AB Snaigė

Tagged: 

This topic contains 12 replies, has 1 voice, and was last updated by  Nauris Treigys 8 months, 2 weeks ago.

Viewing 13 posts - 1 through 13 (of 13 total)
  • Author
    Posts
  • #310881 Reply

    Nauris Treigys
    Keymaster

    AB „Snaigė“ neaudituotos konsoliduotos pardavimo pajamos per tris šių metų ketvirčius viršijo 30 mln. EUR ir buvo nežymiai mažesnės nei pernai per tą patį laikotarpį. Bendrovė uždirbo 1,6 mln. EUR EBITDA (neaudituotais konsoliduotais duomenimis) t.y. 56 proc. mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį.

    Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus G. Čeikos, šie metai buvo pilni iššūkių. „Kilo daugelio žaliavų ir medžiagų kainos, tačiau kainos produkcijai nekilo beveik nei vienoje bendrovės rinkoje. Tai neišvengiamai turėjo įtakos ir mūsų rezultatams.“ – teigė G. Čeika. „Metams baigiantis daugelis šaldytuvų gamintojų, įskaitant ir kinų gamintojus, jau paskelbė apie savo produkcijos brangimą. Todėl tikimės, kad mūsų pardavimo pajamų ir EBITDA rezultatai bus labiau subalansuoti.“

    Per tris šių metų ketvirčius Snaigė savo gaminius eksportavo į daugiau kaip 30 Europos ir Azijos šalių. Didžiausios pardavimų pajamos buvo gautos iš Vokietijos, Prancūzijos, Ukrainos, Lietuvos ir Čekijos. Didžiausias pardavimo pajamų augimas palyginus su praeitais metais buvo Norvegijoje, Portugalijoje, Kazachstane, Rusijoje, Ukrainoje.

    Šįmet bendrovė parengė net dvi naujo dizaino šaldytuvų linijas. Naujieji šaldytuvai parduotuvėse pasirodys ir vartotojus pradžiugins 2018 metais.

    Priedai:
    SNG_2017_metu_9 men_ tarpines finansines ataskaitos su patvirtinimu.pdf

    #312383 Reply

    Nauris Treigys
    Keymaster

    AB „Snaigė“ (toliau tekste Bendrovė) gavo, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29 dienos sprendimą Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“. Vadovaujantis sprendime nurodytais įpareigojimais Bendrovė viešai skelbia pranešimą ir atskleidžia minėto sprendimo rezoliucinės dalies 3 punkte nurodytą informaciją (žr. šio pranešimo priedą).

    Dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo rezoliucinės dalies 3.4. punkto: 2017 m. metinės finansinės ataskaitos bus parengtos ir paskelbtos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais terminais.

    Priedas: Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo nr. 241-19 rezoliucinės dalies 3 punkto išrašas
    Priedai:
    Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo nr. 241-19 rezoliucinės dalies 3 punkto išrašas.pdf

    #312444 Reply

    Nauris Treigys
    Keymaster

    Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos bendrovę nustebino Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus nurodyti pažeidimai ir sprendimas bendrovei skirti baudą.

    „Mūsų nuomone, visi bendrovės vadovybės bei valdybos sprendimai, gautinos sumos bei kiti galimi neapibrėžtumai buvo tinkamai atskleisti metinėse audituotose ataskaitose bei pakartotinai įvertinti vykdant Lietuvos banko Priežiūros tarnybos nurodymą,“ – teigė G. Čeika. -„Gali būti kad toks sprendimas buvo suformuotas tik dėl skirtingo atskleistos informacijos vertinimo. Todėl nuosekliai nagrinėsime Lietuvos Banko sprendimą ir svarstysime skundo galimybę.“

    Pasak Gedimino Čeikos bendrovės vadovybė laikosi visų galiojančių teisės aktų ir tinkamai atstovauja tiek bendrovės tiek visų akcininkų interesus. „Dividendai buvo išmokėti visiems akcininkams, ne tik stambiajam,“ – teigė G. Čeika, – „todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad mažesniųjų akcininkų interesai buvo pažeisti.“

    Bendrovės finansinė padėtis yra stabili, vykdoma įprasta veikla. Lietuvos Banko skirta bauda neturės reikšmingos įtakos nei bendrovės finansinei padėčiai nei jos rezultatams. Šiais metais bendrovė rengiasi rinkai pristatyti net dvi naujas šaldytuvų dizaino linijas. Per pirmus tris 2017 m. ketvirčius bendrovės eksportas sudarė 90 proc. Pagrindinės eksporto rinkos buvo Vokietija, Prancūzija, Ukraina, Lenkija, Čekija. Ypač stiprias rinkos pozicijas AB „Snaigė“ turi Lietuvoje, kur yra geriausiai parduodamas šaldytuvų prekinis ženklas ir turi didžiausią rinkos dalį (22 proc. GFK duomenimis). Per tris praeitų metų ketvirčius bendrovė neaudituotais konsoliduotais duomenimis uždirbo 1,6 mln EUR EBITDA, pasiekė 30 mln. Eur apyvartą. Patirto neaudituoto nekonsoliduoto nuostolio (0,244 mln EUR) priežastis – pasaulinis svarbių bendrovei žaliavų kainų kilimas.

    #312721 Reply

    Nauris Treigys
    Keymaster

    2018 m. vasario 15 d. įvykusiame AB „Snaigė“ pakartotiniame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai:

    DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

    SPRENDIMAS: Atšaukti 2017 m. rugpjūčio 22 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtą sprendimą dėl audito įmonės išrinkimo ir audito įmone 2017 ir 2018 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti auditoriumi išrinkti Grant Thornton Baltic UAB.

    Įgalioti bendrovės generalinį direktorių, su teise perįgalioti, pasirašyti sutartį su audito įmone, joje nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas sąlygas.

    #312861 Reply

    Nauris Treigys
    Keymaster

    2018 m. vasario 27 d. AB „Snaigė“ gavo valdybos narės Natalijos Sukhanovos (Nataliia Sukhanova) 2018 m. vasario 26 dienos pranešimą apie atsistatydinimą iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų nuo 2018 m. kovo 12 d.

    #312862 Reply

    Nauris Treigys
    Keymaster

    2018 m. vasario 27 d. AB „Snaigė“ gavo valdybos narės Natalijos Sukhanovos (Nataliia Sukhanova) 2018 m. vasario 26 dienos pranešimą apie atsistatydinimą iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų nuo 2018 m. kovo 12 d.

    #312939 Reply

    Nauris Treigys
    Keymaster

    AB „Snaigė“ neaudituotos konsoliduotos pardavimo pajamos pernai viršijo 39 mln. EUR ir buvo nežymiai mažesnės nei 2016 m.

    Bendrovė uždirbo 0,833 mln. EUR EBITDA (neaudituotais konsoliduotais duomenimis) bei patyrė 1 mln. EUR neaudituotą konsoliduotą grynąjį nuostolį.

    Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus G. Čeikos, praėję metai bendrovei nebuvo nei geri, nei lengvi. „Kilo daugelio žaliavų ir medžiagų kainos, tačiau kainos gaminiams nekilo nei vienoje bendrovės rinkoje. Tai neišvengiamai turėjo neigiamos įtakos ir mūsų rezultatams.“ – teigė G. Čeika. „Manau, kad šios kainų žirklės apkarpė daugelio šaldytuvų gamintojų pelną“.

    Per praeitus metus Snaigė savo gaminius eksportavo į daugiau kaip 30 Europos ir Azijos šalių. Didžiausios pardavimų pajamos buvo gautos iš Vokietijos, Prancūzijos, Ukrainos, Lietuvos ir Čekijos. Didžiausias pardavimo pajamų augimas palyginus su praeitais metais buvo Norvegijoje, Portugalijoje, Kazachstane, Rusijoje, Ukrainoje.

    Pernai bendrovė parengė net dvi naujo dizaino šaldytuvų linijas. Naujieji šaldytuvai parduotuvėse pasirodys ir vartotojus pradžiugins jau šiais metais.

    Priedai:
    SNG_2017_metu_12 menesiu tarpines finansines ataskaitos su patvirtinimu.pdf

    #312940 Reply

    Nauris Treigys
    Keymaster

    AB „Snaigė“ vadovybė išnagrinėjo Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimą bendrovei skirti baudą ir nusprendė jį skųsti.

    „Mūsų nuomone, visi bendrovės akcininkų, valdybos bei vadovybės sprendimai, gautinos sumos bei kiti galimi neapibrėžtumai buvo tinkamai atskleisti metinėse audituotose ataskaitose. Sprendimą skirti baudą greičiausiai lėmė tik skirtingas taikytinų teisės aktų bei atskleistos informacijos vertinimas. Mes tęsiame konsultacijas su Lietuvos Banku dėl teisingo ir vienodo informacijos ataskaitose atskleidimo bei interpretavimo, tačiau nusprendėme skųsti, mūsų nuomone, nepagrįstą baudą.“ – teigė G. Čeika.

    Bendrovės finansinė padėtis yra stabili, vykdoma įprasta veikla. Šiais metais bendrovė rengiasi rinkai pristatyti net dvi naujas šaldytuvų dizaino linijas. Per praeitus metus bendrovės eksportas sudarė apie 90 proc. Pagrindinės eksporto rinkos buvo Vokietija, Prancūzija, Ukraina, Lenkija, Čekija. Ypač stiprias rinkos pozicijas AB „Snaigė“ turi Lietuvoje, kur yra geriausiai parduodamas šaldytuvų prekinis ženklas ir turi didžiausią rinkos dalį (22 proc. GFK duomenimis). Pernai bendrovė neaudituotais konsoliduotais duomenimis uždirbo 0,833 mln. EUR EBITDA, pasiekė virš 39 mln. EUR apyvartą. Patirto neaudituoto nekonsoliduoto nuostolio (1 mln. EUR) priežastis – pasaulinis svarbių bendrovei žaliavų kainų kilimas.

    #313231 Reply

    Nauris Treigys
    Keymaster

    2018 m. kovo 11 d. AB „Snaigė“ gavo valdybos narės Natalijos Sukhanovos (Nataliia Sukhanova) 2018 m. kovo 9 dienos pranešimą dėl atsistatydinimo iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų nuo 2018 m. kovo 12 d. pranešimo atšaukimo. N. Sukhanova lieka AB „Snaigė“ valdybos nare.

    #313932 Reply

    Nauris Treigys
    Keymaster

    Susirinkimo vieta – AB „Snaigė“ ofisas, Kareivių g. 6 (5 aukštas), Vilnius.

    Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasidės 9:45 val.).

    Susirinkimo apskaitos diena – 2018 m. balandžio 23 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).

    Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba.

    Susirinkimo darbotvarkė:

    1 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2017 metais ir jame esanti informacija apie bendrovės veiklos strategiją ir jos įgyvendinimą;

    2 darbotvarkės klausimas: Auditoriaus išvada apie 2017 m. bendrovės finansines ataskaitas;

    3 darbotvarkės klausimas: 2017 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;

    4 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;

    Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

    Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje http://www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Pramonės g. 6, Alytus) darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val. (penktadienį iki 14 val.). Telefonai pasiteirauti: (8-315) 56206, (8-5) 2361970.

    Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu snaige@snaige.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2018 m. balandžio 13 dienos 16 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.

    Priedai:
    VAS balsavimo rastu biuletenis_Common voting_paper_2018_04_30.pdf
    Sprendimų projektai_Draft resoliution.pdf

    #314137 Reply

    Nauris Treigys
    Keymaster

    2018 m. balandžio 13 d. AB „Snaigė“ gavo valdybos narės Natalijos Sukhanovos (Nataliia Sukhanova) 2018 m. balandžio 12 dienos pranešimą apie atsistatydinimą iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų nuo 2018 m. balandžio 26 d.

    #314320 Reply

    Nauris Treigys
    Keymaster

    Laikantis apskaitos standartų ir vykdant Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimą Nr. 241-19, AB Snaigė pakoregavo 2017 m finansinį rezultatą atidėdama 12,2 mln EUR vertės Bendrovės grupės įmonėms suteikatas paskolas ir sukauptas palūkanas į abejotinas skolas. Apie tokio sprendimo galimybę bendrovė buvo minėjusi savo tarpinėse metinėse ataskaitose.

    Pasak bendrovės generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, toks skolos perklasifikavimas pablogino Bendrovės finansinį rezultatą, tačiau tai nereiškia, kad skola yra nurašoma ar jos nebus reikalaujama grąžinti. Be to – grupės įmonės gavusios paskolas nėra pažeidusios sutarčių sąlygų, o paskolų grąžinimo terminai dar nėra suėję.

    Daugiau ženklių korekcijų veiklos rezultatuose nebuvo daroma. Audituotos bendrovės ataskaitos bus paskelbtos kitą savaitę.

    #314378 Reply

    Nauris Treigys
    Keymaster

    2018 m. balandžio 30 d. įvyko akcinės bendrovės „Snaigė“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

    DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2017 metais ir jame esanti informacija apie bendrovės veiklos strategiją ir jos įgyvendinimą.
    Išklausytas AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2017 metais ir jame esanti informacija apie bendrovės veiklos strategiją ir jos įgyvendinimą.

    DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Auditoriaus išvada apie 2017 m. bendrovės finansines ataskaitas.
    Išklausyta auditoriaus išvada apie 2017 m. bendrovės finansines ataskaitas.

    3. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 2017 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

    NUSPRĘSTA: Patvirtinti 2017 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

    DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
    NUSPRĘSTA: Patvirtinti AB „Snaigė“ 2017 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:

    Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje 9 818 Eur
    Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) (12 615 960) Eur
    Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje (12 606 142) Eur
    Pervedimai iš rezervų: 976 161 Eur
    tikslinės paskirties (savų akcijų įsigijimui)
    30 000 Eur
    Pervedimai iš privalomojo rezervo
    946 161 Eur
    Paskirstytinas pelnas (11 629 981) Eur
    Pelno paskirstymas: 946 161 Eur
    į įstatymo numatytus rezervus
    946 161 Eur
    Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje (12 576 142) Eur
    DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl įstatinio kapitalo mažinimo.
    NUSPRĘSTA: Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo EUR 11 886 718,50 iki EUR 8 320 702,95, t.y. EUR 3 566 015,55, mažinant Bendrovės anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę EUR 0,09 t.y. nuo EUR 0,30 iki EUR 0,21;
    Patvirtinti AB „Snaigė“ įstatų pakeitimai, susiję su įstatinio kapitalo mažinimu, t.y. 4.1 p. ir 5.1 p.:
    „4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 8 320 702,95 (aštuoni milijonai trys šimtai dvidešimt tūkstančių septyni šimtai du eurai ir 95 euro centai) eurai“.
    ir
    „5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 39 622 395 (trisdešimt devynis milijonus šešis šimtus dvidešimt du tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt penkias) akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 0,21 euro (dvidešimt viena šimtoji euro)“.
    Patvirtinta Bendrovės pakeistų įstatų nauja redakcija (pridedama).

    DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl perkainavimo rezervo atstatymo

    NUSPRĘSTA: Sumą, kuria sumažintas Bendrovės įstatinis kapitalas, t.y. EUR 3 566 015,55, pervesti į Bendrovės perkainojimo rezervą.

    DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl įgaliojimų suteikimo.
    NUSPRĘSTA: Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui Gediminui Čeikai (su teise perįgalioti) tvarkyti visus reikalus, susijusius su visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų įgyvendinimu ir pasirašyti pakeistus AB „Snaigė“ įstatus.

    DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl Valdybos narių atšaukimo ir naujų narių iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos rinkimų.
    NUSPRĘSTA: Atšaukti Natalia Tsvetkova, Svetlana Ardentova iš AB “Snaigė” valdybos narių ir į laisvas vietas iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos valdybos nariais išrinkti Mikhail Stukalo; Anna Kovalchuk; Konstantin Kovalchuk.

    Pastaba: Akcininkams AB “Snaigė” valdyba siūlė iš valdybos narių atšaukti ir Nataliia Sukhanova, tačiau 2018 m. balandžio 13 d. AB „Snaigė“ gavo valdybos narės Natalijos Sukhanovos (Nataliia Sukhanova) 2018 m. balandžio 12 dienos pranešimą apie atsistatydinimą iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų nuo 2018 m. balandžio 26 d. Šis N. Sukhanovos pranešimas įsigaliojo prieš įvykstant AB „Snaigė“ visuotinam akcininkų susirinkimui.

    Bendrovės generaliniam direktoriui pavesta (su teise perįgalioti) atlikti visus būtinus veiksmus, pasirašyti ir pateikti dokumentus, susijusius su pasikeitusių duomenų pateikimu juridinių asmenų registrui.

    Priedai:
    AB Snaige_Istatai_article of association_2018.pdf
    Snaige_Finansinių ataskaitų rinkinys_2017.pdf

Viewing 13 posts - 1 through 13 (of 13 total)
Reply To: AB Snaigė
Your information: