės „Litagra“ akcijų paketo vertė 2017 metų pabaigoje buvo 9,972 mln. eurų. „Svarbiausias metų įvykis šiame versle buvo „Litagros“ prekybos verslo perleidimas „Achemos grupei“. Tuo tarpu mes pasilikome pirminį žemės ūkio gamybos ir pašarų verslą“, – sakė D. Šulnis.

  Už 36,9 proc. „LP grupės“, valdančios „Litagros prekybą“ kartu su jos antrine bendrove Latvijoje bei „Joniškio elevatorių“, „Invaldos INVL“ valdoma bendrovė „Cedus Invest“ gavo 9,4 mln. eurų.

  Pastatų priežiūra

  Pastatų priežiūros versle veikiančios bendrovės „Inservis“ (kartu su susijusiomis įmonėmis „Priemiestis“ ir „Jurita“) vertė per 2017 metus smuko 27,3 proc. iki 3,579 mln. eurų. „Po kelerių metų augimo, „Inservis“ rezultatai pernai pablogėjo. Imamės priemonių, įskaitant ir pokyčius vadovybėje, kad užtikrintume verslo bei rezultatų augimą 2018-aisiais ir vėliau“, – sakė D. Šulnis.

  Kitos investicijos

  Kitų investicijų, įskaitant grynuosius pinigus, vertė 2017 metų pabaigoje sudarė 5,2 mln. eurų.

  Įsipareigojimai

  2017 metų pabaigoje „Invaldos INVL“ įsipareigojimai sudarė 2,18 mln. eurų, iš jų 1,316 mln. eurų buvo atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas dėl pabrangusio finansinio turto.

  „Invalda INVL“ yra viena pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse, veikianti nuo 1991 metų. Grupei priklausančios įmonės Lietuvoje ir Latvijoje valdo daugiau kaip 20 investicinių ir pensijų fondų (antros ir trečios pakopos), alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo, privačios skolos bei kitas finansines priemones. Grupės bendrovėms daugiau kaip 190 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo virš 600 mln. eurų vertės turto. „Invaldos INVL“ akcijomis vertybinių popierių biržoje NASDAQ Baltic prekiaujama nuo 1995 metų.

  #313943 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  „Invaldos INVL“ nuosavas kapitalas per 2017 metus išaugo 22 proc. iki 64 mln. eurų

  Vienos pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas 2017 metų pabaigoje sudarė 63,996 mln. eurų arba 21,5 proc. daugiau nei 2016 metų pabaigoje (52,681 mln. eurų). Nuosavas kapitalas akcijai per metus padidėjo 21,6 proc. iki 5,53 euro. 2017 metais „Invaldos INVL“ grupė uždirbo 11,307 mln. eurų audituoto grynojo pelno arba 2,4 karto daugiau nei 2016-aisiais (4,770 mln. eurų).

  „Metai buvo sėkmingi ir mūsų klientams – dėl pasiektų turto valdymo rezultatų augo jų skaičius ir investicijos. Esame patenkinti strateginio „Invaldos INVL“ turto valdymo verslo plėtra. Manome, kad šiuo metu atliekamas kryptingas darbas per kelerius metus duos vaisių ir atsispindės „Invaldos INVL“ akcijos kainoje“, – sakė D. Šulnis.

  Jis teigiamai įvertino ir 2017 metais uždirbtą pelną, kurio didžiąją dalį lėmė investicinė veikla – Šiaulių banko akcijų brangimas bei „Litagros“ prekybos verslo pardavimas. „Pastarasis sandoris leido realizuoti dalį per laiką sukurtos vertės bei sukaupti resursų naujoms investicijoms“, – sakė D. Šulnis.

  Turto valdymo verslas

  Per 2017 metus „Invaldos INVL“ grupės turto valdymo įmonės klientams uždirbo 34,6 mln. eurų. Metų pabaigoje bendras klientų turto valdymo bendrovėms patikėtas valdyti turtas pasiekė 611,5 mln. eurų arba 20,2 proc. daugiau nei 2016 pabaigoje (508,7 mln. eurų). Klientų skaičius per metus padidėjo 6,8 proc. iki 190,6 tūkst.

  Sparčiausiai augo senatvei taupančių žmonių turtas – antros pakopos pensijų fondų klientų Lietuvoje ir Latvijoje turtas per 2017 metus padidėjo 27 proc. iki 374 mln. eurų. Vis daugiau žmonių suvokia ir ilgalaikio taupymo naudą – trečios pakopos pensijų fondų turtas šiose šalyse išaugo 33,5 proc. iki 22,3 mln. eurų.

  Investicinių fondų, kurie didžiąją dalį naujų klientų pritraukia Skandinavijos rinkose, turtas per 2017 metus padidėjo 22,2 proc. iki 87,4 mln. eurų, o valdomų klientų portfelių Lietuvoje ir Latvijoje – 10,3 proc. iki 43,9 mln. eurų.

  Tuo tarpu valdomo alternatyvaus turto per metus sumažėjo 2,8 proc. iki 83,9 mln. eurų.

  Lietuvos „INVL Asset Management“ per 2017 metus pristatė keletą naujų produktų informuotiesiems investuotojams – investicinius fondus „INVL Baltijos miškų fondas I“ ir „INVL Partner Energy and Infrastructure Fund“. Be to, perėmė trečios pakopos „Swedbank papildomos pensijos fondo“ valdymą. Tuo tarpu „INVL Asset Management“ Latvijoje rugpjūtį pristatė naują pasyvaus valdymo antros pakopos pensijų planą „INVL Index Direct“.

  Per 2017 metus turto valdymo verslo pajamos išaugo 40 proc. iki 7,1 mln. eurų, uždirbta 586 tūkst. eurų grynojo pelno.

  Investicija į turto valdymo verslą, kuriam priklauso turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ Lietuvoje ir Latvijoje, gerovės valdymo paslaugas teikianti „INVL Finasta“ Lietuvoje bei keletas kitų mažesnių bendrovių, 2017 m. pabaigoje pasiekė 8 mln. eurų. Pagrindinis turto valdymo verslas apskaitomas įsigijimo savikaina. Vadovybės vertinimu, tikroji šio verslo vertė viršija balansinę.

  „Didžiausios ir stipriausios investicijų specialistų komandos Baltijos šalyse darbas lėmė, kad 2017 metais dauguma mūsų valdomų produktų buvo geriausi savo kategorijose. Tai skatino reikšmingą klientų skaičiaus ir jų investicijų augimą“, – sakė D. Šulnis.

  Pasak jo, 2018 metais šiame versle ketinama augti ir organiškai, ir per įsigijimus. 2018 metų pradžioje užbaigtas sandoris, kurio metu „INVL Asset Management“ Lietuvoje įsigijo 51 proc. turto valdymo bendrovės „Mundus“, veikiančios privačios skolos rinkoje, akcijų paketą.

  Investicijos į valdomas bendroves ir fondus

  „INVL Baltic Real Estate“

  „Invaldos INVL“ valdomų investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 32,1 proc. akcijų vertė 2017 m. pabaigoje buvo 10,036 mln. eurų, uždarbis iš jų nuo metų pradžios siekė 2,09 mln. eurų.

  „Esame patenkinti „INVL Baltic Real Estate“ pasiektais rezultatais bei vystymusi. Siekdami padidinti akcijų likvidumą ir sukaupti lėšų naujoms investicijoms, esame paskelbę apie ketinimą perleisti iki 22 proc. „INVL Baltic Real Estate“ akcijų, išlaikant nuosavybėje daugiau kaip 10 proc. akcijų paketą“, – sakė D. Šulnis.

  „INVL Technology“

  Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ nuosavo kapitalo vertė, neaudituotais duomenimis, per 2017 metus išaugo 17,3 proc. iki 23,146 mln. eurų. „Invalda INVL“ valdo 13,9 proc. „INVL Technology“ akcijų, kurios 2017 metų pabaigoje buvo vertos 2,521 mln. eurų. „Tikimės, kad valdomų įmonių vertės didėjimas teigiamai veiks ir akcijų kainą biržoje“, – sakė D. Šulnis.

  „INVL Baltijos miškų fondas I“

  Į naujai įsteigtą „INVL Baltijos miškų fondą“ per 2017 metus buvo investuota 0,5 mln. eurų (investiciją atliko grupės įmonė „INVL Asset Management“) – tai sudaro 10 proc. visų išleistų fondo vienetų. Iš šios investicijos uždirbta 10,8 proc. pelno.

  „Miškas yra patraukli turto klasė, mažai koreliuojanti su akcijų ir obligacijų rinkomis. Manome, kad pasirinkta strategija pirmiausia orientuotis į saugų vertės augimą, o ne į fondo dydį, yra racionalus alternatyvios investicijos variantas mūsų klientams. Tai patvirtina ir didelis investuotojų susidomėjimas šiuo produktu“, – sakė D. Šulnis.

  „INVL besivystančios Europos obligacijų fondas“

  Siekiant trumpam įdarbinti po „Litagros“ pardavimo gautas lėšas, „Invaldos INVL“ valdoma įmonė „Cedus Invest“ į „INVL Asset Management“ valdomą „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondą“ 2017 m. pabaigoje investavo 8,5 mln. eurų.

  Kitos investicijos

  Šiaulių bankas

  „Invaldos INVL“ valdomo 6,79 proc. NASDAQ Vilnius biržoje listinguojamo Šiaulių banko akcijų paketo vertė 2017 metų pabaigoje siekė 18,1 mln. eurų. Per metus iš šios investicijos uždirbta 6,6 mln. eurų.

  „Matome, kad banko strategija būti arčiau savo klientų, greičiau reaguoti į jų poreikius ir dirbti su smulkiuoju bei vidutiniu verslu duoda savo vaisių ir leidžia demonstruoti stabiliai augančius pagrindinės veiklos rezultatus ir generuoti didelę nuosavo kapitalo grąžą investuotojams. Pozityviai vertiname ir banko kredito reitingo augimą 2017 metais”, – sakė D. Šulnis.

  „Litagra“

  „Invaldos INVL“ valdomo 36,9 proc. žemės ūkio versle veikiančios bendrovės „Litagra“ akcijų paketo vertė 2017 metų pabaigoje buvo 9,972 mln. eurų. „Svarbiausias metų įvykis šiame versle buvo „Litagros“ prekybos verslo perleidimas „Achemos grupei“. Tuo tarpu mes pasilikome pirminį žemės ūkio gamybos ir pašarų verslą“, – sakė D. Šulnis.

  Už 36,9 proc. „LP grupės“, valdančios „Litagros prekybą“ kartu su jos antrine bendrove Latvijoje bei „Joniškio elevatorių“, „Invaldos INVL“ valdoma bendrovė „Cedus Invest“ gavo 9,4 mln. eurų.

  Pastatų priežiūra

  Pastatų priežiūros versle veikiančios bendrovės „Inservis“ (kartu su susijusiomis įmonėmis „Priemiestis“ ir „Jurita“) vertė per 2017 metus smuko 27,3 proc. iki 3,579 mln. eurų. „Po kelerių metų augimo, „Inservis“ rezultatai pernai pablogėjo. Imamės priemonių, įskaitant ir pokyčius vadovybėje, kad užtikrintume verslo bei rezultatų augimą 2018-aisiais ir vėliau“, – sakė D. Šulnis.

  Kitos investicijos

  Kitų investicijų, įskaitant grynuosius pinigus, vertė 2017 metų pabaigoje sudarė 5,2 mln. eurų.

  Įsipareigojimai

  2017 metų pabaigoje „Invaldos INVL“ įsipareigojimai sudarė 2,18 mln. eurų, iš jų 1,316 mln. eurų buvo atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas dėl pabrangusio finansinio turto.

  „Invalda INVL“ yra viena pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse, veikianti nuo 1991 metų. Grupei priklausančios įmonės Lietuvoje ir Latvijoje valdo daugiau kaip 20 investicinių ir pensijų fondų (antros ir trečios pakopos), alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo, privačios skolos bei kitas finansines priemones. Grupės bendrovėms daugiau kaip 190 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo virš 600 mln. eurų vertės turto. „Invaldos INVL“ akcijomis vertybinių popierių biržoje NASDAQ Baltic prekiaujama nuo 1995 metų.

  #313944 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  „Invaldos INVL“ grupės darbuotojai bus skatinami akcijomis

  Vienos pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invaldos INVL“ bei jos valdomų įmonių, kuriose „Invaldai INVL“ priklauso daugiau kaip pusė akcijų, darbuotojai bus skatinami akcijomis.

  Balandžio 30 dieną vyksiančiame „Invaldos INVL“ akcininkų susirinkime siūloma patvirtinti akcijų suteikimo taisykles bei patvirtinti, kad už 2017 metų rezultatus su „Invaldos INVL“ grupės įmonių darbuotojais galės būti pasirašomos opcionų sutartys, suteikiančios jiems teisę 2021 metais už 1 eurą įsigyti iki 60 tūkst. „Invaldos INVL“ akcijų. Konsoliduoto „Invaldos INVL“ nuosavo kapitalo vertė akcijai 2017 metų pabaigoje siekė 5,53 euro.

  „Siekiame, kad klientų, darbuotojų ir akcininkų interesai maksimaliai sutaptų. Turto valdymo verslo sėkmė neatsiejama nuo jame dirbančių žmonių profesionalumo ir motyvacijos siekti geriausių ilgalaikių rezultatų. Ši skatinimo programa komandos nariams suteikia palankias galimybes tapti akcininkais ir gauti bendrų darbų sukuriamos vertės dalį“, – sako „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis.

  Akcininkų susirinkime taip pat ketinama patvirtinti 2017 metų veiklos rezultatus ir ketveriems metams perrinkti valdybą. Į ją siūloma išrinkti dabartinius valdybos narius – Alvydą Banį, Indrę Mišeikytę ir D. Šulnį.

  Dividendų akcininkams siūloma nemokėti, tačiau siūloma patvirtinti galimybę bendrovei įsigyti savo akcijų. Siūloma nustatyti, kad minimali akcijų supirkimo kaina siektų 1 eurą, o maksimali – lygi konsoliduoto nuosavo kapitalo vertei vienai akcijai.

  „Kasmet vykdome nuosavų akcijų supirkimus, suteikdami investuotojams laisvę rinktis. Skirtingai nuo dividendų, kai visi akcininkai gauna vienodas išmokas, akcijų supirkimas leidžia kiekvienam investuotojui realizuoti pageidaujamą akcijų kiekį arba priešingai – išlaikyti visą turimą investiciją“, – sakė D. Šulnis.

  „Invaldos INVL“ nuosavas kapitalas 2017 metų pabaigoje sudarė 63,996 mln. eurų arba 21,5 proc. daugiau nei 2016 metų pabaigoje (52,681 mln. eurų). Nuosavas kapitalas akcijai per metus padidėjo 21,6 proc. iki 5,53 euro. 2017 metais „Invaldos INVL“ grupė uždirbo 11,307 mln. eurų audituoto grynojo pelno arba 2,4 karto daugiau nei 2016-aisiais (4,770 mln. eurų).

  „Invalda INVL“ yra viena pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse, veikianti nuo 1991 metų. Grupei priklausančios įmonės Lietuvoje ir Latvijoje valdo daugiau kaip 20 investicinių ir pensijų fondų (antros ir trečios pakopos), alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo, privačios skolos bei kitas finansines priemones. Grupės bendrovėms daugiau kaip 190 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo virš 600 mln. eurų vertės turto. „Invaldos INVL“ akcijomis vertybinių popierių biržoje Nasdaq Baltic prekiaujama nuo 1995 metų.

  #332263 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Atnaujinta 2018 m. veiklos apžvalga.

Viewing 12 posts - 1 through 12 (of 12 total)
Reply To: AB Invalda INVL
Your information: