AB Ignitis gamyba

Home Forums Investavimas Akcijos Baltijos akcijų rinka NASDAQ Vilnius AB Ignitis gamyba

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 24 total)
 • Author
  Posts
 • #310874 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  „Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 635 083 615, ISIN kodas – LT0000128571.

  Bendrovė skelbia 2017 metų 10 mėnesių preliminarius finansinius duomenis:

  2017 m. 10 mėnesių 2016 m. 10 mėnesių Pokytis
  Pardavimo pajamos 108,0 mln. Eur 120,3 mln. Eur -10,2%
  EBITDA 43,5 mln. Eur 44,4 mln. Eur -2,0%
  Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekiai:

  2017 m. 10 mėnesių 2016 m. 10 mėnesių Pokytis
  Elektrėnų kompleksas 133,0 GWh 308,0 GWh -56,8%
  Kruonio HAE 460,3 GWh 461,2 GWh -0,2%
  Kauno A. Brazausko HE 355,6 GWh 279,1 GWh +27,4%
  Orams išliekant drėgniems ir vandens Nemune beveik nemažėjant, Kauno A. Brazausko hidroelektrinės gamybos apimtys per 2017 m. 10 mėn. yra daugiau nei ketvirtadaliu išaugusios, palyginti su 2016 m. 10 mėn. rezultatu. Šios elektrinės gamyba iš dalies kompensuoja dėl mažesnės gamybos Elektrėnų komplekse sumažėjusias Bendrovės pardavimo pajamas.

  Didesnė hidroelektrinės gamyba leidžia išlaikyti santykinai stabilų Bendrovės EBITDA rodiklį, nepaisant didesnių nei praėjusiais metais senųjų Elektrėnų komplekso blokų demontavimo sąnaudų ir 2017 m., palyginti su 2016 m., sumažėjusių Kruonio HAE aktyvuoto antrinio galios rezervo pardavimų.

  #311562 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  „Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 635 083 615; ISIN kodas – LT0000128571.

  Bendrovė, vadovaudamasi 2017 m. gruodžio 22 d. valdybos sprendimu, su Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriumi LITGRID AB sudarė sutartį dėl tretinio aktyviosios galios rezervo pirkimo – pardavimo.

  LITGRID AB galutinius tretinio aktyviosios galios rezervo aukciono rezultatus, pagal kuriuos rezervo, skirto įtampų valdymui 330 kV perdavimo tinkle ir antrinio avarinio galios rezervo atstatymui, paslaugą (toliau – Rezervas) 2018 m. 260 MW apimtimi teiks Bendrovės kombinuoto ciklo blokas, paskelbė 2017 m. gruodžio 21 d.

  Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. gruodžio 19 d. nutarimu, Rezervo paslaugos kaina 2018 m. sudaro 17,06 EUR/MW/val., iš jos 12,87 EUR/MW/val. – pastoviosioms sąnaudoms, atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą, padengti ir 4,19 EUR/MW/val. – gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos sąnaudoms padengti.

  Išsamesnė informacija apie aukcioną ir jo rezultatus pateikiama LITGRID AB interneto svetainėje: http://www.litgrid.eu/index.php/naujienos-ir-ivykiai/naujienos/skelbiami-tretinio-elektros-galios-rezervo-aukciono-rezultatai/3781.

  #311723 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  „Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 635 083 615, ISIN kodas – LT0000128571.

  Bendrovė skelbia 2017 metų 11 mėnesių preliminarius finansinius duomenis:

  2017 m. 11 mėnesių 2016 m. 11 mėnesių Pokytis
  Pardavimo pajamos 119,6 mln. Eur 134,6 mln. Eur -11,2%
  EBITDA 48,9 mln. Eur 48,5 mln. Eur +0,8%
  Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekiai:

  2017 m. 11 mėnesių 2016 m. 11 mėnesių Pokytis
  Elektrėnų kompleksas 138,1 GWh 433 GWh -68,1%
  Kruonio HAE 505,5 GWh 488,8 GWh +3,4%
  Kauno A. Brazausko HE 408,7 GWh 318,7 GWh +28,2%
  Dėl neįprastai lietingų metų Kauno A. Brazausko hidroelektrinės gamybos apimtys per 2017 m. 11 mėn. yra daugiau nei ketvirtadaliu išaugusios, palyginti su 2016 m. 11 mėn. rezultatu. Tai iš dalies kompensavo Bendrovės pardavimo pajamų mažėjimą dėl mažesnės gamybos Elektrėnų komplekse.

  Didesnė hidroelektrinės gamyba leidžia išlaikyti santykinai stabilų Bendrovės EBITDA rodiklį, nepaisant didesnių nei praėjusiais metais senųjų Elektrėnų komplekso blokų demontavimo sąnaudų ir 2017 m., palyginti su 2016 m., sumažėjusių Kruonio HAE aktyvuoto antrinio galios rezervo pardavimų.

  #312353 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  „Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 635 083 615, ISIN kodas – LT0000128571.

  2017 metų 12 mėnesių preliminarūs Bendrovės finansiniai duomenys:

  2017 m. 12 mėnesių 2016 m. 12 mėnesių Pokytis
  Pardavimo pajamos 147,2 mln. Eur 151,8 mln. Eur -3,0%
  Koreguota EBITDA* 53,8 mln. Eur 63,7 mln. Eur -15,6%
  Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekiai:

  2017 m. 12 mėnesių 2016 m. 12 mėnesių Pokytis
  Elektrėnų kompleksas 138,7 GWh 491,0 GWh -71,8%
  Kruonio HAE 549,1 GWh 516,9 GWh +6,2%
  Kauno A. Brazausko HE 458,7 GWh 363,0 GWh +26,4%
  2017 metai pasižymėjo ypač didele kritulių gausa, dėl to Nemuno upėje vandens buvo gerokai daugiau nei ankstesniais metais. Tai gerino Kauno A. Brazausko hidroelektrinės gamybos sąlygas, tad per 2017 metus ši elektrinė pagamino 26,4% daugiau elektros energijos, negu per 2016 metus. Šios elektrinės uždirbtos pajamos iš dalies kompensavo pardavimo pajamas, kurių Bendrovė neteko dėl, palyginti su 2016 m., mažėjusios gamybos Elektrėnų komplekse.

  Bendrovės koreguotas EBITDA rodiklis daugiausia keitėsi dėl 2017 m. prasidėjusių Elektrėnų komplekso 5 ir 6 blokų demontavimo darbų sąnaudų bei 2017 m., palyginti su 2016 m., sumažėjusių Kruonio HAE aktyvuoto antrinio galios rezervo pardavimų, taip pat mažesnės Elektrėnų komplekso reguliuojamos veiklos EBITDA.

  * Bendrovės preliminarus 2017 m. bei faktinis 2016 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

  #312900 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  „Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 635 083 615, ISIN kodas – LT0000128571.

  „LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBOS“ 2017 M. REZULTATAI: DAUGIAU ELEKTROS IŠ VANDENS IR TVARŪS PELNINGUMO RODIKLIAI

  „Lietuvos energijos gamybos“ 2017 m. finansiniai rodikliai atspindi sėkmingas „Lietuvos energijos“ grupei priklausančios elektros energijos gamintojos pastangas prisitaikyti prie besikeičiančios rinkos ir efektyviai valdyti veiklos sąnaudas. Bendrovei pavyko pasiekti tvarius pelningumo rodiklius: koreguota EBITDA 2017 m. pasiekė 53,7 mln. eurų, koreguotos EBITDA marža buvo 35,9 proc. (2016 m. – 36,8 proc.)

  „2017 metų rezultatams didelę įtaką darė daugiau nei ketvirtadaliu padidėjusios Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje pagamintos ir parduotos elektros energijos apimtys – praėję metai buvo rekordiniai tiek vandens, tiek pagamintos elektros energijos kiekiu. Efektyviai išnaudodami rinkos galimybes ir aktyviau veikdami dienos eigos biržoje šiek tiek daugiau negu 2016 m. pagaminome ir Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje. Dėl pasikeitusių rinkos sąlygų mažiau elektros energijos gaminta tik Elektrėnų komplekse. 2017 m. užtikrinome aukštą visų elektrinių prieinamumą ir patikimą darbą, atliepdami į rinkos ir perdavimo sistemos operatoriaus poreikius. Patikimai prisidėti prie stabilaus energetikos sistemos veikimo ir jos saugumo užtikrinimo – vienas svarbiausių mūsų tikslų“, – Bendrovės elektrinių veiklą ir rezultatus komentuoja „Lietuvos energijos gamybos“ valdybos pirmininkė ir generalinė direktorė Eglė Čiužaitė.

  Iš viso Bendrovės valdomose elektrinėse per 2017 m. pagaminta ir parduota 1,147 TWh elektros energijos – 16 proc. mažiau negu 2016 m. (1,371 TWh). Elektrėnų komplekse – 0,139 TWh arba 72 proc. mažiau (2016 m. – 0,491 TWh), Kruonio HAE – 0,549 TWh arba 6 proc. daugiau (2016 m. – 0,517 TWh), Kauno A. Brazausko HE – 0,459 TWh arba 26 proc. daugiau (2016 m. – 0,363 TWh).

  „Lietuvos energijos gamybos“ 2017 metų esminiai rodikliai:

  Nepaisant sumažėjusios elektros energijos gamybos Elektrėnų komplekse, Bendrovės pardavimo pajamos išliko gana stabilios – 2017 m. siekė 147,2 mln. eurų ir buvo tik 3 proc. mažesnės negu 2016 m. (151,8 mln. eurų). Iš viso 2017 m. Bendrovės pajamos siekė 149,8 mln. eurų ir buvo 13 proc. mažesnės negu 2016 m. (172,9 mln. eurų). Pagrindinis mažėjimą lemiantis veiksnys – 2016 m. apskaitytas teigiamas verslo dalies pardavimo rezultatas.
  Bendrovės veiklos sąnaudos mažėjo 14 proc. ir 2017 m. siekė 20,0 mln. eurų (2016 m. – 23,1 mln. eurų). Eliminavus 2016 m. sąnaudose atspindėtas gautinos sumos už UAB Kauno energetikos remontas bei NT Valdos, UAB akcijas sumažėjimo sąnaudas, 2017 m. veiklos sąnaudos būtų kiek didesnės negu 2016 m. dėl didesnių demontavimo projekto sąnaudų.
  Bendrovės koreguota (palyginamoji) EBITDA* 2017 m. siekė 53,7 mln. eurų ir buvo 16 proc. mažesnė negu 2016 m. (63,7 mln. eurų). Šis rodiklis daugiausia keitėsi dėl 2017 m. prasidėjusių Elektrėnų komplekso 5 ir 6 blokų demontavimo darbų sąnaudų bei 2017 m., palyginti su 2016 m., sumažėjusių Kruonio HAE aktyvuoto antrinio galios rezervo pardavimų, taip pat mažesnės Elektrėnų komplekso reguliuojamos veiklos EBITDA.
  Bendrovės grynasis pelnas 2017 m. siekė 20,5 mln. eurų ir buvo 44 proc. mažesnis negu 2016 m. (40,0 mln. eurų). Grynasis Bendrovės pelnas 2017 m. mažėjo dėl vienkartinių veiksnių įtakos: 2016 m. apskaitytas teigiamas verslo dalies pardavimo rezultatas (15,4 mln. eurų), 2017 m. apskaitytas turto vertės sumažėjimas Elektrėnų komplekso 7 ir 8 blokų turtui (neigiamas 31,4 mln. eurų efektas pelnui prieš mokesčius).
  Bendrovės investicijos į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą 2017 m. sudarė 1,9 mln. eurų, o 2016 m.– 3,3 mln. eurų.
  * Bendrovės EBITDA rezultatai yra pateikiami po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

  Priedai:
  LEG 2017 m. 12 men. tarpines finansines ataskaitos ir tarpinis pranesimas.pdf

  #312932 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  „Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 635 083 615, ISIN kodas – LT0000128571.

  Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. kovo 26 d. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

  Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika.

  Susirinkimo pradžia – 2018 m. kovo 26 d., 10.00 val.

  Akcininkų registracijos pradžia – 9.30 val.

  Akcininkų registracijos pabaiga – 9.55 val.

  Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2018 m. kovo 19 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

  Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

  Dėl pritarimo 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metiniam pranešimui.
  „Pritarti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2017 metų metiniam pranešimui (pridedama)“.

  Dėl audituoto 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
  „Patvirtinti audituotą 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama)“.

  Dėl 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelno (nuostolių) paskirstymo.
  „Paskirstyti 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelną (nuostolius) (pridedama)“.

  Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu eiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai, skelbiami Bendrovės interneto svetainėje http://www.gamyba.le.lt ir NASDAQ Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka.
  Priedai:
  LEG 2017 audituotos metines finansines ataskaitos ir metinis pranesimas.pdf
  LEG 2017 pelno (nuostolių) paskirstymas (projektas).pdf

  #312933 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Vasario 28 d., 16 val.„Lietuvos energijos gamyba“, AB (toliau – Bendrovė) akcininkams, investuotojams, analitikams ir visiems besidomintiems pristato 2017 m. finansinius rezultatus internetiniame seminare (angl. „webinar“), kuris vyksta anglų kalba.

  Bendrovės valdybos pirmininkė ir generalinė direktorė Eglė Čiužaitė pakomentuos bendrovės 2017 m. veiklą ir finansinius rezultatus bei po pristatymo atsakys į dalyvių klausimus.

  Internetinio seminaro metu pristatoma prezentacija (lietuvių kalba) pridedama.

  Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt

  Priedai:
  2017 LEG veiklos rezultatų pristatymas_2018 02 28.pdf

  #312934 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  „Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 635 083 615, ISIN kodas – LT0000128571.

  2018 metų 1 mėnesio preliminarūs Bendrovės finansiniai duomenys:

  2018 m. 1 mėnesio 2017 m. 1 mėnesio Pokytis
  Pardavimo pajamos 10,9 mln. Eur 11,4 mln. Eur -4,4%
  Koreguota EBITDA* 4,9 mln. Eur 4,9 mln. Eur 0,0%
  Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekiai:

  2018 m. 1 mėnesio 2017 m. 1 mėnesio Pokytis
  Elektrėnų kompleksas 0 GWh 6,1 GWh -100%
  Kruonio HAE 46,4 GWh 44,2 GWh +5,0%
  Kauno A. Brazausko HE 44,6 GWh 32,8 GWh +36,0%
  2018 m. sausio mėn. vandens kiekis Nemuno upėje išliko didelis, o tai, palyginti su 2017 m. sausio mėn., gerino Kauno A. Brazausko hidroelektrinės gamybos sąlygas – per 2018 m. sausio mėnesį ši elektrinė pagamino 36% daugiau elektros energijos. Šios elektrinės uždirbtos pajamos iš dalies kompensavo pardavimo pajamas, kurių Bendrovė neteko dėl reguliuojamos Elektrėnų komplekso veiklos pajamų sumažėjimo.

  Bendrovės koreguotas EBITDA rodiklis išliko stabilus. Geresnis Kauno A. Brazausko hidroelektrinės ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės gamybos rezultatas kompensavo Elektrėnų komplekso EBITDA mažėjimą, kurį lėmė sumažėjusios teikiamų paslaugų apimtys ir pajamos.

  #313054 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018 m. vasario 28 d. įvyko „Lietuvos energijos gamyba“, AB, internetinis seminaras, kuriame Bendrovės valdybos pirmininkė ir generalinė direktorė Eglė Čiužaitė pristatė Bendrovės 2017 m. veiklą ir finansinius rezultatus.

  Internetinio seminaro įrašą (anglų k.) galima pasižiūrėti „Nasdaq“ Youtube paskyroje šiuo adresu: http://bit.ly/2FFyi66

  Taip pat pridedame internetiniame seminare rodytą prezentaciją lietuvių kalba.

  Priedai:
  2017 LEG veiklos rezultatų pristatymas_2018 02 28.pdf

  #313111 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018 m. kovo 5 d. „Lietuvos energija“, UAB (toliau – Bendrovė arba „Lietuvos energija“) valdyba priėmė sprendimą pritarti Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės turtinio komplekso kaip nepiniginio įnašo įnešimo į „Lietuvos energijos gamyba“, AB (toliau – „Lietuvos energijos gamyba“), įstatinį kapitalą inicijavimui.

  Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės turtinio komplekso, įnešamo į „Lietuvos energijos gamybos“ įstatinį kapitalą, vertė nustatyta nepriklausomų turto vertintojų – 8 061 tūkst. EUR.

  2017 m. „Lietuvos energija“ įsigijo Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės turtinį kompleksą iš AB Vilniaus šilumos tinklai už 9 935 tūkst. EUR. Į turtinio komplekso kainą buvo įskaičiuotos ir sinergijos, kurias gauna „Lietuvos energijos“ grupės įmonės. Todėl turto, įnešamo į „Lietuvos energijos gamybą“ įstatinį kapitalą, vertė yra mažesnė. Minėtos sinergijos apima potencialias investicijas į prisijungimą prie Vilniaus miesto centralizuotos šilumos tiekimo tinklų.

  Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę perduoti numatoma nuo šių metų balandžio mėnesio 1 d. Įstatinio kapitalo didinimui dar turės pritarti „Lietuvos energijos gamybos“ visuotinis akcininkų susirinkimas.

  #313113 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. kovo 26 d. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

  Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika.

  Susirinkimo pradžia – 2018 m. kovo 26 d., 10.00 val.

  Akcininkų registracijos pradžia – 9.30 val.

  Akcininkų registracijos pabaiga – 9.55 val.

  Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2018 m. kovo 19 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

  Bendrovė 2018 m. vasario 28 d. esminiu pranešimu paskelbė apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir siūlomus sprendimų projektus:

  1. Dėl pritarimo 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metiniam pranešimui.

  Sprendimo projektas:

  „Pritarti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2017 metų metiniam pranešimui (pridedama)“.

  2. Dėl audituoto 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

  Sprendimo projektas:

  „Patvirtinti audituotą 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama)“.

  3. Dėl 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelno (nuostolių) paskirstymo.

  Sprendimo projektas:

  „Paskirstyti 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelną (nuostolius) (pridedama)“.

  Bendrovė informuoja, kad 2018 m. kovo 6 d. Bendrovės akcininkė „Lietuvos energija“, UAB, kuriai priklauso 96,75 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo, pateikė siūlymą papildyti Bendrovės 2018 m. kovo 26 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.

  Atsižvelgiant į tai, Bendrovės valdyba 2018 m. kovo 6 d. priėmė sprendimą papildyti 2018 m. kovo 26 d. sušaukto „Lietuvos energijos gamyba“, AB, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę šiais darbotvarkės klausimais ir jų sprendimų projektais:

  „4. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatinio kapitalo padidinimo ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo bei teisės įsigyti naujai išleidžiamas „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcijas suteikimo.

  Sprendimo projektas:

  4.1. Padidinti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatinį kapitalą nuo 184 174 248,35 EUR (vieno šimto aštuoniasdešimt keturių milijonų vieno šimto septyniasdešimt keturių tūkstančių dviejų šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų ir trisdešimt penkių euro centų) iki 187 920 762,41 EUR (vieno šimto aštuoniasdešimt septynių milijonų devynių šimtų dvidešimt tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų ir keturiasdešimt vieno euro cento). „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant naujas akcijas, apmokamas papildomu akcijas pasirašančiojo asmens nepiniginiu įnašu.

  4.2. Nustatyti, kad „Lietuvos energijos gamyba“, AB, išleidžia 12 919 014 (dvylika milijonų devynis šimtus devyniolika tūkstančių keturiolika) naujų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devyni euro centai) ir emisijos kaina yra lygi 0,624 EUR (šešiasdešimt du ir keturios dešimtosios euro cento) (toliau – Naujos akcijos), visų Naujų akcijų emisijos kaina yra 8 061 465 EUR (aštuoni milijonai šešiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai šešiasdešimt penki eurai).

  4.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 16 punktu ir 57 straipsnio 5 dalimi, atšaukti visiems „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkams pirmumo teisę įsigyti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Naujas akcijas.

  4.4. Nustatyti, kad „Lietuvos energija“, UAB, suteikiama teisė įsigyti (pasirašyti) visas Naujas akcijas, kurios kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devyni euro centai) ir emisijos kaina yra lygi 0,624 EUR (šešiasdešimt du ir keturios dešimtosios euro cento) apmokant šias Naujas akcijas Akcijų pasirašymo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nepiniginiu įnašu, kurio nepriklausomo turto vertintojo NILL NILL, UAB, nustatyta 2018 m. vasario 27 d. vertė sudaro 8 061 465 EUR (aštuonis milijonus šešiasdešimt vieną tūkstantį keturis šimtus šešiasdešimt penkis eurus). Naujos akcijos nebus siūlomos ir platinamos viešai.

  4.5. Nustatyti, kad „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkų pirmumo teisė įsigyti Naujas akcijas atšaukiama atsižvelgiant į tai, kad „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatinio kapitalo didinimą ketinama vykdyti įnešant aukščiau nurodytą „Lietuvos energija“, UAB, nepiniginį įnašą, o ne Naujas akcijas apmokant pinigais.

  4.6. Pritarti Akcijų pasirašymo sutarties tarp „Lietuvos energijos gamyba“, AB, ir „Lietuvos energija“, UAB, esminėms sąlygoms (pridedama);

  4.7. Įgalioti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinį direktorių „Lietuvos energijos gamyba“, AB, vardu pasirašyti šio sprendimo 4.6 punkte nurodytą Akcijų pasirašymo sutartį, kuri kartu laikoma ir „Lietuvos energija“, UAB, nepiniginio įnašo priėmimo perdavimo aktu, suteikiant teisę keisti neesmines šios sutarties sąlygas.

  5. Dėl naujos „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.

  Sprendimo projektas:

  5.1. Patvirtinti naują „Lietuvos energijos gamyba“ AB, įstatų redakciją (pridedama).

  5.2. Įgalioti „Lietuvos energijos gamyba“ AB, generalinį direktorių pasirašyti įstatus bei pačiam ar per įgaliotus asmenis atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.

  6. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos atšaukimo.

  Sprendimo projektas:

  6.1. Atšaukti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybą in corpore.

  7. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos narių išrinkimo.

  Sprendimo projektas:

  7.1. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis:

  7.1.1. Dominyką Tučkų (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

  7.1.2. Živilę Skibarkienę (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

  7.1.3. Rimgaudą Kalvaitį (nepriklausomas narys) (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).

  7.2. Nustatyti, kad „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nariai pradeda savo veiklą pasibaigus juos išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

  8. Dėl sutarčių su „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nariais sąlygų tvirtinimo.

  Sprendimo projektas:

  8.1. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties su stebėtojų tarybos nariais sąlygas (pridedama).

  8.2. Patvirtinti sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama).

  8.3. Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama).

  8.4. Nustatyti nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui 43,44 EUR (keturiasdešimt trys eurai ir keturiasdešimt keturi centai) valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už faktiškai vykdomą nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą.

  8.5. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui yra apribotas maksimalia 1014 EUR (vienas tūkstantis keturiolika eurų) (neatskaičius mokesčių) suma.

  8.6. Įgalioti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinį direktorių (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartis dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos su naujai išrinktais stebėtojų tarybos nariais.“

  Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu eiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai, skelbiami Bendrovės interneto svetainėje http://www.gamyba.le.lt ir NASDAQ Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka.

  Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.gamyba.le.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba Žvejų g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

  Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

  Asmenys eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

  Akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@le.lt ne vėliau kaip iki 2018 m. kovo 23 d. darbo dienos pabaigos (15.15 val.).

  Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

  Priedai:
  LEG 2017 pelno (nuostolių) paskirstymas (projektas).pdf
  Sutarties dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygos.pdf
  Sutarties dėl veiklos stebėtojų taryboje sąlygos.pdf
  Dominykas Tučkus CV.pdf
  Konfidencialios informacijos apsaugos sutarties sąlygos.pdf
  LEG 2017 audituotos metines finansines ataskaitos ir metinis pranesimas.pdf
  Živilė Skibarkienė CV.pdf
  Rimgaudas Kalvaitis CV.pdf
  LEG įstatai.pdf
  Turto vertinimo ataskaita.pdf
  Akcijų pasirašymo sutarties esminės sąlygos.pdf

  #313313 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  „Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 635 083 615; ISIN kodas – LT0000128571.

  2018 m. kovo 14 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų taryba priėmė šiuos sprendimus:

  1) Pritarti 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metiniam pranešimui;

  2) Pritarti 2017 metų auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotam „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkiniui;

  3) Pritarti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2017 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektui;

  4) Teikti šiuos atsiliepimus „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2018 m. kovo 26 d. įvyksiančiam eiliniam „Lietuvos energijos gamyba“, AB, visuotiniam akcininkų susirinkimui.

  Su „Lietuvos energijos gamyba“, AB, visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tinklalapyje https://gamyba.le.lt ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB, patalpose (Elektrinės g. 21, Elektrėnai ar Žvejų g. 14, Vilnius) darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

  #313593 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018 m. kovo 26 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

  1. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2017 metų metinio pranešimo svarstymo.

  „Pritarti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2017 metų metiniam pranešimui (pridedama)“.

  2. Dėl audituoto 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

  „Patvirtinti audituotą 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama)“.

  3. Dėl 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelno (nuostolių) paskirstymo.

  „Paskirstyti 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelną (nuostolius) (pridedama)“.

  4. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatinio kapitalo padidinimo ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo bei teisės įsigyti naujai išleidžiamas „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcijas suteikimo.

  „4.1. Padidinti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatinį kapitalą nuo 184 174 248,35 EUR (vieno šimto aštuoniasdešimt keturių milijonų vieno šimto septyniasdešimt keturių tūkstančių dviejų šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų ir trisdešimt penkių euro centų) iki 187 920 762,41 EUR (vieno šimto aštuoniasdešimt septynių milijonų devynių šimtų dvidešimt tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų ir keturiasdešimt vieno euro cento). „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant naujas akcijas, apmokamas papildomu akcijas pasirašančiojo asmens nepiniginiu įnašu.

  4.2. Nustatyti, kad „Lietuvos energijos gamyba“, AB, išleidžia 12 919 014 (dvylika milijonų devynis šimtus devyniolika tūkstančių keturiolika) naujų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devyni euro centai) ir emisijos kaina yra lygi 0,624 EUR (šešiasdešimt du ir keturios dešimtosios euro cento) (toliau – Naujos akcijos), visų Naujų akcijų emisijos kaina yra 8 061 465 EUR (aštuoni milijonai šešiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai šešiasdešimt penki eurai).

  4.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 16 punktu ir 57 straipsnio 5 dalimi, atšaukti visiems „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkams pirmumo teisę įsigyti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Naujas akcijas.

  4.4. Nustatyti, kad „Lietuvos energija“, UAB, suteikiama teisė įsigyti (pasirašyti) visas Naujas akcijas, kurios kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devyni euro centai) ir emisijos kaina yra lygi 0,624 EUR (šešiasdešimt du ir keturios dešimtosios euro cento) apmokant šias Naujas akcijas Akcijų pasirašymo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nepiniginiu įnašu, kurio nepriklausomo turto vertintojo NILL NILL, UAB, nustatyta 2018 m. vasario 27 d. vertė sudaro 8 061 465 EUR (aštuonis milijonus šešiasdešimt vieną tūkstantį keturis šimtus šešiasdešimt penkis eurus). Naujos akcijos nebus siūlomos ir platinamos viešai.

  4.5. Nustatyti, kad „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkų pirmumo teisė įsigyti Naujas akcijas atšaukiama atsižvelgiant į tai, kad „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatinio kapitalo didinimą ketinama vykdyti įnešant aukščiau nurodytą „Lietuvos energija“, UAB, nepiniginį įnašą, o ne Naujas akcijas apmokant pinigais.

  4.6. Pritarti Akcijų pasirašymo sutarties tarp „Lietuvos energijos gamyba“, AB, ir „Lietuvos energija“, UAB, esminėms sąlygoms (pridedama);

  4.7. Įgalioti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinį direktorių „Lietuvos energijos gamyba“, AB, vardu pasirašyti šio sprendimo 4.6 punkte nurodytą Akcijų pasirašymo sutartį, kuri kartu laikoma ir „Lietuvos energija“, UAB, nepiniginio įnašo priėmimo perdavimo aktu, suteikiant teisę keisti neesmines šios sutarties sąlygas“.

  5. Dėl naujos „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.

  „5.1. Patvirtinti naują „Lietuvos energijos gamyba“ AB, įstatų redakciją (pridedama).

  5.2. Įgalioti „Lietuvos energijos gamyba“ AB, generalinį direktorių pasirašyti įstatus bei pačiam ar per įgaliotus asmenis atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti“.

  6. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos atšaukimo.

  „6.1. Atšaukti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybą in corpore“.

  7. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos narių išrinkimo.

  „7.1. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis:

  7.1.1. Dominyką Tučkų (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

  7.1.2. Živilę Skibarkienę (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

  7.1.3. Rimgaudą Kalvaitį (nepriklausomas narys) (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).

  7.2. Nustatyti, kad „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nariai pradeda savo veiklą pasibaigus juos išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui“.

  8. Dėl sutarčių su „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nariais sąlygų tvirtinimo.

  „8.1. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties su stebėtojų tarybos nariais sąlygas (pridedama).

  8.2. Patvirtinti sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama).

  8.3. Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama).

  8.4. Nustatyti nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui 43,44 EUR (keturiasdešimt trys eurai ir keturiasdešimt keturi centai) valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už faktiškai vykdomą nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą.

  8.5. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui yra apribotas maksimalia 1014 EUR (vienas tūkstantis keturiolika eurų) (neatskaičius mokesčių) suma.

  8.6. Įgalioti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinį direktorių (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartis dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos su naujai išrinktais stebėtojų tarybos nariais“.

  „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2018 m. balandžio 10 d. pabaigoje, bus Bendrovės akcininkai, o dividendai tokiems asmenims bus išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nuostatomis, t. y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, per Bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus ir per Bendrovės vertybinių popierių apskaitos tvarkytoją AB SEB banką.

  Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tinklalapyje http://www.gamyba.le.lt ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB, patalpose, esančiose adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba Žvejų g. 14, Vilnius, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

  Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt

  Priedai:
  LEG 2017 pelno (nuostolių) paskirstymas.pdf
  Konfidencialios informacijos apsaugos sutarties sąlygos.pdf
  Akcijų pasirašymo sutarties esminės sąlygos.pdf
  LEG 2017 audituotos metines finansines ataskaitos ir metinis pranesimas.pdf
  LEG įstatai.pdf
  Sutarties dėl veiklos stebėtojų taryboje sąlygos.pdf
  Sutarties dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygos.pdf

  #313735 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  „Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 635 083 615, ISIN kodas – LT0000128571.

  2018 metų 2 mėnesių preliminarūs Bendrovės finansiniai duomenys:

  2018 m. 2 mėnesių 2017 m. 2 mėnesių Pokytis
  Pardavimo pajamos 21,4 mln. Eur 22,0 mln. Eur -2,7%
  Koreguotas EBITDA* 9,6 mln. Eur 9,4 mln. Eur +2,1%
  Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekiai:

  2018 m. 2 mėnesių 2017 m. 2 mėnesių Pokytis
  Elektrėnų kompleksas 0 GWh 6,1 GWh -100%
  Kruonio HAE 83,0 GWh 81,0 GWh +2,5%
  Kauno A. Brazausko HE 86,2 GWh 65,2 GWh +32,2%

  2018 m. pirmuosius du mėnesius vandens kiekis Nemuno upėje išliko didelis. Tai gerino Kauno A. Brazausko hidroelektrinės gamybos sąlygas, tad per 2018 metų sausio – vasario mėnesius ši elektrinė pagamino 32,2% daugiau elektros energijos, negu 2017 metais tuo pačiu metu. Šios elektrinės uždirbtos pajamos iš dalies kompensavo pardavimo pajamas, kurių Bendrovė neteko dėl reguliuojamos Elektrėnų komplekso veiklos pajamų sumažėjimo.

  Bendrovės koreguotas EBITDA rodiklis šiek tiek didėjo. Geresnis Kauno A. Brazausko hidroelektrinės ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės gamybos rezultatas atsvėrė Elektrėnų komplekso EBITDA mažėjimą, kurį lėmė sumažėjusios teikiamų paslaugų apimtys ir pajamos.

  * Bendrovės preliminarus 2018 m. bei faktinis 2017 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

  #313745 Reply
  Nauris Treigys
  Keymaster

  „Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras „Lietuvos energijos gamyba“, AB išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 635 083 615; ISIN kodas – LT0000128571.

  Kaip Bendrovė informavo anksčiau, 2018 m. kovo 26 d. Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą išleidžiant naujas akcijas, apmokamas papildomu akcijas pasirašančiojo asmens – „Lietuvos energija“, UAB – nepiniginiu įnašu, t. y. įnešant Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės turtinį kompleksą į Bendrovės nuosavybę.

  Bendrovė praneša, kad 2018 m. kovo 30 d. „Lietuvos energija“, UAB, ir Bendrovė sudarė Akcijų pasirašymo sutartį, kurioje numatyta, kad nuosavybės teisė į Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės turtinį kompleksą Bendrovei pereis nuo 2018 m. kovo 31 d. 00.00 val.

  Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės turtinio komplekso vertė nustatyta nepriklausomų turto vertintojų – 8 061 tūkst. EUR.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 24 total)
Reply To: AB Ignitis gamyba
Your information: