Warren E. Buffett laiškus skaitant

Šių metų laiške bendrovės Berkshire Hathaway Inc. akcininkams, kaip ir kiekvienais metais, jos vadovas pasidžiaugė 2011 metų veiklos rezultatais.

Kaipgi nesidžiaugsi, jei metai bendrovei buvo geri. Tačiau mums smulkiems investuotojams labiau įdomu ne Berkshire Hathaway rezultatai, o W.Buffett įžvalgos. O jų pilnas laiškas.

Dar praeituose savo laiškuose jis rašė, kad daugiausiai investuos į JAV. 2011 metais bendrovės investicijos į JAV sudarė 95% visų bendrovės investicijų.

Užsienyje taip pat mato daug įdomių projektų, bet vadovo manymu, investicinės galimybės JAV nėra išnaudotos.

W.Buffett nenustoja džiaugtis, kad draudimo bendrovės veikla jiems teikia nemokamą kapitalą investicinei veiklai vykdyti. Šioje vietoje tikrai verta pasimokyti iš didžio investuotojo išnaudoti kitų žmonių pinigų svertą investicijoms, tuo pačiu ir pelnui padidinti.

O jai tas svertas dar ir nemokamas, tai labai puiku.2011 metais Berkshire Hathaway Inc. be kitų investicijų padarė ir dvi labai dideles investicijas. Už 5 milijardus dolerių pirko 6% privilegijuotų Bank of Amerika akcijų, kurios suteikia galimybę iki 2021 m. rugsėjo 2 d. pirkti 700 milijonų paprastų akcijų po 7.14 dolerio.

Šiuo metu BAC akcijos rinkoje kainuoja 9.68 dolerio. Kita stambi investicija yra 63.9 milijonų IBM akcijų pirkimas už 10.9 milijardus dolerių.

Ši investicija labai nustebino visus, ne tik stebinčius W.Buffett veiklą, investuotojus. Pats W.Buffett yra ne kartą sakęs, kad vengia IT bendrovių, kadangi nesupranta jų veiklos. O čia toks stambus pirkinys.

Investavimas į bankus tai nieko nestebina. Visiems žinomas geriausio pasaulyje investuotojo pomėgis bendrovėms, kurios yra didelės ir visur matomos, tokios, kurios sudaro dalį Amerikos įvaizdžio.

Todėl tokios bendrovės Berkshire Hathaway Inc. portfelyje sudari nemažą dalį. American Express jie turi 13.0%, Coca-Cola turi 8.8%, IBM turi 5.5%, Wells Fargo 7.6% įstatinio kapitalo.

Warren E. Buffett laiškus skaitant
Šaltinis: Valuewalk.com

Ir va šitam laiške Warren Buffett parodo savo investavimo filosofijos esmę. Berkshire Hathaway Inc. iš bendrovių gauna dividendus. Tačiau tai nėra svarbiausia.

Bendrovėse esantis nepaskirstytas pelnas per ilgą laiką kaupiasi ir sukuria didesnę vertę akcininkams, nes šitas nepaskirstytas pelnas bus panaudotas dar didesniam bendrovės pelnui uždirbti, dar didesniems dividendams gauti.

Dividendai perinvestuojami vėl į bendrovės akcijas. O tai didina akcininko dalį būsimuose bendrovės pelnuose. Šį efektą Buffett vadina sudėtinių palūkanų efektu.

Didelis dėmesys skiriamas savų akcijų supirkimui. Tiek Berkshire Hathaway Inc. superka savas akcijas, tiek W.Buffett mėgsta investuoti į tas bendroves, kurios laikosi savų akcijų supirkimo politikos.

W.Buffett sako, kad savų akcijų supirkimas didina akcijų tikrąją vertę. Jo logika yra paprasta: jei ketinate ateityje pirkti akcijas, tai jūs pralaimite akcijų kainai kylant. Jūs uždirbate, kai akcijų kaina krenta.

Tačiau mūsų emocijos mums sako priešingai ir dažnai tai paveda.

Logiškai mąstant, tai atrodo, kaip paradoksas. Tačiau mes matome, kaip W.Buffett daug pirko per krizę. O kainos toliau krito. Atsirado skaičiuotojų, kurie suskaičiavo tuometinius Berkshire Hathaway Inc. nuostolius.

Bet ilgalaikio investuotojo tai nejaudina. W.Buffett logika pagrįsta paprasta matematika. Nepamirškite, kad jis vis dar vienas turtingiausių žmonių pasaulyje, ir gal pats turtingiausias, užsidirbęs iš investavimo į akcijas.

O kad būtų aiškiau, kodėl žemos kainos yra gerai, W.Buffett pataria skaityti savo mokytojo Ben Graham knygos „The Intelligent Investor“ aštuntą dalį.

Berkshire Hathaway Inc. akcijos BRK-A Niujorko biržoje, mums smulkiems investuotojams, yra brangios. Bet jei galite, tai tikrai rekomenduojam pirkti. Yra ir pigesnių akcijų BRK-B, kurių kaina yra apie 82 dolerius.

Warren E. Buffett laiškus skaitant

Su visais laiškais susipažinti galima bendrovės tinklalapyje
http://www.berkshirehathaway.com/letters/letters.html
Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: