AB Kauno energija

Apie AB Kauno energija veiklą

AB Kauno energija veikla apima šilumos ir elektros energijos gamybą bei tiekimą. Nuo 2010 m. sausio 1 d. bendrovės veikla taip pat apima ir karšto vandens tiekimą Kauno miesto ir rajono, taip pat Jurbarko rajono vartotojams.

Taip pat kompanija vykdo kolektorių, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų, karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūra.

Finansai

Šilumos tiekimas duoda daugiausiai pajamų. Jos sudaro apie 92% visų pajamų.

Šilumos tiekimo veiklai reikia daug kapitalinių investicijų. Todėl finansai valdomi prisiimant riziką. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro apie 50% Nuosavo kapitalo. O Ilgalaikių skolų padengimui 2018 m. pelnu prireiktų 5.13 metų.

Pelno dinamika stabilumu nepasižymi. Priežasčių gali būti daug. Nuo veiklos finansavimo programų iki politikos. Tačiau pelningumo rodikliai nėra labai blogi.

Nepaskirstyto pelno rentabilumas apie 6%. 10 metų vidutinis ROAE yra 4.05%. Mažiau nei 12%. Labai žema grąža.

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų konkurencingumui didinti. 1 EUR, investuotas į IMT, duoda tik apie 0.36 EUR EPS.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti verslą ir investuoti į Lietuvos 10 m. trukmės VVP, tačiau gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija 2018 m., tai akcijas turėtų parduoti po 7.50 euro.

AB Kauno energija akcijos

Kompanijos akcijos Buhalterinė vertė per metus išaugo vos 0.71%. Vidutinis metinis akcijos kainos 5 metų kilimas lygus 12.03%. O 2011-2017 m. dividendinio pajamingumo vidurkis yra 16.47%. Kompanija moka pakankamai aukštus dividendus. Už 2018 m. dividendai nebuvo mokėti.

AB Kauno energija akcijos nėra gera investicija sumaniam investuotojui. Tačiau monopolis gali duoti gerą grąžą.

Rekomendacijos neteikiam. Stebėkite atidžiai.


Veiklos pajamos pagal sektorius:
Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: