AB LITGRID

AB LITGRID veikla

AB Litgrid yra Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius. Bendrovė yra Lietuvos elektros energetikos sektoriaus stuburas.

Kompanija palaiko stabilų elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje.

Taip pat atsako elektros energetikos sistemos integraciją į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką.

Jau įgyvendinti strateginiai tarptautinių jungčių „NordBalt“ (Lietuva – Švedija) ir „LitPol Link“ (Lietuva – Lenkija) projektai.

AB Litgrid tiesioginiai klientai yra:

AB Skirstomųjų tinklų operatorius;

Elektros energijos vartotojai, kurie perka elektrą vartojimui;

Elektros energijos gamintojai.

AB Litgrid yra natūralus elektros energijos perdavimo tinklų monopolis, atsiradęs pagal ES reikalavimus reorganizavus energijos ūkį.

Finansai

Kompanijos finansai valdomi prisiimant atitinkamą riziką. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 57.12%  Nuosavo kapitalo. Tačiau jų padengimui 2016 m. Grynuoju pelnu prireiktų 7.45 metų.

Kompanijos pelno augimo dinamika dar be aiškios tendencijos.

AB Litgrid investuoja išimtinai savo kompetencijos rėmuose.

Vidutinis Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra -8.36%, Minusas atsiranda dėl to, kad kompanija mokėjo didesnius dividendus, nei uždirbdavo pelno.

Todėl kompanija veiklą finansuoja iš paskolų ir dotacijų. Ir didelė Veiklos pelno dalis eina paskoloms administruoti.

6 metų vidutinis ROAE yra -3.66%. Labai bloga grąža.

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų. 1 euras, investuotas į IMT, kompanijai per 5 metus dar nieko neuždirbo.

Jei kompanijos akcininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į LR 10 m. trukmės VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2016 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 5 eurus.

Kompanijos veikla dar per trumpa, pažymėta pertvarkymais ir politiniais sprendimais. O ir beveik visą kompaniją valdo valstybė.

Rodikliai
P/E P/S P/BV Div Yield Div Growth EPS Growth PEG Beta Grahamo skaičius ROAE Quick Ratio Reit.
20.26 2.14 1.40 5.11% -30.65% 34.20% 0.59 0.29 0.63 7.19% 0.74 3

AB LITGRID

AB LITGRID akcijos

Todėl teikti kokias nors rekomendacijas AB Litgrid akcijoms dar netikslinga. Tačiau aišku viena: sumaniam investuotojui tai nėra pati geriausia akcija portfeliui.

Antra vertus, akcininkas, investavęs į kompanijos akcijas nuo pat pirmos dienos, jau gavo 6.24% vidutinę metinę grąža

Didžiausia grąžos dalis ir tenka dividendams, o ne akcijos kainos prieaugiui. Šis sudaro tik 1.29% per nepilnus 7 metus.


Investuotojo kalendorius

LITGRID 2019 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokiais terminais:
  • 2019.02.14 – 2018 m. 12 mėnesių tarpinę informaciją;
  • 2019.03.20 – pranešimą apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir  2018 m. metinę informaciją: auditorių patvirtintų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir pranešimą;
  • 2019.04.23 – eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus;
  • 2019.05.08 – 2019 m. 3 mėnesių tarpinę informaciją;
  • 2019.08.07 – 2019 m. 6 mėnesių tarpinę informaciją;
  • 2019.11.06 – 2019 m. 9 mėnesių tarpinę informaciją.


Klausimams ir užsakymams


Facebook Komentarai

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: