Lietuvos bankas kviečia išsakyti nuomonę dėl Vertybinių popierių požymių turinčių žetonų siūlymo gairių

Lietuvos bankas pastebi didėjantį rinkos dalyvių susidomėjimą vertybinių popierių požymių turinčių žetonų išleidimu. Atsižvelgdamas į tai, Lietuvos bankas parengė ir teikia viešajai konsultacijai Vertybinių popierių požymių turinčių žetonų siūlymo gaires (angl. Guidelines on Securities Token Offerings).

Gairės atspindi Lietuvos banko požiūrį į šią finansinę priemonę, daugiausia dėmesio skiriama žetonų kvalifikavimui (kokie žetonai kvalifikuotini kaip vertybinių popierių požymių turintys žetonai ar kitos finansinės priemonės), vertinami konkretūs atvejai, teikiamos rekomendacijos, susijusios su vertybinių popierių požymių turinčių žetonų išleidimu, paaiškinama, koks teisinis reguliavimas turėtų būti taikomas.

Viešosios konsultacijos metu rinkos dalyviai kviečiami teikti pasiūlymus dėl gairių turinio, taip pat pateikti nuomonę šiais klausimais:

  • Ar, Jūsų nuomone, pasirinkta gairių apimtis yra tinkama ir pakankama, ar visos aptariamos temos yra Jums aktualios. Gal turėtumėte pasiūlymų dėl papildomų aktualių temų (klausimų) įtraukimo į gairių turinį?
  • Ar Jūs sutinkate su gairių 4.4 skirsnyje Lietuvos banko išsakytu šešių konkrečių virtualiojo turto atvejų pavyzdžių vertinimu?
  • Kaip Jūs vertinate gairių 5.5 skirsnyje nurodytus specifinius rizikos veiksnius – ar visi jie laikytini aktualiais, ar tarp jų yra perteklinių rizikos veiksnių, ar turėtumėte pasiūlymų dėl to, kokiais rizikos veiksniais galėtų būti papildytas gairių 5.5 skirsnis?
  • Ar pritariate gairių 5.6 skirsnyje siūlomam išmaniųjų sutarčių audito mechanizmui, t. y. poreikiui išmaniąją sutartį, susijusią su vertybinių popierių požymių turinčių žetonų siūlymu, įvertinti trečiajam nepriklausomam subjektui, kuris pateiktų išvadą dėl išmaniosios sutarties ir jos atitikties vertybinių popierių požymių turinčių žetonų siūlymo dokumentu?

Kviečiame rinkos dalyvius aktyviai dalyvauti ir savo pasiūlymus dėl gairių bei atsiliepimus apie jas pateikti iki 2019 m. gegužės 20 d. (el. paštu tl.bl@tp). Vertybinių popierių požymių turinčių žetonų siūlymo gairės diskusijoms

Su gairėmis galite susipažinti čia:

https://www.lb.lt/uploads/consultations/docs/21877_57f454a0941b935920614c709cf9b937.pdf

Šaltinis: Lietuvos bankas

Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: