Global X Uranium ETF

Global X Uranium fondas

Global X Uranium ETF siekia atkartoti indekso Solactive Global Uranium Total Return Index rezultatus ir pajamingumą prieš mokesčius ir kitas sąnaudas. 

Apie 80% fondo turto  investuojama į indeksą sudarančių instrumentų ADR’us ir/arba GDR’us. Pats fondas nėra deversifikuotas.

Global X Uranium (URA) ETFas pradėjo savo kilimą ir tai gali būti krypties į viršų pradžia. Urano rinkai buvo suduotas smūgis 2011 m. kovo mėnesį per žemės drebėjimą ir cunamį Fukušimoje.

Dabar situacija gali pasikeisti. Japonijoje vyriausybės vairą perėmė atominės energetikos šalininkai. Atominės elektrinės šalyje nebus uždaromos. Kinija ruošiasi statyti naujas atomines jėgaines. 2013 metais baigiasi Rusijos ir JAV sutartis dėl stipriai prisodrinto urano. Šios priežastys gali padidinti Urano paklausą pasaulyje.

Specialistai prognozuoja, kad iki dešimtmečio pabaigos urano pasiūla pradės patenkinti paklausą, o iki to laiko laukiama urano kainų kilimo. Nes paklausa auga daug sparčiau už pasiūlos augimą.

Tačiau rizika išlieka didelė. Visų pirma, kad kasybos pramonė dirbtų pelningai, urano kaina biržoje turi būti arti 80 dolerių už svarą. Dabar ta kaina yra tik…

O atominės energetikos perspektyvos vis dar politikų rankose, o pats energetikos sektorius neauga taip sparčiai, kaip prognozuojama.

Šiandien susidarė tokia padėtis rinkoje, kad kainos gali pradėti labai stipriai augti ir augs dar 7-8 metus, arba dėl katastrofų arba politinių sprendimų urano rinka gali patirti nesėkmę ir pradėti merdėti.

Todėl investuotojams investuoti į atskirų urano kasyklų kompanijų akcijas yra per daug rizikinga, kad paprastas investuotojas galėtų prisiimti tokią riziką. ETFas tokią riziką sumažina.

Fondas yra naujas, įsteigtas prieš pat katastrofą Fukušimoje. Šiandien tai dar nepopuliarus fondas. Bet kai jis taps populiariu, jau gali būti per vėlu investuoti.

Grąžos galimybės yra geros ir dėl to investuotojas gali pabandyti į savo portfelį įtraukti urano kasyklų kompanijų akcijų per fondus. Laikymas bendrame portfelyje sumažina riziką viso portfelio prasme.

Didžiausios ETFo pozicijos (procentais-dalis fonde):

  1. Cameco Corp. (CCJ) 18.85%
  2. Paladin Energy Ltd. 14.93%
  3. Uranium One Inc. 11.84%
  4. UEX Corp. 6.28%
  5. UR-Energy Inc. 5.73%
  6. Uranium Energy Corp. (UEC) 5.65%
  7. Denison Mines Corp. 5.10%
  8. Uranerz Energy Corp. (URZ) 4.45%
  9. Rockgate Capital Corp. 4.26%
  10. Energy Resources Of Australia 4.21%

Apie ETF’ą


Techninė analizė
 

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: