Thermo Fisher Scientific Inc

Thermo Fisher Scientific Inc. veikla

Thermo Fisher Scientific Inc. yra didžiausia pasaulio aukštųjų technologijų įmonė. Ji siūlo produktus ir paslaugas mokslui. Kuria ir gamina produktus mokslo tyrimams ir diagnostikai. Klientai yra farmacijos bei biotechnologijos įmonės, ligoninių diagnostikos laboratorijos, universitetai, mokslo institutai, valstybinės agentūros, kitos institucijos visame pasaulyje.

Turi padalinį ir Lietuvoje UAB Thermo Fisher Scientific Baltic. Kompanijoje dirba apie 55 000 darbuotojų per 50 šalių. Pagrindiniai kompanijos prekės ženklai (brands): Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services.

Pagrindiniai verslai: Life Sciences Solutions, Analytical Instruments, Specialty Diagnostics, Laboratory Products and Services. Įmonė yra rinkos lyderis.  Tai kompanijai leidžia išlaikyti santykinai aukštus pelningumo rodiklius ir atlaikyti konkurencinį spaudimą.

Finansai

Kompanijos finansai valdomi prisiimant riziką, reikalingą konkurencingumui palaikyti. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 76%  Nuosavo kapitalo. O jų padengimui 2019 m. Grynuoju pelnu prireiktų 4.62 metų.

Lėšų reikia naujų produktų kūrimui ir įdiegimui į rinką. Rinka yra labai dinamiška, atsinaujinimų reikia nuolatos. O norint išlikti lyderiu, reikia atitikti aukštus standartus. Geriausia standartus kurti patiems. Daug kompanijos konkurentų naudoja jos produktus savo tyrimas ir paslaugoms.

Kompanijos pelno augimo dinamika turi stabilią teigiamą tendenciją. Pastarųjų 10 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo 16%, o pastarųjų 5 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo 14.25%. Vidutinis 10 m. Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra 14.95%. 10 metų vidutinis ROAE yra 9.35%. Grąža paaugo ir jau geresnė.

Bendrovė investuoja išimtinai savo kompetencijos rėmuose. Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų. Ir 1 doleris, investuotas į IMT, uždirba net 4.25 dolerio EPS.

Jei kompanijos akcininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į JAV 10 m. trukmės VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2015 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 1724 USD.

Thermo Fisher Scientific Inc. akcijos

Kompanijos akcijos listinguojamos Niujorko Vertybinių popierių biržoje NYSE. Trumpinys yra TMO.

Kompanija turi nuosavų akcijų supirkimo programą. Yra suformuotas rezervas. Direktorių taryba sprendžia kada vykdyti supirkimą. 2019 metais buvo supirkta 2 636 305 vnt. akcijų. Vidutinė supirkimo kaina buvo $284.49. Dividendus pradėjo mokėti tik nuo 2012 m. Dividendų pajamingumas mažas.

Vidutinis metinis BV augimas yra 7.27%. Investuotojai per 5 metus jau gavo 21.0% vidutinę metinę grąžą. Nuo idėjos paskelbimo investuotojai jau gavo 26.88% vidutinę metinę grąžą.

Rekomenduojame akcijas toliau AKUMULIUOTI.

Išsamų kompanijos veiklos tyrimą, rekomendacijas ir prognozes galite rasti čia ir čia. Šis tyrimas pasiekiamas visiems patronams už standartinį mokestį.

Techninė analizė


Kompanijos tinklapis

Daugiau JAV kompanijų akcijų.


Klausimams

Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: