SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF

SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF

SPDR Wells Fargo Prfd Stk ETFas yra indeksinis fondas. Jis atkartoja Wells Fargo Hibridinių ir Privilegijuotųjų akcijų bendrąjį indeksą (Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Aggregate Index).

Tai modifikuotas rinkos kapitalizacijos svertinis indeksas, kuris parodo nekotiruojamų privilegijuotųjų akcijų ir kitų vertybinių popierių, kurie funkciškai artimi privilegijuotosioms akcijoms, kainų indeksą. Taip pat fondas gali investuoti ir į išvestinius investavimo instrumentus.

Fondas ir indeksas net 82% kapitalo investuoja į finansų sektoriaus akcijas.

Fondas ketvirčiais moka dividendus. Dividendinis pajamingumas yra apie 6%.Techninė analizė

Facebook Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: