Thermo Fisher Scientific Inc

Thermo Fisher Scientific Inc. veikla

Thermo Fisher Scientific Inc. yra didžiausia pasaulio aukštųjų technologijų įmonė. Ji siūlo produktus ir paslaugas mokslui.

Kuria ir gamina produktus mokslo tyrimams ir diagnostikai. Klientai yra farmacijos bei biotechnologijos įmonės, ligoninių diagnostikos laboratorijos, universitetai, mokslo institutai, valstybinės agentūros, kitos institucijos visame pasaulyje.

Turi padalinį ir Lietuvoje UAB Thermo Fisher Scientific Baltic.

Kompanijoje dirba apie 55 000 darbuotojų per 50 šalių.

Pagrindiniai kompanijos prekės ženklai (brands): Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services.

Pagrindiniai verslai: Life Sciences Solutions, Analytical Instruments, Specialty Diagnostics, Laboratory Products and Services.

Įmonė yra rinkos lyderis.  Tai kompanijai leidžia išlaikyti santykinai aukštus pelningumo rodiklius ir atlaikyti konkurencinį spaudimą.

Finansai

Kompanijos finansai valdomi prisiimant riziką, reikalingą konkurencingumui palaikyti. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 90.54%  Nuosavo kapitalo. O jų padengimui 2016 m. Grynuoju pelnu prireiktų 9.65 metų.

Lėšų reikia naujų produktų kūrimui ir įdiegimui į rinką. Rinka yra labai dinamiška, atsinaujinimų reikia nuolatos. O norint išlikti lyderiu, reikia atitikti aukštus standartus. Geriausia standartus kurti patiems.

Daug kompanijos konkurentų naudoja jos produktus savo tyrimas ir paslaugoms.

Kompanijos pelno augimo dinamika turi stabilią teigiamą tendenciją. Pastarųjų 10 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo 19.74%, o pastarųjų 5 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo 8.03%.

Bendrovė investuoja išimtinai savo kompetencijos rėmuose.

Vidutinis 10 m. Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra 11.18%. 10 metų vidutinis ROAE yra 7.76%. Grąža galėtų būti ir aukštesnė.

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų. Tačiau 1 euras, investuotas į IMT, uždirba net 4.35 euro EPS.

Jei kompanijos akcininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į JAV 10 m. trukmės VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2015 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 222.27 USD.

Thermo Fisher Scientific Inc. akcijos

Kompanija turi nuosavų akcijų supirkimo programą. Yra suformuotas rezervas. Direktorių taryba sprendžia kada vykdyti supirkimą.

Dividendus pradėjo mokėti tik nuo 2012 m. ir moka kasmet vienodą dydį. Dividendų pajamingumas mažas.

Vidutinis metinis BV augimas yra -2.29%.

Akcijos reitingas yra aukštas. Tačiau keli rodikliai neleidžia rekomenduoti akcijas pirkti. Tačiau tai yra rinkos lyderis, aukštos kapitalizacijos ir likvidumo biržoje.

Investuotojai per 5 metus jau gavo 26.65% vidutinę metinę grąžą.

Nuo idėjos paskelbimo investuotojai jau gavo 28.77% vidutinę metinę grąžą.

Rekomenduojame akcijas AKUMULIUOTI.


Parsisiųskite Thermo Fisher Scientific Inc. tyrimą

Thermo Fisher Scientific Inc


Investuotojo kalendorius:


Apie akcijas:


Techninė analizė:

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: