Sekmadienis, 21 liepos, 2024
NASDAQ Vilnius-Lietuva

AB Kauno energija Akcijų Analizė

AB Kauno energija yra centralizuotai tiekiamos šilumos bendrovė Kaune ir Lietuvoje. Bendrovės gamybinius pajėgumus sudaro Petrašiūnų elektrinė, 5 katilinės Kauno miesto integruotame tinkle, 7 regioninės katilinės Kauno rajone, 1 Jurbarko mieste, 14 izoliuoto tinklo ir 26 vietinės (buitinės) katilinės Kauno mieste, bei 8 Sargėnų mikrorajono vandens šildymo katilinės (KE).

Taip pat kompanija vykdo kolektorių, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų, karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūrą.

Pajamų pasiskirstymas pagal segmentus:

AB Kauno energija Pajamos pagal segmentus
Pajamos pagal segmentus

Finansai

2023 m. kompanijos pajamos krito -1.71%. O ir šiaip jos turi mažėjimo tendenciją. Vidutinis metinis pajamų mažėjimas siekė -0.71%. Bendrasis pajamingumas išlaikomas stabilus, bet yra žemiau 40%. Tai neleido kompanijai pasiekti geros Grynojo pajamingumo, kuris pernai buvo vos 6.90%.

Bendrosios ir Administracinės sąnaudos Bendrajame pelne turi tendenciją mažėti, kas yra gerai. Pernai jos vis dar sudarė pusę Bendrojo pelno. Kas būtų visai neblogai. Tačiau matome, kaip kompanija augina finansinių skolų naštą. Per 4 metus Ilgalaikės skolos padidėjo tris kartus.

Visi įsipareigojimai sudaro apie 119% Nuosavo kapitalo. Ilgalaikių skolų einamųjų metų ir sumokėtų Palūkanų dalys Veiklos pelne buvo atitinkamai 42.84% ir 22.87%. Ilgalaikių skolų padengimui 2023 m. pelnu prireiktų 9.19 metų. Tai blogi rodikliai, parodantys, kad kompanija finans7 valdyme prisiima riziką.

Ir, aišku, tai atsiliepia pelningumo rezultatams. 10 m. laikotarpio vidutinis metinis EPS augimas siekė net 21.32%, o 5 m. laikotarpio jau buvo 9.24%. ROAE buvo vos 4.25%, o RQAA – 2.91%. Akcijos Buhalterinės vertės vidutinis metinis mažėjimas siekė -17.66%.

Grynieji pagrindinė veiklos pinigų srautai pradėjo augti tik per paskutinius 2 metus. Free Cash Flow vis tiek išlieka neigiamas. Tiesa, Pinigai ir ekvivalentai sąskaitoje auga. Nepaskirstyto pelno 10 m. laikotarpio vidutinis metinis augimas yra solidus ir siekia 50.23%. O jo rentabilumas yra net 22%.

F_Score rodiklis yra 5. Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti verslą, o lėšas investuoti į LR 10 m. trukmės obligacijas bei gauti tokią grąžą, kokią gavo 2023 m., tai akcijas turėtų parduoti po 3 EUR.

Investicinis įvertis:

Kauno energija Investicinis įvertis
Kauno energija Investicinis įvertis

AB Kauno energija akcijos

Bendrovės akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje, Baltijos Papildomajame sąraše. Trumpinys KNR1L.

Akcijos kainos Standartinis nuokrypis yra 4.24%, beta – vos 0.26. Tai tarsi nerizikinga akcija, tačiau taip yra dėl labai mažo akcijos likvidumo, kas savaime yra rizikinga.

PEG yra 6.34, Equity risk premium neigiamas, -2.94%. Tai rodo, kad akcija rinkoje yra gerokai pervertinta. GRAPES metodu apskaičiuotos kainos perspektyva yra 0.35. Mūsų metodu apskaičiuotos kainos perspektyva pateikia ne tik pesimistinį, bet ir optimistinį scenarijus. Bet mes vis tiek akcijų nepirktume:

KNR1L kainos perspektyva
KNR1L kainos perspektyva

Trečių šalių įvertinimai ir prognozės

Dirbtinis intelektas:

AB Kauno energija yra svarbus žaidėjas Lietuvos energetikos sektoriuje, užtikrinantis šilumos ir elektros energijos gamybą bei tiekimą. Bendrovės veikla apima ne tik energijos gamybą iš tradicinių šaltinių, bet ir atsinaujinančios energijos projektų plėtrą, siekiant mažinti aplinkos poveikį ir didinti energijos tiekimo efektyvumą.

Investicijų grąža AB Kauno energijoje gali būti veikiama įvairių veiksnių: rinkos poreikių ir tendencijų, valstybės reglamentavimo energetikos srityje, tarptautinių energetikos kainų svyravimų, taip pat bendrovės gebėjimo inovatyviai prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų ir efektyviai valdyti išteklius. Tvarumas ir atsakingas verslo vystymas taip pat yra svarbūs aspektai, galintys teigiamai įtakoti ilgalaikę investicijų grąžą.

Valueinvesting.io konsensusas:

Valueinvesting.io konsensusas
Valueinvesting.io konsensusas

TA konsensusas:

Kavos puodelis iš jūsų už šią puikią analizę.

Kainos grafikas

Kompanijos puslapis

Daugiau NASDAQ Vilnius akcijų.


Klausimams: