Tupperware Brands Corporation

Tupperware Brands Corporation veikla

Tupperware Brands Corporation yra pasaulinė gaminanti Tupperware produktus, kosmetiką, asmens higienos produktus ir pardavinėjanti tiesiogiai vartotojui. 

Virtuvės ir namų apyvokos reikmenys, dizaino centras, sandėliavimas ir paslaugos veikia su prekės ženklu Tupperware®.

Kosmetikos ir asmens higienos produktai parduodami su šiais prekių ženklais: Avroy Shlain®, Fuller®, NaturCare®, Nutrimetics®, Nuvo®.

Kompanija konkuruoja dviejuose segmentuose. Pirmiausia tai kainos, kokybės, invovacijų ir marketingo konkurencija. Kitą konkurencijos segmentą sudaro prekyba tiesiogiai vartotojui ir demonstracijos.

Tupperware Brands Corporation konkurencingumą didina motyvacijų ir reklaminių programų pagalba.

Kaip skelbia pati kompanija, konkurencija yra santykinai žema.

Nors kompanija nėra pasaulinis lyderis, prekės ženklas yra gerai žinomas ir atpažįstamas visame pasaulyje. Nes produktai išsiskiria dizainu, kokybe ir funkcionalumu.

Finansai

Kompanija investuoja savo kompetencijos rėmuose. Veikla finansuojama skolintomis lėšomis. 

2017 m. ir 2018 m. kompanijos Nuosavas kapitalas jau yra neigiamas dydis. Taip atsirado dėl agresyvios nuosavų akcijų supirkimo politikos ir mokamų didelių dividendų. Dividendų mokėjimo koeficiento 10 m. vidurkis yra 0.6.

Dėl neigiamo kapitalo dydžio neįmanoma apskaičiuoti pelningumo rodiklių bei įvertinti galimo akcijos kainos pokyčio ateityje.

Bendrasis pajamingumas yra aukštas ir laikosi ties 67% riba. Toks rodiklis yra labai geras. 

Pelno augimo dinamika pakankamai nestabili. 10 metų vidutinis metinis EPS augimas yra 2%, o 5 metų vidutinis metinis EPS augimas jau -9.67%. EPS mažėjimas prasidėjo nuo 2014 m. Akcijos kaina taip pat krinta nuo tada.

Pelno augimo tempo mažėjimą lemia nepriklausomų pardavimo vienetų efektyvumo sumažėjimas. 

Nepaskirstyto pelno rentabilumas dėl išmokamų aukštų dividendų yra 2.35%. Ir beveik lygus dabartiniam JAV 10 m. trukmės VVP pajamingumui.

10 metų vidutinis ROAE yra 68%. Net prie dabartinės neigiamos nuosavybės, pelningumas yra labai aukštas. Bet 2018 m. Grynasis pelningumas siekia vos 7.5%. ir tai jau blogas rezultatas.

Vienas į IMT investuotas doleris uždirba 2.96 dolerio EPS.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į JAV 10 m. VVP bei gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2018 metais, tai akcijas turėtų parduoti po $151.

Tupperware Brands Corporation akcijos

Kompanijos akcijos listinguojamos NYSE biržoje nuo 1996 m. gegužės mėn. Trumpinys TUP.

2007 m. Valdyba patvirtino $2 mlrd. nuosavų akcijų supirkimo programą iki 2020 m. vasario 1 d. 2018 m. supirkta 2.6 mln. akcijų už $100 mln. Pagal programą kompanija yra supirkusi jau 23.8 mln. akcijų už $1.39 mlrd.

Bendrovė dividendus moka kartą per ketvirtį.

Investavęs prieš 5 metus, investuotojas vidutiniškai kasmet patyrė -26.85% grąžą, įskaitant ir dividendus.

Nuo idėjos paskelbimo prieš metus, investuotojai jau gavo apie -14.41% vidutinę metinę grąžą, įskaitant ir dividendus.

Nei solidūs dividendai, nei nuosavų akcijų supirkimas nepalaiko akcijos kainos rinkoje, kur ji sparčiai krenta/

Keičiam rekomendaciją į PARDUOTI jei dar turite. NEPIRKTI. Bet stebim…


Opcionų grandinė

Techninė analizė


Kompanijos puslapis

Forumas


Klausimams ir pasiūlymams:

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: