UTIB INVL Technology

Home Forums Investavimas Akcijos Baltijos akcijų rinka NASDAQ Vilnius UTIB INVL Technology

Tagged: 

Viewing 8 posts - 1 through 8 (of 8 total)
 • Author
  Posts
 • #311077 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Investicijų į informacijos technologijų verslus bendrovė „INVL Technology“ už 5,25 mln. eurų perleido Suomijos bendrovę „Nordic Cyber Security“, valdančią 77,35 proc. „Deltagon Group” akcijų. Suomijos vyriausybės valdoma bendrovė „Suomen Erillisverkot“ (State Security Networks Ltd) už 100 proc. „Nordic Cyber Security” akcijų sumokėjo 5,25 mln. eurų.

  Sandoris, kuris užbaigtas 2017 m. gruodžio 7 dieną, neturės reikšmingos įtakos „INVL Technology“ rezultatams.

  #312944 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ nuosavas kapitalas 2017 m. pabaigoje buvo 23,146 mln. eurų arba 1,90 euro akcijai ir per metus padidėjo 17,3 proc.

  Bendrovės investicijos į valdomas įmones 2017 m. pabaigoje sudarė 20,1 mln. eurų ir nuo metų pradžios padidėjo 3,4 mln. eurų.

  Preliminariais duomenimis, bendrovės grynasis pelnas, įvertinus finansinio turto perkainojimą, per 2017 metus siekė 3,418 mln. eurų.

  Pateikiami bendrovės finansiniai rodikliai yra preliminarūs, neaudituoti ir nėra bendrovės grynųjų aktyvų vertės paskelbimas. Bendrovės grynųjų aktyvų vertė bus paskelbta per bendrovės įstatuose nurodytus terminus. Jeigu audituota grynųjų aktyvų vertė skirsis nuo apskaičiuotos remiantis preliminariais finansiniais rodikliais, šiam pokyčiui nebus taikoma bendrovės įstatų nuostata dėl klaidos taisymo.

  Papildoma informacija:

  „Praėjusieji metai buvo sėkmingi „INVL Technology“ – daugumai valdomų įmonių padidinus ne tik pajamas, bet ir pelną, augo bendrovės valdomo turto vertė. Gerus rezultatus demonstravo bendrovės, veikiančios kibernetinės saugos, finansinių technologijų ir sprendimų IT imlioms pramonės šakoms srityse. Šiais metais „INVL Technology“ ir toliau aktyviai ieško naujų investavimo galimybių, prioritetą teikdama įsigijimams Norvegijoje, Švedijoje ar Lietuvoje“, – sakė Kazimieras Tonkūnas, bendrovės „INVL Asset Management“ UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris.

  Jo teigimu, „INVL Technology“ pernai siekė išplėsti nuolatinę prieigą prie rinkų, o valdomos įmonės pirmenybę teikė naujų produktų kūrimui ir tarptautinės veiklos kompetencijai didinti. 2017 metais „INVL Technology“ bendrovės vykdė projektus 17 šalių, iš jų 14-oje projektai buvo vykdyti ir 2016 metais. Bendrovių pradėti nauji projektai ir užmegzti ryšiai su partneriais Kipre, Albanijoje, Malavyje, Gambijoje ir Indijoje leido iš dalies kompensuoti neprasidėjusį naują IT srities Europos Sąjungos finansavimo etapą Lietuvoje.

  Šiais metais „INVL Technology“ pirmenybę teiks valdomų įmonių stambinimui ir jų vertės auginimui. Įmonių grupėje vietoj ligšiol buvusių keturių veiks trys funkcinės grupės. Verslo klimato gerinimo ir e. valdymo grupei ir toliau priklausys „NRD įmonės“, kibernetinio saugumo – NRD CS, o IT paslaugų ir programavimo grupė bus suformuota iš bendrovių „Novian“ (iki 2018 m. vasario veikė pavadinimu „Vitma“), BAIP, „Acena“, „Algoritmų sistemos“ ir „Andmevara AS“.

  „Tikime, kad sričių ir įmonių veiklos jungimas leis geriau aptarnauti klientus bei prisidės prie verslo plėtros Šiaurės šalių regione, be to, padidins įmonių patrauklumą potencialiems investuotojams“, – sakė K. Tonkūnas. Valdomos bendrovės 2018 metais ir toliau orientuosis į naujų produktų kūrimą bei tarptautinės veiklos kompetencijos didinimą. „INVL Technology“ taip pat rems vidinių startuolių kūrimą valdomose bendrovėse.

  Įmonių rezultatai

  Vertinant „INVL Technology“ valdomų įmonių 2017 m. rezultatus, verslo klimato gerinimo ir e. valdymo srityje dirbančių „NRD įmonių“ (į šiuos rezultatus įtraukti ir „Etronikos“ bei NRD rezultatai) pajamos per 2017 metus, lyginant su 2016 metais, padidėjo beveik 20 proc. ir pasiekė 7,23 mln. eurų (2016 m. pajamos buvo 6,03 mln. eurų). Grupės EBITDA per tą patį laikotarpį iš neigiamos 42 tūkst. eurų pakilo į teigiamą – 565 tūkst. eurų. Grynasis pelnas per 2017 metus pasiekė 421 tūkst. eurų, o tuo pačiu laikotarpiu 2016 m. grupė turėjo 431 tūkst. eurų grynąjį nuostolį.

  Tuo tarpu „Andmevara AS“ pajamos per 2017 metus siekė 1,1 mln. eurų, o EBITDA buvo neigiama – 271 tūkst. eurų. Bendrovės grynasis nuostolis per 2017 metus buvo 292 tūkst. eurų. „Andmevara AS“ duomenys skelbiami nuo 2016 m. gegužės 1 dienos, kai buvo įgyta jos kontrolė, todėl yra nepalyginami.

  IT infrastruktūros srityje dirbančių bendrovių BAIP ir „Acena“ pajamos per 2017 metus, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2016 m., išaugo 5,7 proc. ir pasiekė 11,73 mln. eurų (2016 m. jos siekė 11,1 mln. eurų). EBITDA atitinkamu laikotarpiu išaugo daugiau nei dvigubai ir pasiekė 780 tūkst. eurų (per 2016 m. EBITDA buvo 373 tūkst. eurų). Per 2017 m. bendrovių grynasis pelnas buvo 203 tūkst. eurų, o tuo pačiu laikotarpiu pernai bendrovės turėjo 107 tūkst. eurų grynąjį nuostolį.

  Kibernetinės saugos srities bendrovės NRD CS pajamos per 2017 metus išaugo daugiau kaip dvigubai, lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2016 m., ir pasiekė 3,49 mln. eurų (bendrovės pajamos per 2016 m. siekė 1,58 mln. eurų). EBITDA augo 5,5 karto ir pasiekė 603 tūkst. eurų (per 2016 m. EBITDA buvo 110 tūkst. eurų). Bendrovės grynasis pelnas, lyginant su 2016 metais, paaugo 6,8 karto ir per 2017 m. siekė 468 tūkst. eurų (per tą patį laikotarpį 2016 m. grynasis pelnas siekė 69 tūkst. eurų).

  Sprendimų IT imlioms pramonės šakoms srityje veikiančios bendrovės „Algoritmų sistemos“ pajamos per 2017 m. pasiekė 2,76 mln. eurų, EBITDA – 358 tūkst. eurų, o grynasis pelnas – 361 tūkst. eurų. Jos duomenys skelbiami nuo 2016 m. balandžio 1 dienos, kai buvo įgyta bendrovės kontrolė, todėl yra nepalyginami.

  Priedai:
  INVL Technology_2017 m. 12 men_preliminarus rezultatai.pdf

  #312991 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018 m. vasario 28 d. „INVL Technology“ paskelbė preliminarius 2017 m. veiklos rezultatus. Šių metų kovo 1 dieną (ketvirtadienį) 9.00 val. bendrovė rengia preliminarių „INVL Technology“ rezultatų pristatymą.

  Pateikiame pristatymo skaidres.

  Priedai:
  INVL_Technology_2017_12_rezultatu pristatymas.pdf

  #313230 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Pateikiame gautą pranešimą apie sandorį SUTPKIB „INVL Technology“ akcijomis.

  Priedai:
  Vad_sand_SB_(INC1L)_20180307_(lit).pdf

  #314022 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  „INVL Technology“ audituotas grynasis 2017 m. pelnas, įvertinus ir finansinio turto perkainojimą, yra 4,08 mln. eurų. (2016 m. bendrovė patyrė 4,515 mln. eurų nuostolį).

  Dėl patikslintos valdomų įmonių vertės, bendrovės audituotas rezultatas padidėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su 2018 m. vasario 28 d. skelbtu preliminariu rezultatu (3,418 mln. eurų pelno).

  Papildoma informacija:

  Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė „INVL Technology“ paskelbė audituotus 2017 metų rezultatus. Bendrovės nuosavas kapitalas 2017 m. pabaigoje buvo 23,812 mln. eurų, o nuosavas kapitalas akcijai – 1,96 euro ir per metus padidėjo 20,7 proc.

  Bendrovės investicijos į valdomas įmones 2017 m. pabaigoje sudarė 20,8 mln. eurų ir nuo metų pradžios padidėjo 4,11 mln. eurų. Bendrovės grynasis pelnas, įvertinus ir finansinio turto perkainojimą, per 2017 metus siekė 4,08 mln. eurų.

  Taip pat „INVL Technology“ paskelbė grynųjų aktyvų vertę 2017 metų pabaigoje. Ji siekė 23,8 mln. eurų, o bendrovės grynųjų aktyvų vertė akcijai buvo 1,9557 euro.

  „Šiemet stambinsime ir jungsime valdomas bendroves, kas leis plėsti „INVL Technology“ verslą Šiaurės Europos šalių regione bei didinti įmonių patrauklumą potencialiems investuotojams. Tuo tarpu valdomos bendrovės skirs daugiau dėmesio ir finansinių išteklių intelektiniam kapitalui bei nuosaviems produktams kurti“, – sakė Kazimieras Tonkūnas, bendrovės „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris.

  Pasak jo, šiemet „INVL Technology“ taip pat toliau aktyviai ieško naujų investavimo galimybių, prioritetą teikdama įsigijimams Norvegijoje, Švedijoje ar Lietuvoje.

  „INVL Technology“ turto vertinimą atliko bendrovė „Deloitte verslo konsultacijos“, finansines ataskaitas auditavo verslo konsultacijų įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“.

  „INVL Technology“ yra investavusi į Norvegijos „Norway Registers Development AS“ su antrinėmis bendrovėmis Lietuvoje UAB NRD, UAB „Etronika“, Tanzanijoje „Norway Registers Development East Africa Ltd.“, Ruandoje „Norway Registers Development Rwanda Ltd.“, Bangladeše „NRD Bangladesh Ltd.“ bei asocijuota įmone Ugandoje „Infobank Uganda Ltd.“, Lietuvos UAB BAIP su antrine UAB „Acena“, UAB NRD CS, UAB „Algoritmų sistemos“, UAB „Novian“, Estijos „Andmevara AS“ su antrine bendrove Moldovoje „Andmevara SRL“.

  2016 m. liepą uždaro tipo investicinės bendrovės (UTIB) licenciją gavusios „INVL Technology“ valdymą perėmė vienai pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ priklausanti bendrovė „INVL Asset Management“. UTIB „INVL Technology“ veiks iki 2026 m. liepos 14 dienos.

  Priedai:
  UTIB INVL Technology 2017 audituota metine informacija.pdf
  Atsakingu asmenu patvirtinimas_20180409.pdf

  #314023 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Atsižvelgiant į SUTPKIB „INVL Technology“ įstatų XI skyrių „Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas“, skelbiama bendrovės grynųjų aktyvų vertė 2017 m. gruodžio 31 d. yra 23 811 752,53 eurai arba 1,9557 euro akcijai.

  #314025 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  SUTPKIB „INVL Technology“ Valdymo įmonės iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio 30 d. 8:30 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas SUTPKIB „INVL Technology“ (įmonės kodas 300893533, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) (toliau gali būti vadinama bendrove) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

  Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.

  SUTPKIB „INVL Technology“ bendras akcijų skaičius yra 12 175 321. Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000128860.

  Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2018 m. balandžio 23 d.) pabaigoje bus bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

  Teisių apskaitos diena – 2018 m. gegužės 15 d.

  SUTPKIB „INVL Technology“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
  1. Supažindinimas su SUTPKIB „INVL Technology“ 2017 m. metiniu pranešimu.
  2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“ finansines ataskaitas.
  3. SUTPKIB „INVL Technology“ 2017 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
  4. Dėl SUTPKIB „INVL Technology“ pelno paskirstymo.
  5. Sandorių su susijusiomis šalimis politikos tvirtinimas
  6. SUTPKIB „INVL Technology“ depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas naujos redakcijos tvirtinimas.

  SUTPKIB „INVL Technology“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

  1. Supažindinimas su SUTPKIB „INVL Technology“ 2017 m. metiniu pranešimu.
  Akcininkai supažindinami su SUTPKIB „INVL Technology“ 2017 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“ finansines ataskaitas.
  Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  3. 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
  Patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

  4. Dėl akcinės bendrovės SUTPKIB „INVL Technology“ pelno paskirstymo.
  SUTPKIB „INVL Technology“ pelną paskirstyti taip:

  1. 2016 finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje (2.225.455)
  2. Grynasis finansinis 2017 metų veiklos rezultatas – pelnas (nuostoliai) 4.084.098
  3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) –
  4. Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti: –
  5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti –
  6. Paskirstytinas rezultatas (pelnas arba nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1.858.643
  7. Pelno skirstymas: –
  7.1 Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą –
  7.2 Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti –
  7.3. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus –
  7.4. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti –
  7.5. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams –
  8. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 1.858.643
  5. Sandorių su susijusiomis šalimis politikos tvirtinimas.
  Atsižvelgiant į Lietus Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsnio nuostatas, patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“ sandorių su susijusiomis šalimis politiką.
  Nustatyti, jog sandorių su susijusiomis šalimis politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo visuotiniame akcininkų susirinkime.

  6. SUTPKIB „INVL Technology“ depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas naujos redakcijos tvirtinimas.
  6.1. Atsižvelgiant į tai, kad investicinės bendrovės valdymo veiklai taikomos LR profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo nuostatos ir būtina suderinti depozitoriumo sutarties tekstą su minėto įstatymo reikalavimais, pritarti SUTPKIB „INVL Technology“ depozitoriumo paslaugų sutarties pakeitimui keičiant visą sutarties tekstą (pridedama).
  6.2. Įgalioti valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ privataus kapitalo padalinio vadovą Vytautą Plunksnį pasirašyti naujos redakcijos depozitoriumo paslaugų sutartį SUTPKIB „INVL Technology“ vardu.
  Priedai:
  INVL Technology_Sandoriu su susijusiomis salimis politika.pdf
  Bendrasis balsavimo rastu biuletenis.pdf
  UTIB INVL Technology 2017 audituota metine informacija.pdf
  INVL Technology-Depozitoriumo sutarties Nr. 2016-05 pakeitimas Nr.2.pdf
  Atsakingu asmenu patvirtinimas_20180409.pdf

  #332569 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Atnaujintas kompanijos straipsnis.

Viewing 8 posts - 1 through 8 (of 8 total)
Reply To: UTIB INVL Technology
Your information: