WisdomTree Dynamic Bearish US Equity ETF

WisdomTree Dynamic Bearish US Equity

WisdomTree Dynamic Bearish U.S. Equity (DYB) fondas atkartoja WisdomTree Dynamic Bearish U.S. Equity Index’ą

Fondas susideda iš long ir short pozicijų. Long pozicijas sudaro 100 JAV didelės ir vidutinės kapitalizacijos akcijos ir/arba JAV Iždo obligacijos. Akcijos fonde turi atitikti fundamentalius augimo ir vertės kriterijus.

Short pozicijas sudaro 500 didžiausių JAV kompanijų akcijos. Jomis siekiama suvaldyti rinkos riziką. Long pozicijų sudėtis priklauso nuo akcijų kapitalizacijos ir kainos svyravimų. Short – nuo kapitalizacijos.

Taip subalansuotas fondas tinka prie bet kokių rinkos sąlygų, ypač užsitęsusiai korekcijai. Bet tai tik teorija kol kas, fondui nėra nė 2 metų.

Priklausomai nuo rinkos sąlygų fonde gali būti iki 100% long akcijų pozicijų arba iki 100% long obligacijų pozicijų, arba iki 100% short pozicijų.

2016 m. fondas vieną kartą išmokėjo 0.035 USD dividendų.


Techninė analizė

Klausimams


Facebook Komentarai

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: