Pirmadienis, 22 balandžio, 2024
JAV

Wal-Mart Stores Incorporation

Wal-Mart Stores Incorporation veikia mažmeninės ir didmeninės bei kitokio formato prekybos sektoriuje. Kompanijos veikla išskirta į tris pagrindinius segmentus:

Walmart U.S.  yra didžiausias mažmeninių parduotuvių tinklo segmentas, veikiantis JAV bei Puerto Rike ir duoda apie 69% nuo visų pajamų. Taip pat šis segmentas turi didžiausią Bendrąją pajamingumą. Walmart International veikia 28 pasaulio šalyse mažmeninės ir didmeninės prekybos sektoriuje. Segmentas generuoja apie 17% visų kompanijos pajamų. Antras pagal dydį kompanijos veiklos segmentas.

Sam’s Club segmentas yra paremtas naryste nuolaidų klubuose. Veikia 48 JAV valstijose ir Puerto Rike bei internete. Duoda apie 14% korporacijos pajamų. Per savaitę kompanija aptarnauja apie 270 mln. klientų per savaitę 11 700+ parduotuvėse su 63 pavadinimais, 28-se šalyse ir e-commerce tinklalapiuose per 26 šalių.

Wal-Mart Stores Incorporation

Kompanija labai gerai žinoma ir pripažinta didžiausia mažmeninės prekybos kompanija JAV. Ji yra rinkos lyderis. 2016-17 m. įsigijo JET.com ir JD.com.

Finansai

Finansai Wal-Mart Stores Incorporation valdomi prisiimant riziką. Visi įsipareigojimai sudaro 190% Nuosavo kapitalo. O Ilgalaikių skolų padengimui Grynuoju 2022/23 metų pelnu reiktų 4.48 metų. Korporacijos pelno dinamika jau nestabili. Pastarųjų 10 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo -1.61%, o pastarųjų 5 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo vos 5.42%.

Esant labai stabiliam Bendrajam pajamingumui, grynojo pajamingumo rodikliai prastėja, nes auga Bendrosios ir Administracinės išlaidos. Tai gali būti antroji plėtros pusė, kai išaugęs turtas negeneruoja tokios grąžos kaip anksčiau, nors Atsargų apyvartumas išliko stabilus. Tačiau Apyvartinis kapitalas visą laiką yra neigiamas. Tai rodo, kad bendrovė, galbūt, nepajėgia efektyviai panaudoti savo turto ir generuoti pakankamą pelną.

Kompanija superka nuosavas akcijas. Finansinių metų pabaigoje dar liko nepanaudota virš 19 mlrd. USD, skirtų akcijoms supirkti. Bendrai kompanija už 2022/23 finansinius metus akcininkams grąžino 16,034 mln. USD dividendais ir supirktomis akcijomis. O ši suma siekia net 131% nuo viso Grynojo metų pelno.

Tačiau Nepaskirstyto pelno rentabilumas vis tiek mažėja ir yra 3.51%. 10 metų vidutinis ROAE sumažėjo iki 15.67%. Vis dar gera grąža didelėje konkurencinėje aplinkoje.

Wal-Mart Stores Incorporation veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų. Tačiau investicijos gerai atsiperka. Vienas į IMT investuotas JAV doleris uždirba 1.09 EPS.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į JAV 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2022/23 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 114 JAV dolerį.

Investicinės analizės rezultatas:

Wal-Mart Stores Incorporation

Pirma parduotuvė:

Wal-Mart Stores

Wal-Mart Stores Incorporation akcijos

Bendrovės akcijos listinguojamos NYSE biržoje. Trumpinys yra WMT. Priklauso indeksui S&P 500. Tai rodo, kad bendrovė yra pakankamai didelė ir stabiliai veikianti, kad būtų įtraukta į šį svarbų indeksą.

Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, galima padaryti kelias išvadas:

1. Nors kompanija moka dividendus jau 50 metų iš eilės, dividendinis pajamingumas yra tik apie 1,5%. Tai gana žemas lygis palyginti su kitomis dividendinėmis bendrovėmis. Taip pat vidutinis dividendų augimo tempas per 10 metų yra vos 3,5%. Akivaizdu, kad investavimas į šią bendrovę kaip į dividendinę kompaniją gali neatnešti patrauklios grąžos.

2. GRAPES metodu apskaičiuota bendrovės akcijų kaina siekia 160 USD. Tai reiškia, kad vidutinis metinis augimo tempas yra apie 1,80%. Tačiau akcijų kainos standartinis nuokrypis yra 15%, tai rodo, kad šiuo metu akcijos yra ‘brangios’ ir susijusi rizika yra didelė.

3. Nuo idėjos paskelbimo investicija į šios bendrovės akcijas jau davė 137% ikimokestinę grąžą, vidutiniškai per metus tai sudaro apie 9.28%. Ateityje prognozuojama, kad akcijos gali svyruoti nuo -7% iki 10%, tai reiškia, kad investicijos rizika yra pakankamai didelė.

Wal-Mart Stores

Mes nekeičiam Wal-Mart Stores Incorporation akcijų rekomendacijos mažinti dalį portfelyje arba akcijas parduoti ir perinvestuoti į pelningesnę poziciją.


Techninė analizė


Kompanijos puslapis

Daugiau JAV kompanijų akcijų.

Klausimams