Antradienis, 25 birželio, 2024
NASDAQ Vilnius-Lietuva

UTIB INVL Technology Akcijų Analizė

UTIB INVL Technology yra, buvusi AB BAIP Grupė. 2015 m. vasario 9 d. Bendrovė buvo apjungta su tuometine motinine bendrove AB NVL Technology, prijungiant ją prie AB „BAIP Grupė“. 

Bendrovės akcininkai 2016 m. kovo 7 d. vykusiame akcininkų susirinkime pritarė Bendrovės virsmui uždarojo tipo investicine bendrove (UTIB). Ji investuoja į Europos IT bendroves ir plėtoja jų veiklą. INVL Technology“ sudaro trys įmonių grupės: 

  • Novian (pirmaujanti Baltijos šalių IT bendrovė),
  • NRD Companies (pasaulinė „GovTech“ bendrovė),
  • NRD Cyber Security (kibernetinio saugumo bendrovė).
  • UAB FINtime.

2016 m. liepos 14 d. Lietuvos bankas INVL Technology“ suteikė leidimą veikti kaip UTIB 10 metų laikotarpiui su galimybe veiklą pratęsti dar dvejiems metams. Bendrovę valdo INVL Asset Management.

2017 m. vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatomis, pagal Lietuvos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančių uždarųjų investicinių bendrovių investicinės pajamos nėra apmokestinamos pelno mokesčiu. Nuo 2018 m. sausio 1 d. visos kolektyvinio investavimo subjektų pajamos nėra apmokestinamos pelno mokesčiu.

2024 metais INVL Technology pradeda valdomų bendrovių pardavimą.

Pajamų pasiskirstymas pagal sektorius:

Pajamos pagal sektorius
Pajamos pagal sektorius

UTIB INVL Technology finansai

Kaip matome, kompanija į Pajamas įtraukia ir Grynojo finansinio turto tikrosios vertės sumažėjimą arba padidėjimą. Taip galima, jei tau susiję su tiesiogine kompanijos veikla. Bet gali būti, pavyzdžiui, kaip pernai, kai kompanija fiksavo turto vertės sumažėjimą ir pajamos buvo gerokai mažesnės.

Panašu, kad UTIB INVL Technology projektas eina į pabaigą ir jis gali būti pratęstas iki 2028 m. jei kompanijai nepavyktų parduoti visų aktyvų iki numatyto laiko.

O kol kas turime, kad bendrovės pajamų augimas per visą laikotarpį sudarė 15.57% vidutiniškai kasmet. Bet ne tai yra svarbiausia. Svarbiausia yra aktyvų Grynoji vertė. Ji nuolatos augo. GA vertė, tenkanti vienai kompanijos akcijai augo 7.70% vidutiniškai kasmet. Tai labai geras augimas.

Tuo tarpu EPS augimas per tą patį 8 metų laikotarpį augo mažiau, 5.51%. Vidutinė Turto grąža pernai siekė beveik 12%. ROAE vidurkis buvo kiek daugiau nei 11%. Akcijos Buhalterinė vertė augo po 12.06% kasmet.

Kompanija netiri finansinių skolų. Tai didžiulis pliusas. Ir tai leido kompanijai sukaupti solidų Nepaskirstytą pelną, kurio vidutinis metinis augimas viršijo akcijos BV augimo tempą ir buvo 13.66%. Rezultatas pasiektas ir dėl to, kad bendrovė nemokėjo dividendų. Nepaskirstyto pelno rentabilumas siekė 7.89%.

Pati kompanija nėra pinigų generatorius, todėl Pagrindinės veiklos, FCF svyruoja horizontaliame kanale aplink nulį, o praėjusiais metais buvo neigiami. Bet projekto tikslas yra yra valdyti įmones, kurios generuoja solidžius pinigų srautus.

F_Score rodiklis yra 7. Tai labai geras investicinis rodiklis.

Jei kompanija norėtų dabar parduoti visą savo projektą, o gautas lėšas investuoti į LR vyriausybės 10 m. trukmės obligacijas bei gauti tokią pat grąžą, kokią gavo kompanija 2023 m., tai akcijas turėtų pardavinėti po 9.25 EUR (rinkos kaina rašymo metu – 2.48 EUR).

Investicinis įvertis:

INC1L Investicinis įvertis
Investicinis įvertis

UTIB INVL Technology akcijos

Nuo 2014 m. birželio 4 d. kompanijos akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius Papildomame sąraše. Trumpinys INC1L.

Akcijos kainos standartinis nuokrypis yra 41.43%. Tai rizikinga akcija. Tačiau beta siekė tik 1.01. PEG rodiklis jau nepatrauklus, siekia 1.32. Tačiau Equity risk premium siekia net 13.33%.

GRAPES metodu apskaičiuotos kainos perspektyva siekia 10.78 EUR. Tokia kaina rinkoje galėtų būti, jei projektas iki to laiko dar egzistuotų. Mūsų metodu apskaičiuotos kainos perspektyva yra dar labiau optimistinė:

INC1L kainos perspektyva, MIN-MAX
Aipt kainos perspektyva, MIN-MAX

Trečių šalių įvertinimai ir prognozės

Dirbtinis intelektas:

INVL Technology yra investicinė bendrovė, kuri valdo įvairias IT ir kibernetinio saugumo įmones. 2023 m. bendrovės finansiniai rezultatai rodo, kad valdomų įmonių pardavimo ir veiklos pelningumo (EBIT) rodiklių augimas lėmė grynųjų aktyvų vertės (GAV) akcijai padidėjimą 14 proc. iki 3.61 eurų. Tačiau GAV nuolaida pasiekė apie 40 proc., kas yra istoriškai didelė.

Enlight Research analizė pagal bazinį scenarijų tikrosios vertės už akciją kainą padidino iki 3.79 eurų. Tai rodo, kad bendrovės akcijų rinka gali būti nepakankamai įvertinta, suteikiant investuotojams galimybę įsigyti akcijas žemesne nei tikroji vertės kaina.

Kalbant apie akcijos kainos prognozę, reikėtų atsižvelgti į tai, kad INVL Technology neseniai supirko dalį savo akcijų, už vieną akciją mokant maksimalią nustatytą kainą 2.50 euro. Prieš pranešimą apie akcijų supirkimą, akcijų kaina biržoje buvo 2.28 euro. Šiuo metu, pagal paskutinius duomenis, akcijos kaina yra 2.48 euro.

Atsižvelgiant į tai, kad bendrovės investicijos turi būti realizuotos iki 2026 m. liepos vidurio, o lėšos išmokėtos akcininkams, tai gali turėti įtakos akcijų kainos svyravimams ateityje. Be to, bendrovės veiklos rezultatai, kaip ir bet kurios kitos bendrovės, priklausys nuo rinkos sąlygų, technologijų sektoriaus tendencijų ir bendrovės valdomų įmonių veiklos efektyvumo.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad ši informacija yra pateikta tik informaciniais tikslais ir negali būti laikoma investavimo rekomendacija. Investicijų rinkoje visada yra susijusi rizika, ir investuotojai turėtų atidžiai įvertinti visas su investavimu susijusias aplinkybes bei konsultuotis su finansų ekspertais prieš priimant sprendimus.

TA konsensusas:

Akcijos kaina

Išvados

Bendrovės akcijų supirkimas rodo jos siekį optimizuoti kapitalo struktūrą ir galbūt padidinti akcijų vertę akcininkams. Taip pat tai gali būti ženklas, kad bendrovės valdymas mano, jog akcijos yra nepakankamai įvertintos rinkoje. Optimistiniai vertinimai taip pat rodo, kad akcija rinkoje nėra pakankamai įvertinta. Bet per beveik du mėnesius nuo 2024 m. balandžio pradžios akcijų kaina jau pakilo 34.78%. Ir tai gali būti tik pradžia, jei rinkų konjunktūra bus palanki kompanijos investicijoms.

Kavos puodelis iš jūsų už šią puikią analizę.

Kompanijos puslapis

Kitos NASDAQ Vilnius akcijos