Į NASDAQ Tallinn akcijų biržą ateina nauja kompanija

NASDAQ Tallinn listingas plėsis

Pagal gautus dokumentus Nasdaq Tallinn pradėjo AS Tallinna Sadam akcijų įtraukimo į Baltijos pagrindinį sąrašą tvarką.

Siūlymą sudaro naujai išleidžiamų paprastųjų vardinių akcijų kiekis iki 75 404 968 vnt., plius 11 300 000 esamų PVA.

Pasiūlymą teikia vienintelis kompanijos akcininkas Estijos Respublika, veikianti per Ekonomikos ir ryšių ministeriją (Ministry of Economic Affairs and Communications). Visos akcijos yra tos pačios klasės.

Siūlymas teikiamas Estijos mažmeniniams investuotojams, įskaitant ir kompanijos darbuotojus  bei valdymo ir priežiūros organų narius. Taip pat Estijos ir tarptautiniams instituciniams investuotojams.

Šiuo metu siūlomas akcijos kainos diapazonas yra nuo 1.40 iki 1,80 EUR. Tikimasi, kad galutinė siūlomų akcijų kaina bus paskelbta maždaug birželio 7 d. 2018 m.

Į NASDAQ Tallinn akcijų biržą ateina nauja kompanija
Šaltinis: Ts.ee

Lėšų panaudojimas

Pirminio platinimo metu gautas lėšas Tallinna Sadam planuoja panaudoti dalies 105 mln. EUR dividendų išmokėjimo Estijos Respublikai kartu su 26.3 mln. EUR pelno mokesčiu 2018 metais.

Į NASDAQ Tallinn akcijų biržą ateina nauja kompanija
Šaltinis: Ts.ee

iš Pasiūlymo gautas grynąsias pajamas, kad būtų galima finansuoti dalį 105 mln. EUR dividendų Respublikai Estijos 2018 m., kartu su atitinkamu pelno mokesčiu, kurio suma yra maždaug 26,3 mln. EUR.

Dividendus tikimasi mokėti tarpinius 2018 m. birželį, o kitą dalį – 2019 m. antroje pusėje. Likusius pinigus planuojama panaudoti bendriems kompanijoms reikalams bei investicijoms, sumažinti finansines skolas.

Dalyvavimas IPO

Mažmeniniai investuotojai, norintys pasirašyti dalyvauti pirminiame akcijų siūlyme, turėtų kreiptis į vertybinių popierių saugotoją, valdantį investuotojo vertybinių popierių sąskaitą Estijos vertybinių popierių registre.

Instituciniams investuotojams talkina Citigroup Carnegie, Erste Group, Swedbank, LHV Pank.

Mažmeninio pasiūlymo prenumeratos turi būti pateiktos už kainą, lygią pasiūlymo kainos diapazono viršutinei ribai, t. y. 1.80 EUR.

Numatomas Siūlymo grafikas yra toks:

Gegužės 25 d. 10:00 val. IPO pradžia
Birželio 6 d. 14:00 val. IPO pabaiga
Birželio 6 d. arba apie šią datą. Sprendimas dėl galutinės IPO kainos ir akcijų paskirstymas.
Birželio 7 d. arba apie šią datą. IPO rezultatų paskelbimas
Birželio 12 d. arba apie šią datą. Atsiskaitymas už IPO akcijas
Birželio 13 d. arba apie šią datą. Akcijų listingavimo Talino akcijų biržos pradžia.

Akcijos bus listinguojamos NASDAQ Tallinn biržoje Pagrindiniame prekybos sąraše.

Prospektas

AS Tallinna Sadam Prospectus.pdf 

AS Tallinna Sadam Prospectus_Supplement_1.pdf Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: