Lietuvos bankas keičia pensijų fondų valdymo reikalavimus ir taisykles

Lietuvos bankas keičia taisykles

Lietuvos bankas patvirtino naujus pensijų fondų valdymo reikalavimus ir taisykles, susijusius su pensijų sistemos pokyčiais nuo 2019 m., nubrėždamas kelrodžius visoms šalyje veikiančioms pensijų kaupimo bendrovėms.

Vienas esminių pokyčių yra tas, kad nuo kitų metų Lietuvoje pradedamas visuotinai taikyti gyvenimo ciklo investavimo principas, pagal kurį pensijų fondas bus siejamas su dalyvio amžiumi, taip siekiant subalansuoto investicijų grąžos ir rizikos santykio.

Kuo jaunesni dalyviai, tuo jų investicijos gali būti rizikingesnės (pavyzdžiui, akcijų dalis portfelyje gali sudaryti didžiąją dalį), tačiau su laiku turėtų būti pereinama prie konservatyvių investicijų (pavyzdžiui, Vyriausybės vertybinių popierių).

Toks principas turėtų užtikrinti didesnę grąžą per visą kaupimo pensijai laikotarpį, kartu ribojant investicijų riziką vėlyvoje kaupimo stadijoje.

Pasirinkę netinkamai

Dabar net du trečdaliai kaupiančiųjų antrosios pakopos fonduose yra pasirinkę jiems pagal amžių netinkamus fondus, taigi neišnaudoja galimybių ir gali sukaupti per mažai lėšų oriai senatvei.

Gyvenimo ciklo pensijų fondai dalyviui patogūs tuo, kad pačiam kaupiančiajam nebereikės rūpintis investavimo sprendimais, tą atliks pensijų kaupimo bendrovė, atsižvelgdama į dalyvių amžių ir kitus svarbius veiksnius.

Iki 2018 m. gruodžio 20 d. visos Lietuvoje veikiančios pensijų kaupimo bendrovės turės įsteigti skirtingoms amžiaus grupėms (gimusiems 1954–1960, 1961–1967, 1968–1974, 1975–1981, 1982–1988, 1989–1995 ir 1996–2002 metais) skirtus pensijų fondus ir vieną pensijų turto išsaugojimo fondą, į kurį bus perkeliamas pensijos amžiaus sulaukusių dalyvių turtas.

Kitais metais reiks vėl apsispręsti

Nuo kitų metų pradžios antrosios pakopos pensijas kaupiantys gyventojai bus automatiškai perkeliami į gyvenimo ciklo pensijų fondus, nebent to nepageidautų.

Apie konkrečius pokyčius pensijų kaupimo bendrovės savo klientus privalės informuoti iš anksto. Iki šiol kiekviena pensijų kaupimo bendrovė pati rengdavo savo valdomo pensijų fondo taisykles, tačiau nuo 2019 m. pensijos bus kaupiamos pagal standartines, visiems vienodas sąlygas, kurias parengė Lietuvos bankas.

Jose nustatytos pagrindinės pensijų kaupimo pensijų fonde sąlygos ir tvarka, apibrėžiančios dalyvavimo pensijų fonde pradžią ir pabaigą, pensijų fondo dalyvių ir šį fondą valdančios pensijų kaupimo bendrovės teises ir pareigas, dalyvio perėjimo į kitą pensijų fondą tvarką ir kitus klausimus.

Keisis ir mokesčiai

Taisyklėse taip pat nustatyti maksimalūs fondų valdymo mokesčių dydžiai, tačiau pensijų kaupimo bendrovės galės taikyti ir mažesnius atskaitymus. Primename, kad nuo kitų metų pradžios maksimalūs mokesčiai mažės nuo 1 iki 0,8 proc. (nuo 2020 m. sausio 1 d. – iki 0,65 proc., o nuo 2021 m. – iki 0,5 proc.) pensijų fondo dalyvio pensijos sąskaitoje apskaičiuotų lėšų vidutinės metinės vertės.

Bendrovės, kurių valdomo bendro pensijų fondų turto vidutinė metinė vertė sudaro 2,5 mlrd. eurų arba daugiau, negalės taikyti didesnio nei 0,4 proc. mokesčio.

Šaltinis: Lietuvos bankas

Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: