Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-16. Dividendiniai pažadai

Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-16

Baltijos akcijų rinkų bendra apyvarta per savaitę siekė 5 122 999.85 EUR. Ir tai net 21% daugiau nei savaitę prieš tai. Baltijos Oficialiojo sąrašo kapitalizacija per savaitę pakilo 0.34%.

Didžiausia apyvarta per savaitę pasižymėjo Tallink Grupp ir Olympic Entertainment Group akcijos. Jų kainos kilo atitinkamai 1.22% ir 1.33%.

Naujienos ir grafikai per savaitę

AB Panevėžio statybos trestas su partneriais Jekabpilio miesto taryboje pasirašė rangos sutartį dėl naujo sporto centro statybos.

Daugiafunkciniame sporto centre bus įrengta ledo arena, įvairios paskirties sporto salės, konferencijų salė, kavinė, automobilių stovėjimo aikštelė. Projekto vertė 13,1 mln. Eur. Projektą numatoma pabaigti 2020 metų vasarą.

Akcijų kaina per savaitę krito -1.3%. Šiuo metu pirkti rizikinga.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-16. Dividendiniai pažadai
PTR1L

2018 m. kovo 11 d. AB Snaigė gavo valdybos narės Natalijos Sukhanovos (Nataliia Sukhanova) 2018 m. kovo 9 dienos pranešimą dėl atsistatydinimo iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų nuo 2018 m. kovo 12 d. pranešimo atšaukimo. N. Sukhanova lieka AB „Snaigė“ valdybos nare.

Akcijos kaina per savaitę pakilo net 12.5%. Tačiau apyvarta visiškai maža,

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-16. Dividendiniai pažadai
SNG1L

EfTEN Real Estate Fund III AS  valdyba šaukia akcininkų susirinkimą 2018 m. balandžio 4 d. 10:00, Radisson Blu Sky Hotel Conference Center, Taline , Rävala pst 3.

Be kitų klausimų fondas siūlo akcininkams išsimokėti po 0.68 euro akcijai dividendų.

Akcijos kaina per savaitę krito -1.9%.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-16. Dividendiniai pažadai
EFT1T

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2018 m. vasario mėnesį buvo 6,0 mln. EUR arba 29% mažesni negu 2017 m. vasario mėnesį.

Bendrovės pardavimai 2018 m. sausio – vasario mėn. buvo 13,4 mln. EUR arba 21% mažesni negu per tą patį laikotarpį 2017 m.

Apyvartos sumažėjimą lėmė: 1.) pieno produktų kainų lygmens sumažėjimas eksporto rinkose; 2.) pieno produktų kiekio sumažėjimas dėl AB Vilkyškių pieninės gamybos sustojimo planiniam remontui. (12-kai dienų)

Akcijos kaina per savaitę krito -1.1%. Stipri meškų rinka. Pirkti rizikinga.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-16. Dividendiniai pažadai
VLP1L

AB Energijos skirstymo operatorius informuoja, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) 2018 m. kovo 13 d. sprendimu iš dalies patenkino Bendrovės 2016 m. sausio 5 d. apeliacinį skundą dėl 2015 m. gruodžio 22 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo, kuriuo teismas atmetė ESO skundą, kuriuo buvo prašoma iš dalies panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisijos) 2014 m. spalio 17 d. nutarimą Nr. O3-841. LVAT nusprendė panaikinti Komisijos nutarimų dalis, kuriomis buvo pratęstas 2011-2013 m. reguliavimo periodas 2015 metams ir netinkamai buvo perskaičiuotos kainų viršutinės ribos 2015 metams.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Bendrovės vadovybė vertina tolimesnius veiksmus ir apie konkrečius sprendimus informuos atskirai.

***

AB Energijos skirstymo operatorius informuoja, kad 2018 m. kovo 14 d. įvykusiame Bendrovės stebėtojų tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas Bendrovės valdybos nariu, kuruojančiu tinklų vystymo sritį, išrinkti Ovidijų Martinonį nuo jį išrinkusios Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžio pabaigos iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos. Iki šiol Ovidijus Martinonis vadovavo Bendrovės Apskaitų valdymo departamentui.

Bendrovės valdyboje be Ovidijaus Martinonio šiuo metu dirba Bendrovės generalinė direktorė ir valdybos pirmininkė Dalia Andrulionienė, Finansų ir administravimo tarnybos direktorius Augustas Dragūnas,

Tinklų eksploatavimo tarnybos direktorius Saulius Vaičekauskas ir Paslaugų tarnybos direktorius Ignas Pranskevičius.

Per savaitę akcijos kaina pakilo 1.1%. Savaitinis pirkimo/pildymosi signalas @0.899.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-16. Dividendiniai pažadai
ESO1L

AUGA group AB nusprendė nutraukti UAB „Arginta Engineering“ akcijų pirkimo sutartį. Ketinama bendradarbiavimą su šia bendrove dėl technologijų kūrimo vykdyti sutartiniu pagrindu.

Akcijų pirkimo sutartis buvo pasirašyta 2018 m. sausio 22 d. ir apie tai buvo paskelbta viešai. Susitarimas dėl akcijų pirkimo sutarties nutraukimo pasirašytas 2018 m. kovo 14 d.

Pagal šį susitarimą „AUGA group“, AB turės iki 2018 m. gruodžio 31 d. sumokėti 715 tūkst. eurų sutarties nutraukimo mokestį.

„Papildomai įvertinę įmonės strategines vystymo kryptis, nusprendėme, kad optimaliausias inovatyvių ekologinio ūkininkavimo technologijų kūrimo būdas šiame etape yra kontraktais paremtas bendradarbiavimas su įvairiomis profesionaliomis inžinerijos kompanijomis, tarp jų ir su „Arginta Engineering“, – sakė „AUGA group“, AB vadovas Linas Bulzgys.

Per savaitę akcijos kaina krito -2.7%. Pirkti rizikinga.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-16. Dividendiniai pažadai
AUG1L

AB Grigeo gavo Lietuvos banko valdybos 2018 m. kovo 13 d. nutarimą Nr. 03-43 „Dėl AB „Grigeo“ padaryto teisės pažeidimo“.

Bendrovė, vykdydama Lietuvos banko Priežiūros tarnybos įpareigojimą, viešai skelbia informaciją dėl Lietuvos banko valdybos priimto nutarimo:

AB „Grigeo“ įspėta už tai, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir Vertybinių popierių įstatymo 33 straipsnio reikalavimus nedelsdama neatskleidė viešai neatskleistos informacijos, todėl pažeidė Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Reglamentas) 17 straipsnio 8 dalį.

Bendrovės vadovas G. Pangonis, komentuodamas su Bendrove susijusią informaciją, nesilaikė Reglamento 14 straipsnio c punkte nustatyto draudimo, nes 2017 m. rugsėjo 20 d. pokalbio su BNS žurnalistu metu neteisėtai atskleidė būsimo įvykio, apie kurį kalbės su ūkio ministru ir apie kurį paskelbs per biržą, svarbą.Šio fakto, t. y. būsimo įvykio svarbos paviešinimas 2017 m. rugsėjo 21 d. ryte paskatino investuotojus priimti investicinius sprendimus pirkti AB „Grigeo“ akcijas.

Dėl neteisėtų AB „Grigeo“ vadovo veiksmų 2017 m. rugsėjo 21 d. nuo prekybos sesijos pradžios 10 val. iki 14 val. 20 min. buvo susidariusi informacijos asimetrija, kai investuotojai, turėję prieigą prie informacijos, paskelbtos BNS tinklapyje, turėjo aiškų pranašumą prieš investuotojus, kurie galėjo naudotis tik tais informacijos šaltiniais, per kuriuos Bendrovė, vykdydama Vertybinių popierių įstatymo ir Reglamento reikalavimus, privalėjo atskleisti viešai neatskleistą informaciją.

AB „Grigeo“, laikydamasi Reglamento 17 straipsnio 8 dalies reikalavimų, bendrovės vadovui neteisėtai atskleidus viešai neatskleistą informaciją, privalėjo nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip iki rugsėjo 21 d. prekybos sesijos pradžios, atskleisti visą su ketinimų protokolo pasirašymu susijusią informaciją.

Per „Nasdaq Vilnius“ biržos naujienų sistemą apie tai, kad AB „Grigeo“ ir UAB „Grigeo Baltwood“ su Vokietijos bendrove „Homanit Holding GmbH“ pasirašė ketinimų protokolą dėl 100 % UAB „Grigeo Baltwood“ akcijų pardavimo, pranešta tik 2017 m. rugsėjo 21 d. 14 val. 20 min., todėl Bendrovė nesilaikė Reglamento 17 straipsnio 8 dalies, nustatančios, kad neužtikrinus viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo tokia informacija turi būti nedelsiant atskleista, reikalavimų.

Bendrovės vertinimu, Baltic News Service (BNS) išplatinta informacija buvo abstraktaus pobūdžio ir fragmentiška, todėl nepadarė reikšmingo poveikio akcijų kainų pokyčiui 2017-09-21 prekybos sesijos pradžioje. Bendrovės nuomone, didesnę įtaką akcijų pirkimo aktyvumui ir kainai turėjo 2017-09-21 dienraštyje „Verslo žinios“ paskelbtas straipsnis „Popieriaus pramonės aukso amžius: laukia pakuotės brangimo banga“, kuriame buvo teigiamai nušviestos popieriaus verslo perspektyvos (straipsnio nuoroda: https://www.vz.lt/pramone/2017/09/21/popieriaus-pramones-aukso-amzius-laukia-pakuotes-brangimo-banga).

Bendrovė tyrimo metu aktyviai bendradarbiavo su Lietuvos banku, ėmėsi veiksmų neviešos informacijos atskleidimo tvarkai atnaujinti, kad investuotojai būtų visais atvejais informuojami laikantis teisės aktų nuostatų.

Lietuvos banko valdybos nutarimas per vieną mėnesį nuo įteikimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Bendrovė šiuo metu nėra priėmusi sprendimo dėl Lietuvos banko valdybos nutarimo apskundimo.

Per savaitę akcijų kaina krito -0.3%. Dieninis pirkimo signalas @1.42.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-16. Dividendiniai pažadai
GRG1L

AS LHV Group valdyba šaukia akcininkų susirinkimą 2018 m. balandžio 11 d. 13:00, Hilton Hotel, „Ballroom“ conference hall, Talinas, Fr. R. Kreutzwaldi 23.

Be kitų klausimų akcininkams siūloma išsimokėti 0.16 euro akcijai dividendus. Akcininkų apskaitos diena – balandžio 26 d.

Kaina per savaitę krito -2.3%. Pirkti, kai toks kritimas, kaip ir rizikinga.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-16. Dividendiniai pažadai
LHV1T

PRFoods vasario pajamos augo +117.5% dėl naujų įmonių įsigijimo. Palyginamosios pajamos augo +17.5%.

Per savaitę akcijų kaina krito -1.3%.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-16. Dividendiniai pažadai
PRF1T

AS Linda Nektar valdyba šaukia akcininkų susirinkimą 2018 m. balandžio 10 d. 11:00, Talinas, Tartu mnt 2, 10145.

Be kitų klausimų akcininkams siūloma išsimokėti 0.08 euro akcijai dividendus. Akcininkų apskaitos diena – balandžio 24 d.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-16. Dividendiniai pažadai
LINDA1T

Žemaitijos pienas informuoja, kad 2018 m. kovo 16 d. buvo gautas Žydrūno Valkerio (valdybos nario) pranešimas dėl atsistatydinimo iš Bendrovės valdybos nario pareigų nuo 2018 m. kovo 28 d.

Bendrovės stebėtojų taryba priėmė (patvirtino) Žydrūno Valkerio atsistatydinimą, kurio narystė valdyboje baigsis nuo 2018 m. kovo 28 d.

Akcijos kaina per savaitę pakilo 0.6%..

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-16. Dividendiniai pažadai
ZMP1L

Kiti grafikai

Aprangos pozicijoje pirkimo signalą leidžiam iki @2.62.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-16. Dividendiniai pažadai
APG1L

Klaipėdos naftos savaitinis pirkimo signalas @0.533.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-16. Dividendiniai pažadai
KNF1L

Olympic Entertainment Group pildomės, kainai toliau kylant.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-16. Dividendiniai pažadai
OEG1T

Telia Lietuva pozicijoje stopą keliam iki @1.07.

Savaitinė Baltijos rinkų apžvalga 2018-03-16. Dividendiniai pažadai
TEL1L
%d bloggers like this: