Penktadienis, 23 vasario, 2024
Mokomieji Straipsniai

Kas yra beta ir kodėl

Rodiklis beta. Jau turėjote progos pamatyti, kad akcijų tyrimuose mes pradėjome pateikinėti ir akcijų beta rodiklį. Kam šis rodiklis reikalingas? Investuodami į vertybinių popierių rinkas, mes susiduriam su sistemine rizika. Ji išmatuojama per beta β.

Sisteminė rizika – tai rizika būdinga visai rinkai arba jos segmentui. Sisteminės rizikos negalima „išdiversifikuoti“, ji nenuspėjama, neįmanoma visiškai išvengti, sušvelninti.

Tai su išoriniais veiksniais susijusi rizika: karai, epidemijų proveržiai, vyriausybių pasikeitimai, politiniai neramumai, stichinės nelaimės ir kiti.

Apibrėžimas

Tai akcijų arba portfelio svyravimo, arba sisteminės rizikos, palyginus su visa rinka matas. Beta naudojamas CAPM (capital asset pricing model) skaičiavimui. Modelis įvertina tikėtiną turto ir rinkos grąžą. (Investopedia.com)

Akcijos beta apskaičiuojamas lyginant akcijos kainos pokyčius ir visos rinkos pokyčius. Visai rinkai „atstovauja“ koks nors indeksas, pavyzdžiui S&P 500. Mes skaičiavimui pasirinkome NASDAQ Baltic akcijų lyginamąjį indeksą (OMX Baltic Benchmark)

Kas yra beta ir kodėl
OMX BALTIC BENCHMARK GI Indeksas

Tiksliai kalbant, β koeficientas yra akcijos kainos ir palyginamojo indekso svyravimų pokyčių kovariacijų santykis. Bet jums nebūtina į tai gilintis, nes daugelis finansinių svetainių pateikia akcijų beta koeficientą.

β koeficientas padeda įvertinti akcijos arba viso portfelio riziką sisteminės rizikos akivaizdoje. Čia reikia žinoti pagrindines koeficiento reikšmes. β koeficiento reikšmės mus parodo kokią grąžą galima gauti iš konkrečios akcijos (portfelio) kai visa rinka svyruoja.

Kai beta=1 – akcija (portfelis) juda sinchroniškai su visa rinka. APB Apranga akcijų β koeficientas beveik lygi 1 (0.98). Matome, kad indekso ir akcijos grafikai juda labai panašiai.

APG1L ir OMXVGI indeksas
APG1L ir OMXVGI indeksas

Beta<1 akcija stabilesnė ir mažiau svyruoja. Jei akcijos β yra 0.2, o visa rinka pakilo 1%, tai teoriškai akcijas pakils tik 0.2%. AB Žemaitijos pienas  beta buvo 0.čč. Kaina, kaip matome, nuo indekso stipriai atsilieka, svyravimai mažesni.

ZMP1L ir OMXVGI indeksas
ZMP1L ir OMXVGI indeksas

Beta>1 akcija labiau svyruoja už rinką. Jei akcijos β yra 1.2, o visa rinka nukrito 1%, tai teoriškai akcijas nukris 1.2%. AB Alita akcijos beta yra 7. Matosi, kad akcijos ir indekso grafikai labai išsiskiria.

Periodas

Vertinant β rodiklį svarbu pasirinkti periodą. Mes pasirinkę 6 mėnesių periodą. Jis parodo koks svyravimų skirtumas buvo per tą periodą ir koks teoriškai galėtų būti per ateinančius 6 mėnesius. Akcijos su dideliu (>1) β yra rizikingesnės akcijos, tačiau jos potencialiai gali uždirbti daugiau ir nuostoliai gali būti didesni.

Akcijos su mažu β koeficientu (<1) yra ir mažiau rizikingos, vadinasi grąža bei nuostoliai bus mažesni. Dažnai tokios akcijos vadinamos „gynybinėmis akcijomis“.

β naudojimas turi savo trūkumų.

  1. Praeities duomenys visiškai netinkami prognozei. Jau galėjote pastebėti, kad kas ketvirtį mūsų akcijų tyrimuose β keičiasi.
  2. Pasikeitus kompanijos veiklos struktūrai, istoriniai beta duomenys netenka prasmės.
  3. Netinka ilgalaikio investavimo strategijoms, tačiau laba gerai tinka spekuliantams.

Investuotojas β koeficientą gali naudoti labai paprastai. Žinome, kad OMX Baltic Benchmark pastaruosius 3 metus augo vidutiniškai po 10% kasmet. Tai turėdami APG1L β=0.98, galime spėti, kad akcija per artimiausius 6 mėn. gali pakisti 9,8% arba svyruoti 2.44-2.98 EUR kainos ribose.

Beta koeficiento gidas

Neigiamas β – pasitaiko retai, tačiau būna. Tai reiškia, kad akcija juda priešinga rinkai kryptimi.

Beta lygus 0 – grynųjų pinigų β visada lygi 0 (neatsižvelgiant į infliaciją). Pinigai yra nerizikingiausias instrumentas.

Beta tarp 0 ir 1 – Akcijos svyruoja mažiau negu rinka. Daugumas tokių akcijų priskiriamos „gynybinėms akcijoms“.

Beta lygus 1 – akcija visiškai atkartoja rinką. β=1 gali turėti indeksiniai fondai.

Beta didesnis už 1 – akcija svyruoja labiau už rinką. Daug NASDAQ kompanijų akcijų turi β>1.

Beta didesnis už 100 – tai neįmanomas koeficientas parodantis, kad akcija svyruoja 100 kartų labiau už visą rinką. Prie bet kokio rinkos pajudėjimo žemyn, tokios akcijos vertė pasidaro lygi 0 ir dar mažiau. Tai nelogiška. Daugumos žinomų akcijų beta koeficientas retai viršija 4.

Kai turime akcijų portfelį, tai portfelio beta apskaičiuojamas kaip kiekvienos atskiros akcijos beta sumų svertinis rodidklis.

Kokią naudą galima paimti iš beta koeficiento

Kiekvienas žino, kad šampaną geria tik tas, kas rizikuoja. Kitais žodžiais sakant, mažai svyruojančioje rinkoje ir uždirbsime mažai. Jei norime daug uždirbti (daugiau negu indeksas), turime ieškoti tokių instrumentų, kurie svyruoja labiau už rinką.

Tačiau paprastam investuotojui gali būti sunku įvertinti riziką, su kuria jis susiduria. Svarbiausia suprasti, dar geriau iš anksto sužinoti, kiek investuotojas gali prarasti pinigų, jei rinka pajudės žemyn, pavyzdžiui 2%. Jis galės ištverti tokius nuostolius ar ne?

Portfelio beta apskaičiuojama labai paprastai:

β(Portf)=(Akcija1/Portfelis)*β1+(Akcija2/Portfelis)*β2+… ir t.t.

Akcija1, Akcija2,…AkcijaN – akcijos vertė portfelyje (akcijos kaina*turimų akcijų skaičius);

Portfelis – viso portfelio vertė;

β1, β2,… – konkrečios akcijos beta koeficientas.

Tai jei gauname, kad viso portfelio koeficientas yra 4, o rinka nukrito 2%, tai jei portfelio vertė yra 10 000 eurų, tai jis sumažės 800 eurų. Todėl, jei nenorite prarasti tiek pinigų rinkai nukritus 2%, tai turite pasirinkti akcijas su mažesniais β koeficientas, kad bendras portfelio koeficientas būtų mažesnis už 4.

Išvados

β koeficientas yra netinkama priemonė apskaičiuoti būsimai portfelio grąžai. Tačiau tai viena paprasčiausių priemonių, kurios pagalba galima įvertinti kokie konkretūs nuostoliai galimi, rinkai judant priešinga kryptimi. β koeficientas yra kasdien kintantis rodiklis. Vienas iš Efektyvios rinkos teorijų pradininkų G.Fama įrodė, kad aukšti β žemėja iki vieno, o žemi β gali greitai pakilti.

Todėl investuotojas turi dažnai stebėti ir perskaičiuoti portfelio β. Tai nepatogu paprastam investuotojui. Koeficientas parodo tik dalį rizikos (sisteminę riziką), su kuria susiduria investuotojas. Kitas rizikas reikia vertinti atskirai.

Jei β parodo galimus portfelio pokyčius kintant rinkai, tai neparodo kaip pakis portfelis, jei vyks pokyčiai kompanijoje, o rinkai išlikus nepakitus (sąlyginė prielaida).

Koeficientas jau daug metų išlieka investicinės rizikos įvertintojas ir sprendimų priėmimo pagalbininkas. Naudokitės.

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.