PEG rodiklis

PEG istorija

PEG yra vienas įdomesnių Fundamentaliosios analizės rodiklių. Jis paprastas apskaičiavimui ir naudojimui. Ir gali pasakyti apie jūsų investicijos potencialą.

PEG rodiklis neturi vieno ‘kūrėjo’. Kaip pirmą kartą paminėjęs PEG rodiklį minimas italų investuotojas Mario V. Farina knygoje “A Beginner’s Guide To Successful Investing In The Stock Market” (1969).

Kiti šaltiniai šaltiniai teigia, kad PEG pirmasis visuomenei pristatė investuotojas Jim D. Slater savo knygoje “The Zulu Principle: Making Extraordinary Profits from Ordinary Shares” (1992).

Bet nesiginčijama, kad labiausiai PEG rodiklį išpopuliarino ir padarė visuotinai naudojamą investuotojas Peter Lynch.
Rodiklio matematika

Pats rodiklis apskaičiuojamas labai paprastai. Tereikia akcijos kainos ir dviejų gretimų periodų pelno akcijai dydžių. Geriausia metinio arba paskutinių keturių ketvirčių sumos. Ir viskas.

Turėdami du šiuos rodiklius pirmiausia suskaičiuojam jums visiems žinomą einamąjį rodiklį P/E. Paskui paimam paskutinio periodo EPS augimą prieš tai buvusio periodo EPS atžvilgiu procentais.

PEG rodiklis

Paimkime The Coca-Cola Company pavyzdį. Akcijos kaina P=45.60 dolerio. 2016 metų EPS=1.49 dolerio. 2015 metų EPS=1.67 dolerio.

P/E=45.60/1.49=30.60;

EPS augimas=(1.49/1.67-1)*100%=-10.78%.

Apskaičiuojam PEG. Atkreipkite dėmesį, kad EPS augimas formulėje įrašomas procentinėje išraiškoje:

PEG=30.60/-10.78=-2.84.

Neigiamas PEG yra beprasmis arba reiškia didelę investavimo riziką (o mes čia kalbam apie Coca-Cola akcijas)…

Ką mes čia gavome ir kaip jis naudojamas?

Jei P/E rodo, kiek investuotojai moka už kiekvieną kompanijos grynojo pelno akcijai eurą, tai PEG parodo, ar akcija tinkamai įvertinta pagal jos pelno augimą.

P/E rodiklis, gretinant su viso sektoriaus P/E ar atskirų sektoriaus kompanijų P/E, parodo kiek rinkoje akcijos būna įvertintos (pervertintos ar nuvertintos). Papildomai PEG leidžia pasitikslinti ar besiskiriantis nuo sektoriaus P/E atitinka lūkesčius.Naudojimas

Jim Slater atkreipė dėmesį, kad PEG turi tam tikrų trūkumų, todėl jis nusprendė jį patobulinti skaičiuojant ne istorinius rodiklius, o būsimus, t.y. pagal prognozuojamą EPS.

Manau, kad jau ne kartą matėte, kad analitikai visada įvertina būsimą pelną akcijai ir atidžiai stebi ar jų prognozės atitinka realybę.

Būsimą EPS nesunku yra įvertinti. Ir mes kaip tik turime įvertinę Coca-Cola 2017 metų EPS=1.68 dolerio. Įstatome į formulę.

P/E=45.60/1.68=27.14;

 EPS augimas=(1.68/1.49-1)*100%=12.75%;

 PEG=27.14/12.75=2.13.

Taip pat Jim Slater pažymi savo knygoje, kad kompanija privalo turėti mažiausiai 4 EPS augimo periodus. Mūsų pavyzdyje šis kriterijus neatitinka, tačiau vis tiek gerai iliustruoja PEG skaičiavimą.

Bet ir šis metodas sulaukė kritikos, todėl šiandien PEG skaičiuojamas pakankamai įvairiai, todėl internete galima rasti kelis skirtingus PEG rodiklius vienai akcijai. Tai normalu, visi jie teisingi, o skirtumas neesminis.

Žodžiu, rasite naudojamą arba “forward PEG”, arba “trailing PEG”.

Kai PEG yra tarp nulio ir vieneto, teigiama, kad kompanijos akcijos parduodamos su nuolaida jos pelno augimo kontekste.

Dar praktikos

Pasinaudokime finviz.com paslaugomis ir paimkime dviejų kompanijų – Wal-Mart Stores, Inc. ir Costco Wholesale Corporation – dviejų to pačio sektoriaus JAV prekybos kompanijų rodiklius.

WMT P/E=19.18; PEG=3.26.

COST P/E=27.24; PEG=2.60.

Plius, WMT kaina kyla, o COST akcijų kaina krenta:

PEG rodiklis

Na, jei investuoti būtų galima vien tik pagal P/E ir PEG, tai visi būtų milijonieriais. Bet, kaip matome, išsirinkti tik iš dviejų yra pakankamai sunkus dalykas.

Ir grafikai nepadeda. Atrodytų, po kainos kritimo turėtų eiti kilimas ir atvirkščiai. Bet būna taip, kad kylanti kaina kyla dar labiau, o krentanti krenta dar žemiau.

Einam toliau, bet nesigilindami į fundamentiką. Kuri, jūsų manymu, kompanija geriau žinoma? Aš manau, kad Wal-Mart.

Ir tai kilo iš šeimyninio verslo. Darom prielaidą, kad žmogiškasis kapitalas šioje kompanijoje yra stipresnis nei Costco.

Kadangi akcijų biržoje kainos tiesiogiai susijusios su investuotojų lūkesčiais, tai iš grafiko teigiam, kad Wal-Mart atveju jų lūkesčiai yra aukštesni. Ir, matyt, ne be reikalo.

Ir dar vienas svarbus dalykas. Tarkim, jums davė 250 mlrd. USD ir pasakė sukurti JAV prekybos tinklą pranoksiantį Wal-Mart.

Tai kompanijos rinkos kapitalizacija. Wal-Mart greitai gal ir neįveiksite, gal įveiksite, klausimas čia didžiulis. Bet va Costco tikrai sugebėsite aplenkti.

Tokiu atveju Wal-Mart akcijos yra patrauklesnės.

Bet mes čia stipriai nutolome nuo PEG temos. Ir ne veltui. Tuo parodome, kad PEG rodiklis nėra tiek naudingas, kiek gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Todėl juo labai žavėtis nereikia.

Nors, aukščiau paminėti kriterijai turi tiesioginę įtaką pelnui ir jo dinamikai, vadinasi, ir PEG…

Tačiau

Investuoti verta tik į tas kompanijos, kurios dirba tik pelningai. Nors Jim Slater reikalavo, kad EPS augimas būtų ne mažiau 4 periodų iš eilės, mes gali reikalaut ir didesnio augimo periodų skaičiaus.

O tai jau tiesiogiai susiję su PEG rodikliu. O apskaičiuotasis EPS augimas veikia kainą rinkoje. Tad ir mažas PEG parodo, kad akcijos kainos augimo potencialas yra didelis.

Tik čia ir ežiui aišku, kad taip gali būti tiek prie palankios rinkų konjunktūros ir tik tuo atveju, jei jums pavyks rasti rimtą kompaniją su PEG<0.50. Misija dažniausiai neįmanoma.

Ne kiekvienas screeneris turi PEG filtrą, o ir turintys randa nedaug kompanijų su itin žemu PEG. Kiek jų vertų dėmesio – dar didelis klausimas.

Kai PEG>1 tai reiškia, kad rinkos dalyvių lūkesčiai didesni nei apskaičiuotasis (estimeted) pelno augimas ir/arba kaina ‘pervertinta’ dėl padidėjusios akcijų paklausos.

Kai PEG<1 tai reiškia, kad rinka dar nevertina pelno augimo ir akcija neįvertinta ir/arba apskaičiuotasis augimas yra per mažas.

PEG privalumas yra tame, kad su juo galima sugretinti skirtingo sektoriaus kompanijas. Priešingai P/E, su kuriuo galima lyginti tik to paties sektoriaus kompanijas.

Ir tuo pačiu galima bet kurią kompaniją korektiškai palyginti su kokiu nors indeksu, sakysim, su S&P 500 indeksu.

Dividendai pakiša koją

PEG geriausiai tinka kompanijoms su nuliniu arba mažu dividendiniu pajamingumu, nes rodiklis neįvertina pajamų, kurias gauna investuotojai, ir prie aukštų dividendinių pajamingumų PEG rodiklis bus netikslus.

…matematika gali padėti išlaikyti blaivią galvą.

Taigi, tikslinga dividendų pajamingumą visada įtraukti stebėjimui dirbant su PEG.

Bet galima pasinaudoti matematine gudrybe ir įtraukti dividendinį pajamingumą į PEG skaičiavimą.

Dabar apskaičiuokime Coca-Cola PEG, į skaičiavimus įtraukdami ir dividendinį pajamingumą. Google Finance rodo, kad šiuo metu jis yra 3.25%.

PEG=27.14/(12.75+3.25)=1.70.

Kaip matote, Coca-Cola akcijos tapo dar patrauklesnės. Ir kuo didesnis dividendinis pajamingumas, tuo mažesnis PEG.

Ir pabaigai, ir svarbiausia

Bepigu skaičiuoti visokius rodiklius ir ieškoti akcijų savo portfeliui, kai rinka ramiai sau kyla, kai VIX indeksas istorinėse žemumose. Tada visi skaičiuoja.

Tačiau kai rinkas užvaldo godumas ar, neduokdie. panika – o tokios ‘būsenos’ periodiškai pasitaiko – tai niekam tas PEG, P/E nebeįdomus.

Tada niekas nieko neskaičiuoja. Visi skuba arba greičiau įlipti į traukinį, arba kiek galima greičiau jį palikti. Kitais žodžiais tariant, greitai padidinti savo kapitalą arba skubiai apsaugoti tai, kas buvo padidinta.

Tokiomis situacijomis labai lengva pamesti galvą. Ir jokie PEG, jokie skaičiavimai nepagelbės. Nors…

…matematika gali padėti išlaikyti blaivią galvą.

 

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: