AB Snaigė

AB Snaigė veikla

Pagrindinės kompanijos pajamos yra Šaldytuvų ir šaldiklių gamyba ir prekyba. Grupę sudaro AB Snaigė, UAB Alchema ir TOB Snaige Ukraina. Šaldytuvai sudaro apie 90% visos produkcijos.

Kompanija yra gerai žinoma. Tačiau Lietuvoje parduoda tik apie 13.27% visos produkcijos ir ši dalis turi tendenciją augti. Vakarų Europoje parduoda apie 39% produkcijos.

Kompanija nėra rinkos lyderė. Priešingai, Bendrojo pelningumo rodikliai (9.6%) rodo, kad ji susiduria su labai stipriu konkurenciniu spaudimu.

Finansai

Finansai valdomi nekonservatyviai, prisiimant atitinkamą riziką. Arba dėl sektoriaus ypatumų Ilgalaikiai įsipareigojimai viršija Nuosavą kapitalą 48%.

Kompanijos pelno-nuostolių dinamika yra ciklinė ir turi neigiamą tendenciją. Pastarųjų 13 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo -15.21%, o pastarųjų 3 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo 21%.

Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Visų dukterinių kompanijų veikla susijusi. Kompanija nesuperka savų akcijų.

10 metų vidutinis ROAE yra -15.64%. Veiklos grąža neigiama. Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra neigiamas.

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų. Ir į IMT investuojama daugiau nei uždirbama.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2018 metais, tai akcijas turėtų parduoti vos po 2.11 euro.

AB Snaigė akcijos

Kompanijos akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje, Baltijos Papildomajame prekybos sąraše. Trumpinys SNG1L.

Akcijos buhalterinė vertė daug metų mažėjimo tendencijos. Per 10  kompanijos veiklos metų BV kasmet mažėjo vidutiniškai po -13.23%.

Kompanijai labai sunkiai sekasi kurti vertę akcininkams, todėl mūsų rekomendacija dabar akcijas PARDUOTI ir NEPIRKTI.Kompanijos puslapis

Forumas

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: