XXXI-asis Vilniaus Aukcionas

XXXI-asis Vilniaus Aukcionas

XXXI-asis Vilniaus Aukcionas labai lietuviškas. Tiksliau – lituanistinis, nes Lietuvos dailę visuomet suprantame labai plačiai: jos integralios dalys yra ir litvakų, ir išeivijos, ir lenkiškai– rusiškai–žydiška Vilniaus dailės tradicija, ir europinė kartografija, apimanti LDK teritoriją ir pan. Būtent todėl viename aukcione galima rasti ir Kauno dailės mokyklos atstovų kūrinių, ir Vilniaus sidabrakalio sietelį arbatai.

Dirbti su lietuvišku menu yra labai įdomu, nes jis visas yra tapsmo procese, jame gyvuoja nuolatinė įtampa tarp centro ir periferijos, ištisai reflektuojamas Vakarų dailės srovių ir vietinio kolorito bei mentaliteto santykis.

Aukcione pristatoma 100 kūrinių. Kai kurie – tikrai rinkoje retų autorių: Stabrausko, Alchimavičiaus, Vienožinskio, Žmuidzinavičiaus.
Pirmą kartą pristatomas Jonas Šileika. Litvakų rubrikoje pristatomi ne dabar „ant bangos“, bet kiek retesni, mažiau žinomi su Lietuva susiję autoriai: Ehudo Epstein, Bluma Odes–Ronkin, Izaokas Dobrinskis, Ben Shahn. Išeivijos rubrika pakankamai reprezentatyvi: keli Domšaičio, Rimšos, Žoromskio darbai, taip pat Varnas, Jonynas, kiti mūsų mylimi autoriai. 
Aukcioną pratęs labdaros aukcionas, skirtas poeto Prano Vaičaičio atminimui įamžinti. Sudėtingo likimo jaunuolis, kurio negausus poetinis palikimas literatūrologų lyginamas su Kudirkos ar Maironio, mirė vos 25 metų. Jis chrestomatiškai įkūnija lietuvių menininko – gabaus, neturtingo, besiblaškančio, bet ir užsispyrusiai einančio pasirinktu keliu – likimą XIX–XX amžių sandūroje, kuomet ir pati Lietuva vos kvėpavo tarp istorijos girnų. Panašiu metu kūrė ir Alchimavičius bei Stabrauskas, taigi, mums belieka visas šias dėlionės dalis sudėti į visumą ir konstatuoti, kad kuo sudėtingesnis istorinis periodas – tuo intensyvesnė meninė veikla. Panašu, kad tai – universali taisyklė.
Lietuvos dailėje susipina daugybė Vakarų Europos dailės srovių ir įtakų, tačiau drauge ji yra lokali, ir tuo unikali dailės tradicija, kuria linkiu pasitikėti, pažinti ir… nebijoti kolekcionuoti. 
Šaltinis: Menorinka.lt
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: