AB Snaigė

AB Snaigė veikla

Pagrindinės kompanijos pajamos yra Šaldytuvų ir šaldiklių gamyba ir prekyba. Grupę sudaro AB Snaigė, UAB Alchema ir TOB Snaige Ukraina. Šaldytuvai sudaro apie 90% visos produkcijos.

Kompanija yra gerai žinoma. Tačiau Lietuvoje parduoda tik apie 13.43% visos produkcijos ir ši dalis turi tendenciją augti. Vakarų Europoje parduoda apie 39% produkcijos (nekinta).

Kompanija nėra rinkos lyderė. Priešingai, Bendrojo pelningumo rodikliai (9.4%) rodo, kad ji susiduria su labai stipriu konkurenciniu spaudimu.

AB Snaigė veikla
Pajamos pagal regionus

Finansai

Finansai valdomi nekonservatyviai, prisiimant atitinkamą riziką. Dėl sektoriaus sąlygotų ypatumų, Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 49% Nuosavo kapitalo.

Kompanijos pelno-nuostolių dinamika yra ciklinė ir turi neigiamą tendenciją. Kompanija finansinius metus dažniau baigia su nuostoliais nei su pelnu.

Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Visų dukterinių kompanijų veikla susijusi. Kompanija nesuperka savų akcijų.

10 metų vidutinis ROAE yra -13.41%. Veiklos grąža neigiama. Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra taip neigiamas. Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų. Ir į IMT investuojama daugiau nei uždirbama.

Iš 2019 m. veiklos audito išvadų:

Taip pat norime atkreipti dėmesį į tai, kad Bendrovė per metus, kurie baigiasi 2019 m. gruodžio 31 d. patyrė 966 tūkst. Eur grynųjų nuostolių, Grupė – 1 685 tūkst. Eur grynųjų nuostolių. Bendrovės ir Grupės trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą. Šios aplinkybės, taip pat ir kiti dalykai, aprašyti aiškinamojo rašto 2.2 pastaboje, rodo, kad esama reikšmingų neapibrėžtumų, galinčių kelti didelių abejonių dėl Bendrovės ir Grupės galimybių tęsti veiklą. Dėl šio dalyko mūsų nuomonė yra besąlyginė.

AB Snaigė akcijos

Kompanijos akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje, Baltijos Papildomajame prekybos sąraše. Trumpinys SNG1L.

Akcijos buhalterinė vertė daug metų mažėjimo tendencijos. Per 10  kompanijos veiklos metų BV kasmet mažėjo vidutiniškai po -16.6%. Tokia tendencija gali išlikti ir toliau.

Kompanijai labai sunkiai sekasi kurti vertę akcininkams, todėl mūsų rekomendacija dabar akcijas PARDUOTI ir NEPIRKTI.

Kompanijos puslapis

Daugiau NASDAQ Vilnius akcijų.

2020 m. liepos 7 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau – Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

                Susirinkimo vieta – AB „Snaigė“  ofisas, Kareivių g. 6 (5 aukštas), Vilnius.

                Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasidės 9:45 val.).

            Susirinkimo apskaitos diena – 2020 m. birželio 29 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).

                Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba.

                Susirinkimo darbotvarkė:

1 darbotvarkės klausimas: Dėl 2018 m. spalio 1 d. priimto akcininkų sprendimo pakeitimo ir AB „Snaigė“ įstatinio kapitalo mažinimo;
                                               
Įsiteisėjus Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarčiai,  kuria buvo tenkintas AB „Snaigė“ skundas ir notaras įpareigotas atlikti notarinius veiksmus, nurodytus Bendrovės prašyme dėl 2018 m. spalio 1 d. neeilinio visuotinio akcininkų sprendimo įgyvendinimo vykdant Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 nurodymus, t.y. atstatyti perkainojimo rezervą sumažinant Bendrovės įstatinį kapitalą. Atsižvengiant Į Bendrovės įstatinio kapitalo pokyčius, įvykusius 2019 m. ir į tai, kad šiuo metu Bendrovės įstatinis kapitalas ir nominali vienos akcijos vertė neatitinka 2018 m. spalio 1 d. akcininkų sprendime nurodyto Bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijos nominalios vertės dydžio, būtina priimti naują sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą EUR 3566015,55 suma, mažinant anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę EUR 0,09. Šis veiksmas neįtakos Bendrovės finansinių rezultatų bei mokumo.

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

%d bloggers like this: