Pieno perdirbimo sektoriaus Lietuvoje 2016 m. apžvalga

Pieno perdirbimo rinka

Pieno perdirbimo sektoriuje Lietuvoje dominuoja 5 didžiausios bendrovės: AB Pieno žvaigždės, AB Rokiškio sūris, AB Žemaitijos pienas, AB Vilkyškių pieninė ir UAB Marijampolės pieno konservai.

Lietuvos Žemės ūkio ministerijos duomenimis, jos perdirba apie 94 proc. viso perdirbamo pieno Lietuvoje. Iš viso Lietuvoje pieną perdirba per 20 įmonių.

Pieno centro duomenimis visos perdirbimo įmonės parduoda produktų maždaug už 1 mlrd. eurų.

“Akcijinės” bendrovės

NASDAQ Vilnius akcijų biržoje kotiruojamos net keturių didžiausių Lietuvos perdirbimo įmonių akcijos. 2016 m. šios bendrovės pardavė produkcijos už 616,709,000 eurų. Tai maždaug 62% viso Lietuvos perdirbimo sektoriaus.

Vien tik Lietuvoje jos pardavė už 283,104,000 eurų. Daugiausiai pardavė AB Pieno žvaigždės. Lietuvoje kompanijos apyvarta pasiekė 95,752,000 eurų.

Pardavimų Lietuvoje pasiskirstymas procentais:

Pieno perdirbimo sektoriaus Lietuvoje 2016 m. apžvalga

Pelningumo rodikliai

Daugiausia pelno užsidirbo AB Žemaitijos pelnas:

Pieno perdirbimo sektoriaus Lietuvoje 2016 m. apžvalga

Atitinkamai šios kompanijos Grynasis pelningumas irgi buvo pats didžiausias – 10.55%. AB Pieno žvaigždės Grynasis pelningumas buvo 1.20%, AB Rokiškio sūris – 4.62%, AB Vilkyškių pieninė – 4.92%.

Bendrasis pelningumas atspindi kompanijų konkurencines stiprybes: kuo didesnis pelningumas, tuo lengvesnė kompanijos konkurencinė kova.

Ir vėl didžiausią Bendrąjį pelningumą išlaikė AB Žemaitijos pelnas – 24.63%. Antroje vietoje AB Pieno žvaigždės – 20.96%.

AB Rokiškio sūris ir AB Vilkyškių pieninė – atitinkamai 15.33% ir 13.93%.

Produkcija

Visos keturios kompanijos specializuojasi šviežių pieno produktų ir sūrių gamyboje. Didžiausią šviežių pieno dalį produktų portfelyje turi AB Pieno žvaigždės. Jie visose bendrovės pajamose sudarė apie 70.27%.

Tai pelningiausia kompanijos veikla. Jos bendrasis pelningumas siekia 26.57%. Sausų pieno produktų veikla kompanijai yra nuostolinga. Jos bendrasis pelningumas yra -14.74%.

AB Rokiškio sūris Sūrių ir kitų produktų segmento veikla duoda apie 70% visų pajamų. Tačiau tai nėra pelningiausia veikla. Didžiausia pelningumą duoda Šviežių pieno produktų segmentas – 19.43%. Kitų segmentų, tame tarpe ir pieno surinkimo, veikla yra nuostolinga.

Akcinei bendrovei Vilkyškių pieninė Sūrių ir Šviežių pieno produktų segmentų Bendrasis pelningumas yra itin mažas ir nesiekia nė 5%. Užtat kitų produktų Bendrasis pelningumas siekia net 34.20%. O ir pajamų iš čia gaunama daug – 30.88% visų kompanijos pajamų.

AB Žemaitijos pienas segmentų pelningumo rodiklių nepateikia.

Pardavimų geografija

Ne visos nagrinėjamos bendrovės daugiausiai parduoda namų rinkoje. Geografinis segmentavimas taip pat išsiskiria. Didžiausią dalį savo produkcijos Lietuvoje parduoda AB Pieno žvaigždės (63.78%) ir AB Žemaitijos pienas (53.55%).

AB Rokiškio sūris ir AB Vilkyškių pieninė daugiausia pajamų gauna iš pardavimų Europos sąjungoje, atitinkamai 46.88% ir 55.86% visų pajamų. Galima būtų teigti, kad šios dvi kompanijos geriausiai išmoko Rusijos sankcijų pamoką.

Daugiau apie geografinį pajamų pasiskirstymą galite rasti kiekvienos kompanijos tyrime.

Investiciniu požiūriu

Gal būt visos šios bendrovės investuotojams gali atrodyti patrauklios dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Galima vadovautis Bendžeminu Grahamu, kuris nepataria investuoti į visą sektorių, o pasirinkti geriausią akciją ir pirkti jos akcijas.

Tik pagal ką tas gerumas matuojamas? Kaip rasti lyderį?

Pagal pardavimus lyderiauja AB Rokiškio sūris. Pagal pardavimus Lietuvoje geriausią poziciją užima AB Pieno žvaigždės. Vidutinė 10 m. nuosavybės grąža didžiausia yra AB Žemaitijos pienas – 13.17%; mažiausia yra AB Rokiškio sūris – 6.75%.

Didžiausiu likvidumu biržoje pasižymi AB Žemaitijos pienas akcijos. Kitų kompanijų vidutinė sesijos apyvarta daug mažesnė ir maždaug vienoda.

AB Žemaitijos pienas ir AB Rokiškio sūris neturi kreditų. Tai yra didžiulis privalumas augančių palūkanų perspektyvoje.

Pagal istorinius duomenis blogiausiai pasirodė AB Pieno žvaigždės akcijos. 5 m. vidutinė investicijų grąža siekė vos 1.78%.

Tuo tarpu kitų akcijų grąža investuotojams buvo ne mažiau 9% vidutiniškai per metus. Vien AB Vilkyškių pieninė akcijos siekė 17.40% vidutinę metinę grąžą.

Savotiškoje oligopolinėje rinkoje vienareikšmio lyderio nėra. Galima atmesti AB Žemaitijos pienas akcijas dėl buvusių skandalų ir ketvirtinės informacijos neskelbimo.

Balsavimo rezultatai rodo, kad 48% investuotojų ignoruoja AB Žemaitijos pienas akcijas.

55% investuotojų AB Pieno žvaigždės akcijos yra neįdomios.

50% visiškai nesidomi pieno rinkos sektoriumi.

AB Rokiškio sūris akcijas pirktų 25% investuotojų.

AB Vilkyškių pieninė akcijas pirktų 46% apklaustųjų.

Dabar jūsų pasirinkimas…

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: