Pradedami skelbti Lietuvos pensijų fondų balanso statistikos duomenys

Lietuvos bankas pradeda skelbti Lietuvos pensijų fondų balanso statistikos duomenis. Šie duomenys rengiami įgyvendinant Europos Centrinio Banko teisės aktų reikalavimus.

Lietuvos pensijų fondų balanso statistika sudaroma iš priežiūros tikslais renkamų duomenų pagal Lietuvos banko nustatytą tvarką2, juos sujungiant su Europos centrinių bankų sistemos valdomos Centralizuotos vertybinių popierių duomenų bazės informacija.

Pensijų fondų balanso statistikos duomenys apima dviejų rūšių informaciją: likučius laikotarpio pabaigoje ir sandorius per laikotarpį.

Skelbiami agreguoti visų Lietuvos pensijų fondų balanso statistikos duomenys, taip pat antros ir trečios pakopos pensijų fondų duomenys atskirai, paskirstyti pagal finansinių priemonių rūšis ir trukmes, taip pat priešingos sandorio šalies rezidentiškumą ir sektorių.

Skelbiamas ir statistinis Lietuvos pensijų fondų sąrašas. Pensijų fondų balanso statistikos duomenys skelbiami kas ketvirtį pagal duomenų skelbimo kalendorių. Statistiniai duomenys skelbiami čia, o metodologinės pastabos pateiktos čia.

Šaltinis: Lietuvos bankas

Featured pav. iš lb.ltFacebook Komentarai
%d bloggers like this: