AB INVL Baltic Farmland

AB INVL Baltic Farmland veikla

AB INVL Baltic Farmland įkurta 2014 m. balandžio 29 d. nuo AB Invalda INVL atskyrus 14.45% turto, kapitalo ir įsipareigojimų dalį.

Bendrovei buvo perduotos įmonės, investuojančios į žemės ūkio paskirties žemę ir ją nuomojančios.

Bendrovė valdo įmonių, investuojančių į žemės ūkio paskirties žemę, akcijas bei finansuoja šias įmones.

Dabar kompanijai priklauso 100% 18-kos įmonių akcijų. Joms priklauso daugiau kaip 3 tūkst. ha žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje.

Ji nuomojama ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms. Pati kompanija pagrindinį dėmesį skiria turimų žemės sklypų kokybės gerinimui ir ekologiniam tvarumui.

Kompanija siekia Lietuvos banko išduodamos uždaro tipo investicinės bendrovės licencijos ir savo esme tapti panašia į fondą.

AB INVL Baltic Farmland akcijos

Papildomąsis prekybos sąrašas. AB INVL Baltic Farmland akcijos listinguoti biržoje pradėtos 2014 m. birželio 4 d.

Nuo 2015 m. sausio 29 d. iki 2015 m. vasario 26 d. Bendrovė vykdė savų akcijų supirkimą per

Buvo supirkta 710 vnt. už 2 tūkst. eurų, įskaitant tarpininkavimo mokesčius. Remiantis akcininkų sprendimu buvo anuliuota 2.660 vnt. įsigytų savų akcijų.

Per metus kompanijos akcijos BV augo 6.52%.

Esant vidutinei akcijos dienos apyvartai biržoje apie 300 eurų, investuotojai už vieną kompanijos laisvų pinigų eurą (rodiklis P/FCF) moka apie 50 EUR. P/BV rodiklis – 0.95.

Dėl labai mažo akcijos likvidumo biržoje akcija sumaniam investuotojui neturėtų būti labai įdomi.


Parsisiųskite AB INVL Baltic Farmland tyrimą

AB INVL Baltic Farmland


Investuotojo kalendorius:

AB INVL Baltic Farmland 2019 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

2019 m. vasario 28 d. – audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas;
2019 m. gegužės 8 d. – 2019 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka;
2019 m. liepos 23 d. – 2019 m. pusmečio ataskaita;
2019 m. spalio 25 d. – 2019 m. 9 mėn. pagrindinių duomenų santrauka.


Facebook Komentarai
%d bloggers like this: