Mstislavas Dobužinskis

Mstislavas Dobužinskis yra vienas žymiausių Lietuvos tapytojų, scenografų ir grafikų. Jo iliustracijomis pasipuošusios ne viena knyga.

XXIX Vilniaus aukcione, 2013 m. rugsėjo  20 d. 18 val., pristatomas ir dailininko „Vytautas Didysis. Bareljefo projektas“.

Gimė 1875 m. rugpjūčio 2 d. Naugarde (Rusija), mirė 1957 m. lapkričio 20 d. Niujorke.

1889–1895 m. mokėsi Vilniaus gimnazijoje, vėliau studijavo teisę Peterburge, lankė privačias dailės studijas.

1899–1901 m. Miunchene studijavo pas A. Ažbę ir Š. Hološį.

1901 m. studijavo pas Peterburgo dailės akademijos profesorių V. Matę.

Nuo 1903 m. M. Dobužinskis dalyvauja Paryžiuje, Berlyne, Briuselyje, Romoje, Leipcige ir kt. Miestuose rengiamose parodose.

1906–1910 m. dėstė Peterburgo E. Zvancevos piešimo ir tapybos mokykloje.

1918–1923 m. buvo Peterburgo dailės akademijos dėstytojas, nuo  1922 m. – profesorius.

1925 m. ir 1929–1939 m. gyveno Lietuvoje, kur surengė apie 11 personalinių parodų Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio miestuose.

1939 m. M. Dobužinskis išvyko į Londoną rengti savo tapybos parodos. Tačiau prasidėjus Antrajam pasauliniam karui į Lietuvą nebegrįžo; gyveno Didžiojoje Britanijoje, JAV, Prancūzijoje, Italijoje. Palaidotas Paryžiuje.

Sukūrė Peterburgo, daug tapybinių ir grafinių Vilniaus (ciklas „Vilniaus vaizdai“, 1903–1914), Kauno peizažų. Apipavidalino ir iliustravo knygų (H. K. Anderseno „Kiauliaganys“, 1922; F. Dostojevskio „Baltosios naktys“, 1923; Balio Sruogos „Giesmė apie Gediminą“, 1938), sukūrė ekslibrių, plakatų, scenovaizdžių Maskvos dailės teatrui, Valstybės teatro spektakliams.

Parengta pagal Menorinka.lt informaciją. 

Dekoracija spektakliui „Faustas“:

Mstislavas Dobužinskis

Brangiausiai parduoti Mstislavo Dobužinskio kūriniai:

XXV Vilniaus aukcione parduotas Europos miestų piešinių komplektas (9 vnt.). Sukūrimo metai: 1900-1923 m.  Parduota už 14 000 LT. Pradinė kaina buvo 14 000 LT. Lino raižiniai, akvarelė, popierius, pieštukas.

Mstislavas Dobužinskis

XXIV Vilniaus aukcione parduotas paveikslas „Rusijos kaimo peizažas“.  Parduota už 11 500 LT. Pradinė kaina buvo 7 000 LT. Sukūrimo metai: 1922 m. Popierius, pieštukas, akvarelė. Signatūra: AD data: 22 VII 04.

Mstislavas Dobužinskis


Kaip dalyvauti Vilniaus aukcione?

Susipažinti su Meno kūrinių aukciono taisyklėmis. Privaloma.

Užsiregistruoti.

Susipažinti su aukciono meno kūrinių ekspozicija. Ji viešam eksponavimui atidaroma ne vėliau kaip dvi dienas prieš aukcioną.

Dalyvis gauna numerį, kurį iškeldamas siūlo kainą.

Pardavimo kaina yra aukščiausia aukcione pasiūlyta kaina plius PVM. Aukciono namai naudoja maržinę PVM apskaičiavimo schemą (LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 107 str.). Pradinė kaina yra be PVM.

Pradinė meno kūrinio kaina didinama tokiais intervalais:

100 Lt – 999 Lt: didinimo intervalas yra kas 50 Lt;

1000 Lt – 2999 Lt: didinimo intervalas yra kas 100 Lt;

3000 Lt – 9999 Lt: didinimo intervalas yra kas 200 Lt;

10000 Lt – 14999 Lt: didinimo intervalas yra kas 250 Lt,

15000 Lt – 19999 Lt: didinimo intervalas yra kas 500 Lt;

20000 Lt – 49999 Lt: didinimo intervalas yra kas 1000 Lt;

50000 Lt – 79999 Lt: didinimo intervalas yra kas 2000 Lt;

80000 Lt ir daugiau – didinimo intervalas yra kas 5000 Lt;

Ženklelis ® kataloge prie kūrinio kainos reiškia, kad yra konfidenciali rezervinė kaina, kurios aukcione nepasiekus, kūrinys laikomas neparduotu.

Atsiskaitymas už kūrinius vyksta iš karto po aukciono administracijoje pasiimant išrašytą išankstinio mokėjimo sąskaitą.

Užmokėti už meno kūrinį galima aukciono vietoje grynais pinigais, arba banko kortele (Visa / Visa Electron / MasterCard / Maestro), arba banko pavedimu į Aukciono namų nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po aukciono.

sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šaltinis: menorinka.lt
Facebook Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: