AB LITGRID

AB LITGRID veikla

AB Litgrid yra Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius. Bendrovė yra Lietuvos elektros energetikos sektoriaus stuburas. Kompanija palaiko stabilų elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje.

Taip pat atsako elektros energetikos sistemos integraciją į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką.

Jau įgyvendinti strateginiai tarptautinių jungčių „NordBalt“ (Lietuva – Švedija) ir „LitPol Link“ (Lietuva – Lenkija) projektai.

AB Litgrid tiesioginiai klientai yra:

  1. AB Skirstomųjų tinklų operatorius;
  2. Elektros energijos vartotojai, kurie perka elektrą vartojimui;
  3. Elektros energijos gamintojai.

AB Litgrid yra natūralus elektros energijos perdavimo tinklų monopolis, atsiradęs pagal ES reikalavimus reorganizavus energijos ūkį.

Finansai

Kompanijos finansai valdomi prisiimant atitinkamą riziką. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 64%  Nuosavo kapitalo. O Ilgalaikės skolos padengimui 2019 m. Grynuoju pelnu, prireiktų net 27 metų.

Kompanijos pelno augimo dinamika dar be aiškios tendencijos. 7 m. vidutinis metinis EPS augimas buvo -7%, o 3 m. – -36%.

AB Litgrid investuoja išimtinai savo kompetencijos rėmuose.

Vidutinis Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra -3.53%, Minusas atsiranda dėl to, kad kompanija mokėjo didesnius dividendus, nei uždirbdavo pelno.

9 metų vidutinis ROAE yra -1.17%. Labai bloga grąža.

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų. 1 euras, investuotas į IMT, kompanijai per 8 metus dar nieko neuždirbo.

Jei kompanijos akcininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į LR 10 m. trukmės VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2019 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 4.50 euro.

AB LITGRID akcijos

Kompanijos akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius Papildomajame prekybos sąraše. Trumpinys LGD1L.

Patikslinta grupės dividendų mokėjimo politika.

Todėl teikti kokias nors rekomendacijas AB Litgrid akcijoms netikslinga dėl valstybės valdymo ir didelio reguliavimo. Tačiau aišku viena: sumaniam investuotojui tai nėra pati geriausia akcija portfeliui.

Akcininkas, investavęs į kompanijos akcijas prieš 5 metus, gavo -1.63% vidutinius metinius nuostolius, įskaitant ir dividendus.


Investuotojo kalendorius

LITGRID AB  2020 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokiais terminais:

  • 2020.02.06  – 2019 m. 12 mėnesių tarpinę informaciją;
  • 2020.03.27  – pranešimą apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir  2019 m. metinę informaciją: auditorių patvirtintų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir pranešimą;
  • 2020.04.20  – eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus;
  • 2020.05.06  – 2020 m. 3 mėnesių tarpinę informaciją;
  • 2020.08.05  – 2020 m. 6 mėnesių tarpinę informaciją;
  • 2020.11.04  – 2020 m. 9 mėnesių tarpinę informaciją.


Kompanijos puslapis

Daugiau NASDAQ Vilnius akcijų

Klausimams ir užsakymams

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: