SUTNTIB INVL Baltic Real Estate

SUTNTIB INVL Baltic Real Estate įkurta 1997 m. sausio 28 d., ankstesnis pavadinimas – AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“. 2015 m. rugpjūčio 17 d. prie Bendrovės buvo prijungta jos patronuojančioji įmonė, tad Bendrovė perėmė visas jos teises ir pareigas.

Grupė siekia uždirbti iš investicijų į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, užtikrindama nuomos pajamų augimą.

Esant ekonominei logikai, taip pat svarstomos investicijos į esamo portfelio objektų pertvarkymą, išnaudojant gerą jų lokaciją.

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ veiks 30 metų.

SUTNTIB INVL Baltic Real Estate finansai

Iš visų objektų uždirbamos nuomos pajamos ir beveik visi objektai turi tolesnio vystymo perspektyvas.

Pagrindinės kompanijos pajamos yra iš investicijų į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą. Nuomos pajamos sudaro apie 80% visų kompanijos pajamų. Lietuvoje gaunama apie 90% visų pajamų. Likusi dalis – Latvijoje.

Kompanijos grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai auga, tačiau daug buvo finansuota veiklos skolintomis lėšomis. Palūkanoms padengti 2019 m. išleido apie 4.5% Veiklos pelno. Tai labai geras rodiklis.

Finansai valdomi prisiimant riziką. Ilgalaikių įsipareigojimų dalis Nuosavam pelne siekia 60%. Ilgalaikių skolų padengimui 2019 m. Grynuoju pelnu reiktų 2.23 metų.

Nepaskirstyto pelno rentabilumas dėl sumokėtų dividendų už 2019 metus, pasidarė neigiamas. O pats dividendinis pajamingumas 2020 m. kovo gale siekė 46%.

SUTNTIB INVL Baltic Real Estate akcijos

Bendrovės akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje, Papildomajame prekybos sąraše nuo 2015 m. rugsėjo 16 d. Trumpinys INR1L.

2017 m. bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino dividendų politiką, kuri numato, kad kasmet už akciją bus mokama ne mažiau kaip 0,9 euro dividendų, jei tai neprieštaraus teisiniams ir sutartiniams reikalavimams.

Nuo listingavimo pradžios akcijos kaina pakilo jau 107%. Tačiau mes rekomendacijų šioms akcijoms neteikiam dėl itin mažo likvidumo.

Tačiau kompanijos veikla yra įdomi, moka dividendus ir turi potencialą augti dar.


Investuotojo kalendorius:

UTIB INVL Baltic Real Estate 2020 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

2020 m. kovo 18 d. – audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas;
2020 m. balandžio 30 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2020 m. 3 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka;
2020 m. birželio 25 d. – 2020 m. balandžio 30 d. grynųjų aktyvų vertė
2020 m. rugpjūčio 21 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2020 m. pusmečio ataskaita;
2020 m. spalio 30 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2020 m. 9 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka.


Bendrovė turi licenciją, suteikiančią teisę verstis uždarojo tipo investicinės bendrovės veikla pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, ir yra įgijusi emitentų bei kolektyvinio investavimo subjektų teises ir pareigas numatytas Vertybinių popierių įstatyme ir Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme.

Bendrovė pagal patvirtintas Lietuvos banko „Valdymo įmonių, kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų informacijos rengimo ir teikimo taisykles“ pasirenka nuo 2019 m. nebeskelbti 3, 6 ir 12 mėnesių tarpinių ataskaitų, todėl rengiamos ir viešai skelbiamos bus pusmečio ir metų ataskaitos.

Tačiau Bendrovė, laikydamasi nuoseklumo, skelbs 2018 m. 12 mėn. tarpinę informaciją.Kompanijos tinklapis

Forumas


Klausimams

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

%d bloggers like this: