LR kredito rizika ir informacinių technologijų sektorius

SEB bankas nuo 2012 m. rugpjūčio 2 dienos pradeda platinti struktūrinius lakštus, kurių pelningumas priklausys nuo informacinių technologijų sektoriaus įmonių akcijų kainų pokyčių ir Lietuvos Respublikos įsipareigojimų, susijusių su jos išleistais vertybiniais popieriais, vykdymo. Lakštai bus platinami litais iki š. m. rugpjūčio 29 dienos.

Tikintiems informacinių technologijų sektoriaus plėtra siūlome galimybę investuoti į naujus struktūrinius lakštus. Investuotojai turi galimybę gauti panašaus dydžio investicijų grąžą kaip ir investavę į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius ir uždirbti papildomai, didėjant informacinių technologijų sektoriaus įmonių akcijų kainoms. Akcijų krepšelį lygiomis dalimis sudaro informacinių technologijų įmonių Apple Inc, International Business Machines Corp, Microsoft Corp, AT&T Inc, Google Inc ir Intel Corp akcijos, teigiama banko pranešime.

Tipas Struktūrinis lakštas
Emisijos trukmė 1 266 dienos (3 metai ir 171 diena)
Valiuta LTL
Nominalo vertė 100 LTL
Platinimo laikotarpis 2012 m. rugpjūčio 2-29 d.
Galiojimo pradžia 2012 m. rugpjūčio 31 d.
Išpirkimo data 2016 m. vasario 17 d.
Įsigijimo kaina 100 LTL
Rizikos premija 2.8% nominalios struktūrinių lakštų vertės už kredito įvykio nebuvimą.
Įsigijimo mokestis 1% įsigyjamų lakštų nominalios vertės
Prieinamumas Visiems
Finansinė priemonė (bazė) Akcijų krepšelį lygiomis dalimis sudaro šešių informacinių technologijų sektoriaus įmonių Apple Inc, International Business Machines Corp, Microsoft Corp, AT&T Inc, Google Inc ir Intel Corp akcijos.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai Obligacijos (ISIN kodas LT0000611014)
Tikrosios investavimo koeficiento reikšmės paskelbimo data 2012 m. rugpjūčio 31 d. (15-20%)
Investavimo koeficientas 20%
Finansinės priemonės pradinė vertė 2012 m. rugpjūčio 31 d.
Tarpinės priemokos išmokėjimo datos 2014 m. vasario 17 d.

2015 m. vasario 17 d.

Akcijų krepšelio galutinė vertė Lygi kiekvienos krepšelį sudarančios akcijos uždarymo kainų, nustatytų 2015-02-01, 2015-03-01, 2015-04-01, 2015-05-01, 2015-06-01, 2015-07-01, 2015-08-01, 2015-09-01, 2015-10-01, 2015-11-01, 2015-12-01, 2016-01-01 ir 2016-02-01, aritmetiniam vidurkiui.

Išpirkimo kainą sudaro:

Priemokos dalis už padidėjusią akcijų krepšelio vertę. Ši dalis apskaičiuojama atsižvelgiant į akcijų krepšelio vertės pokytį ir investavimo koeficientą. Akcijų krepšelio vertės pokytis yra lygus krepšelį sudarančių akcijų kainų pokyčių aritmetiniam vidurkiui. Kiekvienos akcijos kainos pokytis apskaičiuojamas lyginant galutinę akcijos vertę su pradine tos akcijos verte. Apskaičiuojant akcijų krepšelio vertės pokytį dviejų akcijų, už kurias gauta geriausia grąža, tikrasis vertės pokytis, neatsižvelgiant į tai, ar jis teigiamas, ar neigiamas, bus pakeistas į 20 procentų. Kitų keturių akcijų bus imami tikrieji vertės pokyčiai;

Priemokos dalis už su Lietuvos Respublikos kredito rizika susijusio įvykio nebuvimą. Ši dalis yra lygi 2,8 proc. nominaliosios struktūrinių lakštų vertės (t. y. 2,8 Lt už vieną struktūrinio lakšto vienetą).

Kam tinka?

Struktūriniai lakštai gali sudominti norinčius investuoti į JAV stambiausių IT bendrovių akcijas, bet nenorinčius prisiimti dėl individualaus investavimo atsirandančios rizikos. Bet nesiekiantiems maksimalios grąžos, nes šių lakštų minimali grąža gali apsaugoti tik nuo infliacijos. Tai irgi daug.

Pagrindinės rizikos.

Lietuvos respublikos įsipareigojimų nevykdymas, bei visos kitos su investavimu susijusios rizikos.

Bazinių akcijų krepšeliui išpirkimo dieną esant lygiu nuliui arba neigiamam, investuotojui sumokama nominali vertė plius priemoka už rizikos nebuvimą, jei tokia rizika per tris metus neįvyko. Todėl pasitikint LR vyriausybe, minimali reali grąža būtų 2.8%. Šiandien tokia grąža padengia infliaciją.

Kaip įsigyti?

Struktūrinių lakštų galima įsigyti SEB banko klientų aptarnavimo padaliniuose ar naudojantis internetu.

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: