XLVII Vilniaus aukciono rezultatai demonstruoja paklausą išeivijos darbams

XLVII Vilniaus aukciono rezultatai

Paskutinį kovo penktadienį Tolerancijos centre meno mylėtojai rinkosi į XLVII Vilniaus aukcioną. Aukcione buvo pristatyta per 140 kūrinių, tarp kurių dominavo lietuvių klasikų tapyba.

Aukcionas masino gausybe garsių pavardžių, kaip: J. Šileika, P. Domšaitis, P. Kalpokas ar Š.Sauka. XLVII Vilniaus aukcione buvo parduoti 53 kūriniai, kas sudaro beveik keturiasdešimt procentų viso rinkinio.

Išeivijos dailė

Aukcionas prasidėjo nuo rubrikos „In focus: išeivijos dailė“. Iš dvylikos rubrikoje pristatytų kūrinių net 8 buvo nupirkti. Tai V. Kasiulio tempera tapyti darbai, E. Urbaitis „Autoportretas“ ir abstrakti kompozicija, P. Domšaičio „Scena turguje“.

Brangiausiai parduotas šios rubrikos kūrinys – tai J. Rimšos „Sniegas Bariločėje“. Šis darbas buvo parduotas už 12 200 Eur.

XLVII Vilniaus aukciono rezultatai demonstruoja paklausą išeivijos dailės kūriniams
Jonas Rimša. Sniegas Bariločėje. Šaltinis: Meno rinka

Lietuvos dailė

Aukciono pagrindą sudarė „Lietuvos dailės“ rubrika. Meno kolekcininkai rinkosi tiek klasikinius peizažus, tiek abstrakčius tapybos darbus.

Parduoti Č. Janušo marianistiniai peizažai, K. Šimonio, J.Buračo darbai, net trys S. Jusionio ryškaus kolorito peizažai, V. Lingio abstrakčios kūrybos darbai.

Pirmą kartą aukcione pristatytas Šarūnas Sauka ir jo kūrinys „Keturpėsčias“, tačiau aukciono vakarą jo kūrinys liko neparduotas.

Vilniaus tema taip pat traukia meno kolekcionierių dėmesį. Parduotas A. Petrulio darbas „Antakalnis“, V. V. Banaičio tapybos darbas „Senasis Vilnius“, V. Kalinausko grafikos darbas „Senojo Vilniaus zodiakas. Mergelė“, S. Sidabro akvarelė „Vilnius“.

Grafika

Aukcione buvo pristatyta plati grafikos rubrika. Joje buvo parduota 12 grafikos kūrinių. Tai V.Kasiulio litografijos, S. Ikamo linoraižinys, K. Grigaliūno, R. Bartkaus V. Jurkūno ir kitų autorių kūriniai. Varžytasi ir dėl M. P. Vilučio kūrinių.

Brangiausiu aukciono kūriniu tapo nedidelio formato I. Levitano aliejinės tapybos darbas „Baržos Volgoje“. Jo kaina siekė 12 250 Eur.

Jau minėtas J. Rimšos darbas „Sniegas Bariločėje“ savo kaina taip pat mažai nusileidžia I. Levitano kūriniui. Dar vienas brangiausiai parduotų kūrinių autorius – tai P. Kalpokas.

XLVII Vilniaus aukciono rezultatai demonstruoja paklausą išeivijos dailės kūriniams
Izaokas Levitanas (Isaac Levitan). Baržos Volgoje.
Šaltinis: Meno rinka

Statistika

Aukciono rengiamoje topų statistikoje, šis autorius nusileidžia tik A.Žmuidzinavičiui. Šiame aukcione P. Kalpoko kūrinys „Peizažas su tvenkiniu“ buvo parduotas už 7 200 Eur.

Jo kaina nuo pradinės pakilo beveik du kartus. J. Čeponis taip pat išlieka paklausiu autoriumi. Jo peizažas „Ruduo“ parduotas už 7 900 Eur.

Aktyviai varžytasi ir dėl V. Kisarausko tapybos darbo „Du karaliai“, jo kaina pakilo nuo 2 600 Eur iki 3 100 Eur. Po kiekvieno aukciono skelbiami topai, sudaromi pagal kūrinių kainas ir perkamiausius autorius.

Brangiausiai parduotų kūrinių sąrašas išliko nepakitęs. Bet po šio aukciono pasikoregavo perkamiausių autorių dešimtukas. P. Kalpokas aplenkė J. Vienožinskį ir pakilo iki trečiosios pozicijos.

Po vieną poziciją dešimtuke pakilo ir V. Kasiulis bei J. Čeponis. Į dešimtuką pateko ir J.Buračas. Tai žymi pastovų meno kolekcionierių domėjimąsi šiais autoriais.

Įdomi statistika gaunama, vertinant vidutinę vieno kūrinio kainą. Pirmą kartą aukcione pristatytas I. Levitanas, pateko į ketvirtąją poziciją ir aplenkė tokius autorius, kaip A.Gudaitis ar P. Kalpokas.

Peržiūrėti išsamius XLVII Vilniaus aukciono rezultatus galima internetinėje svetainėje:

Kitas, XLVIII Vilniaus aukcionas vyks 2017 m. gegužės 26 dieną Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10/2, Vilnius). Kūrinius šiam aukcionui galima teikti iki balandžio 24 dienos.

Šaltinis: Meno rinka

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: