Nuo Invaldos LT atskirtas bendroves biržoje planuojama kotiruoti nuo birželio 4 d.

Nuo „Invaldos LT“ atskirtas bendroves „INVL Technology“, „INVL Baltic Farmland“ bei „INVL Baltic Real Estate“ NASDAQ OMX Vilnius biržoje planuojama listinguoti nuo birželio 4 dienos.

Lietuvos bankas 2014 m. gegužės 20 d. patvirtino, kad Priežiūros tarnybai pateiktų ir viešai paskelbtų dokumentų rinkinyje, įskaitant informacinių nuorodų sąrašą ir susijusių rizikos veiksnių aprašymą, pateikta „INVL Technology“, „INVL Baltic Farmland“ bei „INVL Baltic Real Estate“  informacija yra lygiavertė prospekte privalomai atskleisti informacijai.

„Įmonių valdybos priėmė sprendimą prašyti įtraukti jų akcijas į NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį sąrašą nuo birželio 4 dienos. Iki bendrovių listingavimo pradžios planuojame pateikti apie jas papildomos informacijos, kuri leis investuotojams įvertinti akcijas“, – sakė “INVL Technology”, “INVL Baltic Farmland” bei “INVL Baltic Real Estate” direktorius Darius Šulnis.

Pasak jo, „INVL Technology“, „INVL Baltic Farmland“ bei „INVL Baltic Real Estate“ vėliau ketina siekti uždaro tipo investicinių bendrovių licencijų ir savo esme tapti panašiomis į fondus. Jų valdymą planuojama perduoti „Invaldos LT“ įsteigtai „Invalda LT Investments“, kuri siekia valdymo įmonės licencijos.

„INVL Technology“ valdo 80 proc. BAIP grupės akcijų. Kaip skelbta anksčiau, neaudituotos BAIP grupės pajamos 2013 metais išaugo 25 proc. iki 50,7 mln. litų (14,7 mln. EUR), o EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) – 63 proc. iki 4,4 mln. litų (1,3 mln. EUR).

Bendrovei „INVL Baltic Farmland“ perduota 17 į žemės ūkio paskirties žemę investuojančių įmonių bei joms suteiktos paskolos. Šiuo metu minėtos įmonės kartu valdo daugiau kaip 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės, o jų konsoliduotas nuosavas kapitalas 2013 metų pabaigoje siekė 34,3 mln. litų (9,9 mln. EUR).

„INVL Baltic Real Estate“ perėmė „Invaldos LT“ nekilnojamojo turto įmones „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“, „Rovelija“ bei jai suteiktas paskolas bei su logistikos nekilnojamojo turto projektu susijusį turtą Latvijoje. Konsoliduotas „INVL Baltic Real Estate“ nuosavas kapitalas, skaičiuojant 2013 metų pabaigoje, siektų 44,2 mln. litų (12,8 mln. EUR), o turtas – 150,6 mln. litų (43,6 mln. EUR).

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas
Darius Šulnis
Tel. (8 5) 279 0601
El.paštas darius@invaldalt.com

Facebook Komentarai

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: