INVL Rusijos TOP20 subfondas

Rusijos TOP20 subfondas

Rusijos TOP20 subfondas tikslas  – siekti maksimalios investicijų  į Rusijos įmonių akcijas grąžos.  Subfondo lėšos investuojamos į Rusijos Federacijoje veikiančių bendrovių ir  kolektyvinio investavimo subjektų, investuojančių į  Rusijos bendroves, finansines priemones.( www.invl.com/)

Pagrindinė informacija:

Fondo pavadinimas

INVL RUSIJOS TOP20 SUBFONDAS

Fondo rūšis Akcijų
Fondo tipas Atviro tipo investicinis fondas
ISIN kodas
Bloomberg kodas ­ FINRT20:LH
Veiklos pradžia 2010 m. spalio 29 d.
Valdymo įmonė UAB „Finasta Asset Management“
Fondo valdytojas Andrej Cyba
Investavimo strategija

„Finasta“ Rusijos TOP20 subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 Rusijos patraukliausiai subfondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų. Siekiant užtikrinti didžiausią dėmesį kiekvienai turimai investicijai, subfondo turtas yra paskirstomas tarp kuo mažesnio akcijų skaičiaus, leidžiamo suderintiesiems investiciniams fondams.

Lyginamasis indeksas Russian Trading  System Index (RTSI).
Dividendai Nemoka.
Mokesčiai Platinimo mokestis – 2.00 %

Valdymo mokestis* – 1.50 %

Sėkmės mokestis** – 15.00 %

Subfondo keitimo – 0.25 %

* Metinis mokestis, įskaičiuotas į skelbiamą vieneto vertę.

** Skaičiuojamas high watermark principu ir įskaičiuotas į skelbiamą vieneto vertę.

Investavimo rizika

Visos susijusios rizikos. Ypatingos rizikos, atsirandančios investuojant Rusijos Federacijoje. Fondas yra aukštos rizikos.

Tipinio investuotojo apibūdinimas

Fondas orientuotas į nedidelę investavimo patirtį turinčius investuotojus.

Rekomenduojamas minimalus investavimo į fondą laikotarpis >5 metai.
Minimali  investuojama suma 30 eurų.
Pagrindinė valiuta Eurai
Depozitoriumas AB SEB bankas
Fondo kontaktinė informacija

Adresas

El. Paštas

Tel. nr.

Interneto svetainė

„Finasta sudėtinis fondas“

Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius

info@finasta.com

1813

http://www.finasta.com

Kita informacija

 

Daugiau apie fondą valdytojo puslapyje.

Kam tinka?

Rusijos kryptis yra „mados reikalas“. Tiems kurie investuoja ten, „kur investuoja visi“. Taip pat tiems, kurie nebijo prisiimti specifinę, su regionu susijusią riziką ir neturi kitos galimybės investuoti į Rusijos akcijas.

Fondo struktūra

Akcijos – 98.48%,

Pinigai kredito įstaigose – 1.83%.

Energetika – 45.30%,

Medžiagų sektorius – 19.71%,

Finansinės paslaugos – 16.06%,

Kiti sektoriai – mažiau 5%.*

*2011-12-31 duomenys.

Didžiausios pozicijos

Gazprom GDR – 9.89%,

Lukoil GDR – 9.85%,

Sberbank – 5.38%,

Kazakhmys PLC – 5.11%,

Rosneft Oil GDR – 5.03%.

Kitos – mažiau 5%.*

*2011-12-31 duomenys.

Kaip pirkti?

Platintojai:

UAB „Finasta Asset Management“ įmonės kodas  126263073

buveinės adresas  Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius

telefonas  1813

AB bankas „FINASTA“ įmonės kodas 301502699

buveinės adresas Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius

telefonas 1813

Facebook Komentarai

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: