AB Snaigė

Tagged: 

This topic contains 8 replies, has 1 voice, and was last updated by  Nauris Treigys 1 week, 4 days ago.

Viewing 9 posts - 1 through 9 (of 9 total)
 • Author
  Posts
 • #310881 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Snaigė“ neaudituotos konsoliduotos pardavimo pajamos per tris šių metų ketvirčius viršijo 30 mln. EUR ir buvo nežymiai mažesnės nei pernai per tą patį laikotarpį. Bendrovė uždirbo 1,6 mln. EUR EBITDA (neaudituotais konsoliduotais duomenimis) t.y. 56 proc. mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį.

  Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus G. Čeikos, šie metai buvo pilni iššūkių. „Kilo daugelio žaliavų ir medžiagų kainos, tačiau kainos produkcijai nekilo beveik nei vienoje bendrovės rinkoje. Tai neišvengiamai turėjo įtakos ir mūsų rezultatams.“ – teigė G. Čeika. „Metams baigiantis daugelis šaldytuvų gamintojų, įskaitant ir kinų gamintojus, jau paskelbė apie savo produkcijos brangimą. Todėl tikimės, kad mūsų pardavimo pajamų ir EBITDA rezultatai bus labiau subalansuoti.“

  Per tris šių metų ketvirčius Snaigė savo gaminius eksportavo į daugiau kaip 30 Europos ir Azijos šalių. Didžiausios pardavimų pajamos buvo gautos iš Vokietijos, Prancūzijos, Ukrainos, Lietuvos ir Čekijos. Didžiausias pardavimo pajamų augimas palyginus su praeitais metais buvo Norvegijoje, Portugalijoje, Kazachstane, Rusijoje, Ukrainoje.

  Šįmet bendrovė parengė net dvi naujo dizaino šaldytuvų linijas. Naujieji šaldytuvai parduotuvėse pasirodys ir vartotojus pradžiugins 2018 metais.

  Priedai:
  SNG_2017_metu_9 men_ tarpines finansines ataskaitos su patvirtinimu.pdf

  #312383 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Snaigė“ (toliau tekste Bendrovė) gavo, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29 dienos sprendimą Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“. Vadovaujantis sprendime nurodytais įpareigojimais Bendrovė viešai skelbia pranešimą ir atskleidžia minėto sprendimo rezoliucinės dalies 3 punkte nurodytą informaciją (žr. šio pranešimo priedą).

  Dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo rezoliucinės dalies 3.4. punkto: 2017 m. metinės finansinės ataskaitos bus parengtos ir paskelbtos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais terminais.

  Priedas: Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo nr. 241-19 rezoliucinės dalies 3 punkto išrašas
  Priedai:
  Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo nr. 241-19 rezoliucinės dalies 3 punkto išrašas.pdf

  #312444 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos bendrovę nustebino Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus nurodyti pažeidimai ir sprendimas bendrovei skirti baudą.

  „Mūsų nuomone, visi bendrovės vadovybės bei valdybos sprendimai, gautinos sumos bei kiti galimi neapibrėžtumai buvo tinkamai atskleisti metinėse audituotose ataskaitose bei pakartotinai įvertinti vykdant Lietuvos banko Priežiūros tarnybos nurodymą,“ – teigė G. Čeika. -„Gali būti kad toks sprendimas buvo suformuotas tik dėl skirtingo atskleistos informacijos vertinimo. Todėl nuosekliai nagrinėsime Lietuvos Banko sprendimą ir svarstysime skundo galimybę.“

  Pasak Gedimino Čeikos bendrovės vadovybė laikosi visų galiojančių teisės aktų ir tinkamai atstovauja tiek bendrovės tiek visų akcininkų interesus. „Dividendai buvo išmokėti visiems akcininkams, ne tik stambiajam,“ – teigė G. Čeika, – „todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad mažesniųjų akcininkų interesai buvo pažeisti.“

  Bendrovės finansinė padėtis yra stabili, vykdoma įprasta veikla. Lietuvos Banko skirta bauda neturės reikšmingos įtakos nei bendrovės finansinei padėčiai nei jos rezultatams. Šiais metais bendrovė rengiasi rinkai pristatyti net dvi naujas šaldytuvų dizaino linijas. Per pirmus tris 2017 m. ketvirčius bendrovės eksportas sudarė 90 proc. Pagrindinės eksporto rinkos buvo Vokietija, Prancūzija, Ukraina, Lenkija, Čekija. Ypač stiprias rinkos pozicijas AB „Snaigė“ turi Lietuvoje, kur yra geriausiai parduodamas šaldytuvų prekinis ženklas ir turi didžiausią rinkos dalį (22 proc. GFK duomenimis). Per tris praeitų metų ketvirčius bendrovė neaudituotais konsoliduotais duomenimis uždirbo 1,6 mln EUR EBITDA, pasiekė 30 mln. Eur apyvartą. Patirto neaudituoto nekonsoliduoto nuostolio (0,244 mln EUR) priežastis – pasaulinis svarbių bendrovei žaliavų kainų kilimas.

  #312721 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018 m. vasario 15 d. įvykusiame AB „Snaigė“ pakartotiniame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai:

  DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

  SPRENDIMAS: Atšaukti 2017 m. rugpjūčio 22 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtą sprendimą dėl audito įmonės išrinkimo ir audito įmone 2017 ir 2018 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti auditoriumi išrinkti Grant Thornton Baltic UAB.

  Įgalioti bendrovės generalinį direktorių, su teise perįgalioti, pasirašyti sutartį su audito įmone, joje nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas sąlygas.

  #312861 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018 m. vasario 27 d. AB „Snaigė“ gavo valdybos narės Natalijos Sukhanovos (Nataliia Sukhanova) 2018 m. vasario 26 dienos pranešimą apie atsistatydinimą iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų nuo 2018 m. kovo 12 d.

  #312862 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018 m. vasario 27 d. AB „Snaigė“ gavo valdybos narės Natalijos Sukhanovos (Nataliia Sukhanova) 2018 m. vasario 26 dienos pranešimą apie atsistatydinimą iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų nuo 2018 m. kovo 12 d.

  #312939 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Snaigė“ neaudituotos konsoliduotos pardavimo pajamos pernai viršijo 39 mln. EUR ir buvo nežymiai mažesnės nei 2016 m.

  Bendrovė uždirbo 0,833 mln. EUR EBITDA (neaudituotais konsoliduotais duomenimis) bei patyrė 1 mln. EUR neaudituotą konsoliduotą grynąjį nuostolį.

  Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus G. Čeikos, praėję metai bendrovei nebuvo nei geri, nei lengvi. „Kilo daugelio žaliavų ir medžiagų kainos, tačiau kainos gaminiams nekilo nei vienoje bendrovės rinkoje. Tai neišvengiamai turėjo neigiamos įtakos ir mūsų rezultatams.“ – teigė G. Čeika. „Manau, kad šios kainų žirklės apkarpė daugelio šaldytuvų gamintojų pelną“.

  Per praeitus metus Snaigė savo gaminius eksportavo į daugiau kaip 30 Europos ir Azijos šalių. Didžiausios pardavimų pajamos buvo gautos iš Vokietijos, Prancūzijos, Ukrainos, Lietuvos ir Čekijos. Didžiausias pardavimo pajamų augimas palyginus su praeitais metais buvo Norvegijoje, Portugalijoje, Kazachstane, Rusijoje, Ukrainoje.

  Pernai bendrovė parengė net dvi naujo dizaino šaldytuvų linijas. Naujieji šaldytuvai parduotuvėse pasirodys ir vartotojus pradžiugins jau šiais metais.

  Priedai:
  SNG_2017_metu_12 menesiu tarpines finansines ataskaitos su patvirtinimu.pdf

  #312940 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  AB „Snaigė“ vadovybė išnagrinėjo Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimą bendrovei skirti baudą ir nusprendė jį skųsti.

  „Mūsų nuomone, visi bendrovės akcininkų, valdybos bei vadovybės sprendimai, gautinos sumos bei kiti galimi neapibrėžtumai buvo tinkamai atskleisti metinėse audituotose ataskaitose. Sprendimą skirti baudą greičiausiai lėmė tik skirtingas taikytinų teisės aktų bei atskleistos informacijos vertinimas. Mes tęsiame konsultacijas su Lietuvos Banku dėl teisingo ir vienodo informacijos ataskaitose atskleidimo bei interpretavimo, tačiau nusprendėme skųsti, mūsų nuomone, nepagrįstą baudą.“ – teigė G. Čeika.

  Bendrovės finansinė padėtis yra stabili, vykdoma įprasta veikla. Šiais metais bendrovė rengiasi rinkai pristatyti net dvi naujas šaldytuvų dizaino linijas. Per praeitus metus bendrovės eksportas sudarė apie 90 proc. Pagrindinės eksporto rinkos buvo Vokietija, Prancūzija, Ukraina, Lenkija, Čekija. Ypač stiprias rinkos pozicijas AB „Snaigė“ turi Lietuvoje, kur yra geriausiai parduodamas šaldytuvų prekinis ženklas ir turi didžiausią rinkos dalį (22 proc. GFK duomenimis). Pernai bendrovė neaudituotais konsoliduotais duomenimis uždirbo 0,833 mln. EUR EBITDA, pasiekė virš 39 mln. EUR apyvartą. Patirto neaudituoto nekonsoliduoto nuostolio (1 mln. EUR) priežastis – pasaulinis svarbių bendrovei žaliavų kainų kilimas.

  #313231 Reply

  Nauris Treigys
  Keymaster

  2018 m. kovo 11 d. AB „Snaigė“ gavo valdybos narės Natalijos Sukhanovos (Nataliia Sukhanova) 2018 m. kovo 9 dienos pranešimą dėl atsistatydinimo iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų nuo 2018 m. kovo 12 d. pranešimo atšaukimo. N. Sukhanova lieka AB „Snaigė“ valdybos nare.

Viewing 9 posts - 1 through 9 (of 9 total)
Reply To: AB Snaigė
Your information: