Su akcijomis susietos obligacijos – SASO

Pagal pavadinimą, SASO yra skolos vertybinis popierius, o pagal susiejimą jis turi išvestinio instrumento savybių, nes pajamingumas priklauso nuo bazinio instrumento (akcijos, akcijų indeksų, kitų indeksų, ateities sandorių ir pan.) vertės svyravimo.

Savo pobūdžiu SASO yra sąlyginai saugesnė investicija į akcijas. Šiuo atveju tai yra obligacijų išleidėjo (emitento) įsipareigojimas.

O investuojant į akcijas, garantijų Jūs negaunate jokių. Yra tik įstatymų reglamentavimas. Paprastai emitentas įsipareigoja obligacijas išpirkti už nustatytą nominalą.

Egzistuoja antrinė SASO rinka, tačiau ji labai nelikvidi. Dažniausiai tai perkama tiesiog bankų-emitentų aptarnavimo skyriuose.

NASDAQ OMX Baltic biržoje sandoriai obligacijomis būna itin reti. Jei bandysite parduoti per biržą, gali niekas ir nenupirkti.

SASO turi svarbų rodiklį. Jis vadinamas investavimo koeficientu. Tai toks procentinis dydis, parodantis kokią dalį bazinio instrumento vertės pokyčio gausite SASO išpirkimo metu.

Tai ir yra, kad kuo didesnis vertės pokytis, tuo didesnis bus su akcijomis susietų obligacijų pajamingumas.

SASO yra ilgalaikės investicijos instrumentas. Jų galiojimo laikas yra didesnis nei metai.

Iš čia atsiranda rizika, kad keleriems metams „paskolinę“ bankui pinigų, galite negauti jokių palūkanų, jei bazinio instrumento vertė per tą laiką krito.

Obligacijos bus išpirktos už nominalą. Antra vertus, Jūs neprarandate pinigų, jei vietoj obligacijų būtumėte tiesiogiai investavę į tą patį bazinį instrumentą.

Perkant SASO, jų pardavimo kaina apskaičiuojama pagal formulę, kuri priklauso nuo dienų skaičiaus iki išpirkimo ir nuo nustatytos palūkanų normos. SASO platinimo kaina yra diskontuota.

Bet praktiškai Jūs SASO įsigyjate už nominalą. Tik nuo labai didelio kiekio gali pasijusti diskontavimo skirtumas. Įsigijimo mokesčio gali nebūti.

Išpirkimo kaina jau priklauso nuo bazinio instrumento vertės pokyčio išpirkimo dieną ir nuo emitento nustatyto investavimo koeficiento.

Tačiau indekso galutinė vertė apskaičiuojama kaip tarpinių vertės pokyčių vidurkis. Kada skaičiuojamas tarpinis vertės pokytis, būna nurodytas SASO prospekte.

Taip pat skaitykite:

Jei bazinė instrumento reikšmė visą laiką kilo ir nuo skaičiavimo dienos iki išpirkimo dienos pakilo nuo 1 iki 10, tai jums vertės padidėjimą skaičiuos ne nuo 10 kartų, o tik 5,5 karto.

O ir nuo ši suma sumažėja dėl investavimo koeficiento. Jei bazinio instrumento reikšmė sumažėja, tai emitentas patiria nuostolius, o Jūs atsiimate investuotus pinigus, bet jei visą laiką bazinio instrumento vertė kilo, tai emitentas pasiima viską, o investuotojui tenka tik maža dalis.

Mažesnis pelnas už sąlyginį saugumą – šiandieninėse rinkose tai gerai.

Kita investuotojo rizika yra galimas emisijos anuliavimas. Reikia skaityti SASO prospektą, kuriame nurodomos anuliavimo sąlygos.

Paprastai, anuliavus emisiją, lėšos investuotojui grąžinamos į jo sąskaitą, tačiau obligacijos įsigijimo kaina gali būti skaičiuojama anuliavimo dieną. O ji, priklausomai nuo visko, gali būti žemesnė už Jūsų pirkimo kainą.

Su akcijomis susietos obligacijos SASO stovi vienoje eilėje su akcijomis ir investiciniais fondais.

Čia įdomus investavimo instrumentams tiems, kurie neranda kito optimalaus ir sąlyginai saugaus instrumento portfeliui papildyti.

Tačiau ir tokius sąlyginai saugius instrumentus investuojant, patariame gerai išnagrinėti visas su tuo susijusias rizikas.

Mes ateityje paanalizuosime ir konkrečius SASO, bus galimybė rizikas įvertinti mūsų tinklalapyje.

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: