Tai kokios gi tos aukso atsargos Žemės gelmėse. Ar mes mes viską žinome?

Kokios aukso atsargos?

Didžiausios Žemės gelmėse aptinkamos aukso atsargos susidarė besiformuojant kalnams, t.y. dėl Žemės plutos judėjimo, dar kitaip vadinamos orogeninėmis aukso atsargomis.

Bet juk Žemės pluta juda nuolatos. T.y. galima teigti, kad oregoninis formavimasis vyksta ir šiandien. Todėl galima būtų teigti, kad ir šiuo metu formuojasi naujos turtingos aukso atsargos d.

Dabartinės išgaunamos aukso atsargos susigulėjo prieš 3 mlrd. metų. Tačiau per tą laiką niekas nestovėjo vietoje ir Žemės viduje vyko procesai, kurių metu formavosi ir toliau besiformuoja naudingųjų iškasenų telkiniai.

Čia, žinoma, specialistas geriau pakomentuotų ir papasakotų apie procesus. Bet man atrodo, kad pasakojimas apie „ribotą iškasenų kiekį“ yra viso labo kažkam reikalingas mitas.

Sakysim, kad naftos telkiniai fosilinės kilmės, yra tik lig šiol neįrodyta mokslinė hipotezė, priimta už pagrindą ir labai naudinga naftos gavėjams, nes ribotos pasiūlos teorija palaiko aukštą kainą.

Tačiau egzistuoja hipotezė, kad nafta formuojasi mantijoje ir į paviršių patenka taip pat per tektoninius procesus.

Todėl, kol mes nežinome tiksliai, kaip susidaro naudingos iškasenos, tol joms pritaikyti pasiūlos-paklausos dėsnį, nustatant kainą yra gerokai per drąsu.

Vadinasi, į viską žiūrime skeptiškai… O kol kas infografika mus supažindina, kaip susidaro turtingiausi aukso klodai:

Tai kokios gi tos aukso atsargos Žemės gelmėse. Ar mes mes viską žinome?
Šaltinis: https://investingnews.com
Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: