RIT Capital Partners plc

RIT Capital Partners plc veikla

RIT Capital Partners plc yra investicinis fondas, vadovaujamas lordo Jacob Rothschild. Fondo akcijos listinguojamos London Stock Exchange biržoje nuo 1988 m.

Fondas plačiai investuoja į pasaulio biržose listinguojamų kompanijų akcijas ir kitus aktyvus.

Fomdas nėra tradicinis fondas sekantis kokį nors indeksą. Tai visiška priešingybė. Jis investuoja plačiai ir pagal instrumentus, ir geografiškai.

Didelė laviravimo galimybė leidžia pasiekti gerų rezultatų. Akcijos kaina per 2015 m. pakilo 22.7%.

NAV metinė grąža siekia 8,1%.

Nuo fondo įkūrimo investuotojai kasmet gauna vidutinišką 12.8% metinę grąžą.

2012 m. RIT Capital Partners plc ir Rockefeller Financial Services, Inc. sudarė strateginės partnerystės sandorį. Taip susijungė investiciniame pasaulyje garsiausi vardai.

Fondas valdo 37% kompanijos Rockefeller Financial Services, Inc. akcijų. Abi firmos bendradarbiaus priimant investicinius sprendimus ir sinergijos principu pagerins paslaugų kokybę klientams ir investuotojams.

Pasinaudodamas mažų palūkanų laikotarpiu, fondas padidino svertą, pasiskolinęs pigiausiai nei bet kada, išleisdamas 10 ir 20 metų obligacijas su vidurtiniu 3.5% pajamingumu.

Fondo akcijas galima pirkti tiesiogiai internetu per fondo svetainę.

Nuo idėjos paskelbimo 2012 m. birželį, investuotojas iki dabar galėjo jau gauti 9% vidutinę metinę investicijos grąžą.


Parsisiųskite akcijos tyrimą

RIT Capital Partners plcTechninė analizė

[newsplugin_feed id=’1480708007735′ title=’Žiniasklaidoje’ keywords=’Rothschild’ count=’15’ show_date=’true’ show_source=’true’ show_abstract=’true’ link_open_mode=’_blank’]


 

Facebook Komentarai

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: