Kazys Šimonis

Dailininkas legenda – Kazys Šimonis. Lietuvoje jau kelis metus iš eilės Meno rinkos agentūra rengia meno kūrinių aukcionus. Šie aukcionai puiki rinka Lietuvoje meno kolekcionieriams ir meno investuotojams. Straipsnių serijoje mes domėsimės populiariausiais ir brangiausiais Vilniaus aukciono menininkais. Meno rinkos agentūros tinklalapyje (www.menorinka.lt) pateiktas perkamiausių autorių sąrašas.

Pirmas sąraše šiuo metu puikuojasi Kazys Šimonis. Brangiausiai Vilniaus aukcione parduotas K.Šimonio kūrinys yra paveikslas „Karalaičio pasakų miestas“. Jis parduotas už 45 000 Lt, kai pradinė kaina buvo 15 200 Lt. Kainos padidėjimas aukciono metu sudaro 196%.

Kazio Šimonio biografija:

Kazys Šimonis gimė 1887 m. Starkonyse (Kupiškio r.), mirė Kaune 1978 m..

1908–1910 m. Tapybos mokėsi pas Tadą Daugirdą.

1911–1917 m. Tarnauja Rusijos kariuomenėje Kijeve.

1917–1918 m. Peterburge Fedosejevo piešimo kursai.

1920–1921 m. Privatūs kursai Adomo Varno dailės studijoje Kaune.

1919–1924 m. Dėstė piešimą Kauno „Aušros“ gimnazijoje, mokytojų kursuose.

1934–1946 m. Dirbo Kauno meno mokyklos bibliotekos, muziejaus vedėju.

1947–1959 m. Dėstė piešimą Kauno politechnikos institute.

Surengė individualių parodų:

Kaune 1925, 1929, 1949, 1958, 1967, 1977 metais.

Vašingtone, Bostone, Čikagoje 1925 metais.

Rygoje 1926 metais.

Klaipėdoje ir Paryžiuje 1927 metais.

Vilniuje 1968, 1975 metais.

LTSR nusipelnęs meno veikėjas 1962 metais.

LTSR liaudies dailininkas 1972 metais.

Apie kūrybą:

K. Šimonis nutapė kompozicijų, peizažų, portretų, natiurmortų. Taip pat sukūrė Kazio Binkio, Vinco Krėvės, Simono Daukanto ir kt. autorių kūrinių, mokyklinių vadovėlių, lietuvių tautosakos leidinių iliustracijų, ekslibrisų, plakatų, pašto ženklų projektų, apipavidalino spektaklių, parašė atsiminimų knygą „Gyvenimo nuotrupos“ (1959).

Greta individualios kūrybos dailininkas visą gyvenimą domėjosi ir liaudies menu: rinko ir piešė liaudies meno dirbinius, gilinosi į valstiečių buitį, papročius, užrašinėjo tautosaką.

K. Šimonio pieštuose stogastulpiuose, koplytstulpiuose, kryžiuose bei antkapiniuose paminkluose („krikštuose“) aiškiai matomas dailininko įsijautimas į piešiamo objekto struktūrą, jo vidinę sąrangą, dekoro savybes. Ryškus ritmo ir silueto jutimas, mokėjimas perteikti paminklo charakterį.

Trečiajame dešimtmetyje subręsta individuali K. Šimonio pasaulėjauta: išryškėja mėgstami motyvai ir stilistinės ypatybės, fantastinė poetiška kūrybos kryptis. Jo amžininkai pastebi dailininko dėmesį istorinei tautos praeičiai, folklorinį mąstymą ir fantastinį kūrybos pobūdį. Jo mąstymo krypčiai bei vidinio pasaulio tobulėjimui turėjo didelės reikšmės Vydūno pažiūros ir lietuvių romantikų iškeltas požiūris į Indiją, kaip baltų protėvynę.

Brangiausiai parduoti

1. XLIX Vilniaus aukcione parduotas paveikslas „Ramybės šalis“. Galutinė kaina 20 250 EUR. Pradinė kaina buvo 11 750 EUR. Sukūrimo metai: iki 1925 m. Kartonas, aliejus, tempera.

Kazys Šimonis
Ramybės šalis

2. XIX Vilniaus aukcione parduotas paveikslas „Karalaičio pasakų miestas“. Parduotas už 13 032.90 EUR. Pradinė kaina buvo 4 402.22 EUR. Sukūrimo metai apie 1920 m. Popierius, tempera.

Kazys Šimonis
Karalaičio pasakų miestas

3. XIX Vilniaus aukcione parduotas paveikslas „Piemenukas prie pasakų vartų“. Parduotas už 9 847.08 EUR. Pradinė kaina buvo 4 286.38 EUR. Sukūrimo metai apie 1918 m. Popierius, tempera.

Kazys Šimonis
Piemenukas prie pasakų vartų

Šaltinis: Meno rinka

%d bloggers like this: