UAB „Prudentis“ steigia suderintąjį investicinį fondą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido patvirtinti UAB „Prudentis“ steigiamo suderintojo investicinio fondo „Prudentis Quantitative Value Fund“ taisykles ir leido pasirinkti AB „Swedbank“ depozitoriumą.

Į bendrovių akcijas ir kitus joms lygiaverčius vertybinius popierius planuojama investuoti nuo 75 iki 100 proc., o į obligacijas, kitų formų ne nuosavybės vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones – iki 25 proc. fondo turto.

UAB „Prudentis“ iki šiol valdė du specialiuosius į perleidžiamuosius vertybinius popierius investuojančius investicinius fondus.

 

Veiklos forma Investicinis fondas, kodas F082
Rūšis Suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas
Tipas Atviro tipo
Valdymo įmonė UAB Prudentis
Leidimo patvirtinti steigimo dokumentus data 2014-10-21

 

Šaltinis: Lietuvos bankas

Facebook Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: