Antradienis, 25 birželio, 2024
JAV

Thermo Fisher Scientific Inc

Thermo Fisher Scientific Inc. yra didžiausia pasaulio aukštųjų technologijų įmonė. Ji siūlo produktus ir paslaugas mokslui. Kuria ir gamina produktus mokslo tyrimams ir diagnostikai. Klientai yra farmacijos bei biotechnologijos įmonės, ligoninių diagnostikos laboratorijos, universitetai, mokslo institutai, valstybinės agentūros, kitos institucijos visame pasaulyje.

Turi padalinį ir Lietuvoje UAB Thermo Fisher Scientific Baltic. Kompanijoje dirba apie 55 000 darbuotojų per 50 šalių. Pagrindiniai kompanijos prekės ženklai (brands): Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services.

Pagrindiniai verslai: Life Sciences Solutions, Analytical Instruments, Specialty Diagnostics, Laboratory Products and Services. Įmonė yra rinkos lyderis.  Tai kompanijai leidžia išlaikyti santykinai aukštus pelningumo rodiklius ir atlaikyti konkurencinį spaudimą.

Pajamos pagal sektorius:

Thermo Fisher Scientific Inc

Finansai

Kompanijos finansai valdomi prisiimant riziką, reikalingą konkurencingumui palaikyti. Visi įsipareigojimai sudaro 121%  Nuosavo kapitalo. Procentas auga dėl Nuosavų akcijų supirkimo. O Ilgalaikių skolų padengimui 2022 m. Grynuoju pelnu prireiktų 4.15 metų.

Lėšų reikia naujų produktų kūrimui ir įdiegimui į rinką. Rinka yra labai dinamiška, atsinaujinimų reikia nuolatos. O norint išlikti lyderiu, reikia atitikti aukštus standartus. Geriausia standartus kurti patiems. Daug kompanijos konkurentų naudoja jos produktus savo tyrimas ir paslaugoms.

Kompanijos pelno augimo dinamika turi stabilią teigiamą tendenciją. Pastarųjų 10 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo net 18.57%, o pastarųjų 5 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo 25.83%. Vidutinis 10 m. Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra 16.52%. 10 metų vidutinis ROAE yra 12.71%. Grąža paaugo ir jau geresnė.

Bendrovė investuoja išimtinai savo kompetencijos rėmuose. Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų. Ir 1 doleris, investuotas į IMT, uždirba net 3.70 dolerio EPS.

Jei kompanijos akcininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į JAV 10 m. trukmės VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2022 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 471 USD.

Pilnai įvertinus veiklos rodiklius, turime tokį rezultatą investiciniam sprendimui:

Thermo Fisher Scientific Inc
Investicinis sprendimas

Thermo Fisher Scientific Inc. akcijos

Kompanijos akcijos listinguojamos Niujorko Vertybinių popierių biržoje NYSE. Trumpinys yra TMO.

Kompanija turi nuosavų akcijų supirkimo programą. Suformuotas rezervas kasmet tikslinamas ir, paprastai, išnaudojamas pilnai. Vien 2022 m. kompanija sukūrė vertę akcininkams akcijų supirkimais ir dividendų išmokėjimais už 3.455 mlrd. USD. O tai sudaro apie pusę Grynojo pelno.

Kompanijos dividendinis pajamingumas yra itin mažas. Tačiau vidutinis dividendų augimo tempas siekia net 8.31%. Investuotojai labai vertina šią kompaniją ir akcijos kainą užkėlė labai aukštai. Todėl mums kyla klausimas, kokį investicijos pajamingumą galime gauti už tokią kainą.

GRAPES metodu apskaičiuota kaina siekia 496 USD. Kaip matome, tiek fiksuotų palūkanų, tiek GRAPES teorinės kainos rašymo metu kiek žemesnės nei rinkos kaina, nežiūrint, kad kaina jau kuris laikas korekcijoje.

Nuo idėjos paskelbimo investuotojai jau gavo 328% ikimokestinę arba 21.67% vidutinę metinę grąžą. Ar galima tokios grąžos tikėtis ateityje? Šios dienos skaičiavimais penkių-šešių metų perspektyvoje galima tikėtis 10%-17% vidutinio metinio akcijos kainos augimo. Su dividendais grąža gali būti šiek tiek didesnė:

Thermo Fisher Scientific Inc

Rekomenduojame akcijas toliau AKUMULIUOTI, o dividendus perinvestuoti.


Techninė analizė


Kompanijos tinklapis

Daugiau JAV kompanijų akcijų.


Klausimams