Jonas Čeponis

Kūrybai įtakos turėjo fovizmas. Tapė ekspresyvius Lietuvos kaimo ir Vilniaus peizažus. Nutapė natiurmortų, figūrinių kompozicijų, portretų, aktų. Nors prancūzų modernistų įtakoje kūrė įvairius žanrus, daugiausia dėmesio skyrė peizažams ir natiurmortams.

Skaitykite toliau

Rimvidas Jankauskas (Kampas)

Rimvidas Jankauskas (Kampas) yra jau mūsų kartos dailininkas ir tapytojas ekspresionistas. Ir reikia pripažinti, kad Lietuvos tapybos klasiku jis tapo ne todėl, kad per anksti „sudegė“ nuo tapybos ir alkoholio.

Skaitykite toliau

Antanas Žmuidzinavičius

Antanas ŽmuidzinavičiusLietuvos tapybos klasikas. Jis gimė 1876 m. spalio 31 d. Seirijuose. Mirė 1966 m. rugpjūčio 9 d. Kaune. Be tapybos turėjo kolekcionieriaus aistrą, reiškėsi kaip visuomenės veikėjas. Kartais pasirašydavo Antano Žemaičio slapyvardžiu.

Skaitykite toliau

Adomas Galdikas

Adomas Galdikas yra dar vienas Lietuvos tapybos, grafikos ir scenografijos klasikas. Brangiausiai Vilniaus aukcione parduotas A.Galdiko kūrinys yra paveikslas „Žydo Barucho portretas“. Jis parduotas už 46 000 Lt, kai pradinė kaina buvo 31 000 Lt. Kainos padidėjimas aukciono metu sudaro 48.39%.

Skaitykite toliau