Swedbank Rusijos akcijų fondas

Rusijos akcijų fondas

Fondo turtas investuojamas į Rusijos emitentų išleistus vertybinius popierius, susijusius su akcijų rizika.

Fondas taip pat gali investuoti į vertybinius popierius, kuriuos išleidžia emitentai, esantys už Rusijos ribų, jeigu tokių emitentų pagrindiniai verslo interesai yra susiję su Rusija, arba jeigu jų verslo sėkmė priklauso nuo Rusijos ekonomikos augimo. (https://ib.swedbank.lt/).

Pagrindinė informacija:

Fondo pavadinimas „Swedbank“ Rusijos akcijų fondas
Fondo rūšis Akcijų
Fondo tipas Atviro tipo investicinis fondas
ISIN kodas EE3600073318
Bloomberg kodas HARSSEE ET
Veiklos pradžia 1997 m. rugsėjo 26 d.
Valdymo įmonė Swedbank Investeerimisfondid AS
Fondo valdytojas Sille Pettai, Ene Õunmaa
Investavimo strategija Siekdama Fondo investavimo ir veiklos tikslų, Valdymo įmonė, laikydamasi Fondo investavimo apribojimų, Fondo turtą investuoja į vertybinius popierius, kuriuos išleidžia Rusijos emitentai, taip pat už Rusijos ribų esantys emitentai, jeigu tokių emitentų esminis verslo interesas yra susijęs su Rusija arba jų verslo sėkmė priklauso nuo Rusijos ekonomikos raidos.
Lyginamasis indeksas Nėra.
Dividendai Nemoka, reinvestuoja.
Mokesčiai Įsigijimo mokestis – 1.5% (1%);

Išpirkimo mokestis – 1.00 %;

Sėkmės mokestis – 0.00 %;

Metinis turto valdymo mokestis – 2.00 %.

Investavimo rizika Visos susijusios rizikos. Ypatingos rizikos, atsirandančios investuojant Rusijos Federacijoje. Fondas yra aukštos rizikos.
Tipinio investuotojo apibūdinimas Fondas orientuotas į didelę investavimo patirtį turinčius investuotojus.
Rekomenduojamas minimalus investavimo į fondą laikotarpis >5-7 metai.
Minimali  investuojama suma I klasės investiciniams vienetams minimali suma yra 100 000 eurų.

E klasės investiciniams vienetams jokie apribojimai netaikomi.

Pagrindinė valiuta Eurai
Depozitoriumas Swedbank AS.
Fondo kontaktinė informacija

Adresas

El. Paštas

Tel. nr.

Interneto svetainė

Swedbank AB

Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, LT-03502

info@swedbank.lt

+370 5268 4444

www. swedbank.lt.

Kita informacija

 

Kam tinka?

Rusijos kryptis yra „mados reikalas“. Tiems kurie investuoja ten, „kur investuoja visi“. Taip pat tiems, kurie nebijo prisiimti specifinę, su regionu susijusią riziką ir neturi kitos galimybės investuoti į Rusijos akcijas. Labiau patyrusiems investuotojams.

Fondo struktūra

Akcijos – 93.00%,

Pinigai – 7.00%,

USD – 96.1%,

GBP – 2.9%,

EUR – 0.8%,

RUB – 0.1%.

Didžiausios pozicijos

Sberbank of Russia – 8.7%,

Lukoil ADR – 8.0%,

Mail.ru Group GDR – 6.0%,

Phosagro GDR – 5.8%.

Kitos – mažiau 5%.*

*2013-01-31 duomenys.

Kaip pirkti?

Platintojai:

Swedbank AB.

 

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: