LI Vilniaus aukcionas. Pirmą kartą pristatomas Ivanas Trutnevas

LI Vilniaus aukcionas

Aukciono rinkinį sudaro 166 lotai (meno kūriniai, knygos ir kolekcinės vertybės), suskirstyti į 7 temines rubrikas bei pristatantys plačią vaizduojamosios lietuviškos ir lituanistinės dailės panoramą.

Ivan Trutnev

LI Vilniaus aukcionas. Pirmą kartą pristatomas Ivanas Trutnevas
Ivanas Trutnevas, Rastinukas│Подкидышъ. Šaltinis: Meno rinka

Aukciono rinkinį inauguruoja pirmą kartą Lietuvos meno rinkoje pristatomo autoriaus – Ivano Trutnevo – Vilniaus piešimo mokyklos 1866 m. steigėjo – kūrinys „Rastinukas“ (sukurtas iki 1911 m.). XIX a. II p.–XX a. pr.

I. Trutnevo įsteigta mokykla, buvo vienintelė menininkų ruošimo mokykla visoje buvusioje LDK teritorijoje. Pats jos vadovas, Ivanas Trutnevas, kūrė realistines drobes, kai kada – kaip ir aukcione prastatomo kūrinio atveju – su alegorinėm potekstėm.

Alegorinę giją toliau pratęsia ir Kazimiero Stabrausko, Varšuvos meno mokyklos direktoriaus ir M. K. Čiurlionio mokytojo – simbolistinė pastelė „Kalnųtarpeklis“.

Lietuvos dailė

Tradiciškai aukcione pristatoma plati Lietuvos dailės panorama: nuo klasikų Antano Žmuidzinavičiaus, Kazio Šimonio, Adomo Galdiko, Leonardo Kazoko, per moderniuosius klasikus Vincentą Gečą, Joną Švažą, Augustiną Savicką, Algirdą Petrulį, Liną Katiną iki poparto N. Valadkevičiūtės triptike „Jausmų sala“.

Grafika

Grafikos rubrikoje – Stasio Ušinsko piešiniai, klasika tapusios Vytauto Kalinausko iliustracijos Goethes „Faustui“, Vokietijos menotyrininko J. Bartelso sudarytas lietuviškos grafikos aplankas.

Litvakai ir išeivija

Atskirai išskiriamos Litvakų bei Išeivijos dailės rubrikos. Pastarojoje nemažai Vytauto Kasiulio, Prano Domšaičio, Leono Urbono, Viktoro Vizgirdos darbų, ir, žinoma, titulinis aukciono kūrinys – stilingas ir rafinuotas Jono Rimšos „Moters su kate portretas“.

Litvakų rubrikoje – Rafaelio Chwoleso, Samuelio Bako ir pirmą kartą pristatomo Moshe Chauskio kūryba. Minėtini keli reikšmingi artefaktai iš rubrikos Varia Lituanica.

Kitos rubrikos

LI Vilniaus aukcionas. Pirmą kartą pristatomas Ivanas Trutnevas
Stasys Ušinskas, Moters aktas I.
Šaltinis: Meno rinka.

Salomėjos Nėries sutuoktinio Bernardo Bučo 1938 m. sukurtas generolo Silvestro Žukausko biustas yra išskirtinis memorialinės skulptūros Nepriklausomoje Lietuvoje pavyzdys.

Beje, žymių, Lietuvai nusipelniusių žmonių portretų aukcione yra ir daugiau: tai ir Adomo Galdiko „Jono Basanavičiaus portretas“, atliktas oforto technika, ir Stasio Ušinsko piešinys vitražui „Kristijonas Donelaitis“.

Pristatomas Vsevolodo Dobužinskio Vyčio herbo projektas.

Ypatingi lotai

Ypatingas lotas – prezidento Antano Smetonos vizitinė kortelė su 1919 m. rašytu laiškeliu – prašymu padėti – Vidaus reikalų ministrui Petrui Leonui. Ko prezidentas prašo ministro? Tai bus galima perskaityti vizitinėje kortelėje.

Itin retas lotas – Nepriklausomos Lietuvos Seimo kanceliarijos leisti Seimo posėdžių (1922–1927 m.) protokolai (stenogramos).

Tai – neįkainojama archyvinė medžiaga istorikams, kadangi Seimo posėdžiai buvo stenografuojami neįtikėtinai detaliai, pažodžiui.

Iš retesnių lotų minėtinas tarpukario Kauno auksakalio Nisono Volfo vyriškas žiedas su safyru.

Žemėlapiai

Taip pat atkreiptinas dėmesys į nedidelę, bet reikšmingą žemėlapių kolekciją: joje rasite Radvilos Našlaitėlio LDK žemėlapį su Dniepro kartografine schema bei Mercatoriaus „Lithvania“ – pirmą žemėlapį, skirtą vien tik Lietuvos geografinei teritorijai.

„In focus“ rubrika

Šiame aukcione pirmą kartą pristatoma „In focus“ rubrika, skirta rusų dailei. Joje – peredvižnikų Vadimo Šulco ir Nikolajaus Kasatkino drobės, taip pat Vladimiro Makovskio 1909 m. pastelė bei impresionistinė Sergejaus Gerasimovo „Promenada“.

Aukciono rinkinį užbaigia 30-ies retų lituanistinių knygų rubrika.


LI Vilniaus aukcionas įvyks kovo 23 d. 18 val. Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10/2, Vilnius). Aukciono ekspoziciją kviečiame apžiūrėti kovo 21–22 dienomis nuo 10 iki 18 val. bei kovo 23 d. nuo 10 iki 14 val.

Aukciono popierinį katalogą galima įsigyti galerijoje „Kunstkamera“ (Ligoninės g. 4, Vilnius), o kūrinius peržiūrėti galima ir internetiniame puslapyje: www.menorinka.lt

Šaltinis: Meno rinka

Facebook Komentarai
%d bloggers like this: