UAB Finasta Asset Management grąžins į fondus investuotas lėšas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė galutinį ir neskundžiamą sprendimą: valdymo įmonė UAB Finasta Asset Management privalo įvykdyti priežiūros institucijos nurodymą ir penkiems pensijų fondams sumokėti sumą, kuri galėjo būti uždirbta, jei valdymo įmonė laiku būtų įvykdžiusi priežiūros institucijos nurodymą į fondus grąžinti lėšas, kurios buvo neteisėtai investuotos kitur.

Teismas „Finasta Asset Management“ nurodė grąžinti neteisėtai investuotų lėšų prieaugį, kuris būtų teoriškai gautas, jei neteisėtai investuotos lėšos būtų iškart grąžintos pensijų fondams. Lietuvos banko duomenimis, teorinis alternatyvus pensijų fondų lėšų investavimo rezultatas šiuo metu sudaro apie 461 tūkst. Lt, tačiau suma priklauso nuo svyravimų rinkoje, todėl nuolat keičiasi.

„Tai pirmas atvejis, kai valdymo įmonei skiriama ne tik bauda, bet ir klientams grąžinamas potencialus uždarbis. Šiuo teismo sprendimu suformuota nauja teisinė praktika padės dar labiau ginti klientų interesus“, – sako Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius Vilius Šapoka.

2009 m. birželio 11 d. Vertybinių popierių komisija (VPK), kurios teises ir pareigas nuo 2012 m. perėmė Lietuvos bankas, skyrė 50 tūkst. Lt baudą UAB „Invalda turto valdymas“ (dabar – UAB „Finasta Asset Management“) už tai, kad įmonė investavo keturių jos valdomų II pakopos pensijų fondų ir vieno III pakopos pensijų fondo turtą į savo pačios valdomą Invalda Juodosios jūros suderintąjį investicinį fondą.

Šio fondo grynųjų aktyvų vertė kurį laiką nesiekė teisės aktuose nustatytos sumos – 1 mln. Lt – ir sudarė tik apie 83 tūkst. Lt, todėl fondui nepritraukus investicijų, jam grėsė likvidavimo procedūra arba sujungimas su kitais fondais. Valdymo įmonei investavus jos valdomų pensijų fondų turtą (investicijos sudarė 1,7 mln. Lt) į minėtą fondą, jis pradėjo tenkinti teisės aktų reikalavimus ir galėjo tęsti veiklą.

VPK verdiktas

VPK tuomet konstatavo, kad valdymo įmonė savo veiksmais sukėlė interesų konfliktą ir nesistengė jo išvengti, veikė neprofesionaliai, nerūpestingai ir nesąžiningai. VPK taip pat nurodė valdymo įmonei atkurti iki pažeidimo buvusią padėtį.

2009 m. spalio 26 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas sumažino VPK bendrovei skirtą baudą iki 33 tūkst. Lt, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. lapkričio 15 d. paliko šį sprendimą nepakeistą. Nors po šio sprendimo valdymo įmonė į pensijų fondus pervedė 1,7 mln. Lt, bet priežiūros institucijos sprendimo tinkamai neįvykdė, nes nepervedė neteisėtai investuotų lėšų (1,7 mln. Lt) prieaugio, kuris būtų pasiektas, jei šios lėšos pensijų fondams būtų buvę pervestos iškart, t. y. iki 2009 m. rugpjūčio 1 d., kaip buvo nurodžiusi VPK.

2011 m. birželio 30 d. VPK skyrė UAB „Finasta Asset Management“ dar vieną 50 tūkst. Lt baudą už nurodymo atkurti iki pažeidimo buvusią padėtį neįvykdymą iki galo. Tuomet Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu iš dalies patenkino UAB „Finasta Asset Management“ skundą ir paskirtą baudą sumažino iki 10 tūkst. Lt.

Tačiau nurodė, kad UAB „Finasta Asset Management“ privalo atkurti iki pažeidimo buvusią padėtį, t. y. sugrąžinti į pensijų fondus teorinį neteisėtai investuotų lėšų prieaugį. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. vasario 18 d. nutartimi šį pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

Šaltinis: Lietuvos bankas

%d bloggers like this: