AB Kauno energija

Apie AB Kauno energija veiklą

AB Kauno energija veikla apima šilumos ir elektros energijos gamybą bei tiekimą. Nuo 2010 m. sausio 1 d. bendrovės veikla taip pat apima ir karšto vandens tiekimą Kauno miesto ir rajono, taip pat Jurbarko rajono vartotojams.

Taip pat kompanija vykdo kolektorių, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų, karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūra.

Finansai

Šilumos tiekimas duoda daugiausiai pajamų. Jos sudaro apie 90% visų pajamų. Šilumos tiekimo veiklai reikia daug kapitalinių investicijų. Todėl finansai valdomi prisiimant riziką. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro apie 57% Nuosavo kapitalo. O Ilgalaikių skolų padengimui 2019 m. pelnu prireiktų 25.7 metų.

Pelno dinamika stabilumu nepasižymi. Priežasčių gali būti daug. Nuo veiklos finansavimo programų iki politikos. Tačiau pelningumo rodikliai nėra labai blogi. 2019 metai baigti nuostolingai.

Nepaskirstyto pelno rentabilumas apie -5%. 10 metų vidutinis ROAE yra 3.9%. Mažiau nei 12%. Labai žema grąža. Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų konkurencingumui didinti. 1 EUR, investuotas į IMT, duoda tik apie 0.29 EUR EPS.

Veiklos pajamos pagal sektorius:

AB Kauno energija

AB Kauno energija akcijos

Bendrovės akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje, Baltijos Papildomajame sąraše. Trumpinys KNR1L.

Kompanijos akcijos Buhalterinė vertė per metus sumažėjo -0.69%. Vidutinis metinis akcijos kainos 5 metų kilimas buvo 15.06%. O 2011-2018 m. dividendinio pajamingumo vidurkis yra 10%. Kompanija moka pakankamai aukštus dividendus. Už 2019 m. dividendai nebuvo mokėti.

AB Kauno energija akcijos nėra gera investicija sumaniam investuotojui. Tačiau monopolis gali duoti gerą grąžą.

Rekomendacijos neteikiam. Stebėkite atidžiai.


Kompanijos puslapis

Daugiau NASDAQ Vilnius akcijų.


Klausimams:

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: