AB Lietuvos energijos gamyba

AB Lietuvos energijos gamyba veikla

AB Lietuvos energijos gamyba vykdo elektros energijos gamybos bei elektros energijos prekybos bei eksporto veiklą.

Be pagrindinių veiklų dar užsiima kita, įstatymų neuždrausta komercine – ūkine veikla. Ši sudaro net 40.37% visų pajamų.

2015 m. neigiamus veiklos rodiklius lėmė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimai dėl 2010–2012 m. bendrovės veiklos patikrinimo rezultatų ir dėl bendrovės pripažinimo turinčia didelę įtaką elektros energijos gamybos rinkoje.

Atsižvelgiant į juos, Bendrovei 2015 metams buvo nustatytos sumažintos reguliuojamų paslaugų kainos.

Atmetus šių sprendimų įtaką, bendrovės 2015 m. pajamos būtų 7,8% didesnės, o EBITDA siektų apie 66,2 mln. eurų.

Mažėjanti gamyba ir didėjanti konkurencija biržoje sukuria prielaidas bendrovės pajamų mažėjimui, tai numatyta kompanijos  ilgalaikėje strategijoje.

Finansai

Tačiau reguliuojamos veiklos pajamos sudaro šiek tiek daugiau nei pusę visų kompanijos pajamų.

AB Lietuvos energijos gamyba finansai valdomi prisiimant riziką. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 126.06% Nuosavo kapitalo.

Deja, nuostoliais jų nepadengsi.

Kompanijos pelno dinamika visiškai stabili ir nė trupučio neprognozuojama.

Investuoja savo kompetencijos rėmuose.

5 metų vidutinis ROAE yra 3.98%. Labai maža grąža.

Vienas į IMT investuotas euras uždirba 0.36 EUR.

AB Lietuvos energijos gamyba akcijos

Kompanijos akcijos Buhalterinė vertė sumažėjo -7.55%. Mažėja antru metus iš eilės.

Matome, kad kompanijai nesiseka didinti vertę akcininkams. Kol kas akcininkų nuosavybė mažėja, o dividendu finansuojamas LR biudžetas.

Tokiu atveju, AB Lietuvos energijos gamyba akcijos netinkamos sumanaus investuotojo portfeliui.

Galima turėti nedidelį kiekį akcijų, dėl mokamo didelio dividendo. Akumuliuoti akcijų nerekomenduojame.Investuotojo kalendorius:

Bendrovė informuoja, kad 2019 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

Skelbimo data Skelbiama informacija
2019-01-31 Preliminarūs neaudituoti 2018 m. 12 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-02-28 2018 m. 12 mėnesių neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 12 mėnesių pranešimas
2019-02-28 Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 1 mėnesio finansiniai rodikliai
2019-03-15 Audituotos 2018 metų finansinės ataskaitos ir auditorių patikrintas metinis pranešimas / Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
2019-03-29 Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 2 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-04-30 2019 m. 3 mėnesių neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 3 mėn. pranešimas
2019-05-31 Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 4 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-06-28 Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 5 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-07-31 Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 6 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-08-30 2019 m. 6 mėnesių neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 6 mėn. pranešimas
2019-08-30 Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 7 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-09-30 Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 8 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-10-30 2019 m. 9 mėnesių neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 9 mėn. pranešimas
2019-11-29 Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 10 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-12-31 Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 11 mėnesių finansiniai rodikliai

Bendrovė planuoja eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą surengti iki 2019 m. balandžio 30 d.

Facebook Komentarai
%d bloggers like this: