AB Snaigė

AB Snaigė veikla

Pagrindinės kompanijos pajamos yra Šaldytuvų ir šaldiklių gamyba ir prekyba. Grupę sudaro AB Snaigė, UAB Alchema ir TOB Snaige Ukraina. Šaldytuvai sudaro apie 90% visos produkcijos.

Tačiau Lietuvoje parduoda tik apie 10% visos produkcijos ir ši dalis turi tendenciją augti.

Kompanija yra gerai žinoma. Nors Lietuvoje parduoda apie 15% (2016) savo produkcijos. Vakarų Europoje parduoda apie 35% produkcijos.

Kompanija nėra rinkos lyderė. Priešingai, Bendrojo pelningumo rodikliai rodo, kad ji susiduria su labai stipriu konkurenciniu spaudimu.

Finansai

Finansai valdomi nekonservatyviai, prisiimant atitinkamą riziką. Arba dėl sektoriaus ypatumų Ilgalaikiai įsipareigojimai viršija Nuosavą kapitalą 65.12%. O juos padengti 2016 m. pelnu prireiktų net 10.59 metų.

Kompanijos pelno-nuostolių dinamika yra ciklinė ir turi neigiamą tendenciją. Pastarųjų 10 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo -, o pastarųjų 4 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo 36.31%.

Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Visų dukterinių kompanijų veikla susijusi.

Kompanija nesuperka savų akcijų.

10 metų vidutinis ROAE yra -10.15%. Veiklos grąža neigiama.

Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra neigiamas.

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų. Ir į IMT investuojama daugiau nei uždirbama.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į Lietuvos 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2016 metais, tai akcijas turėtų parduoti vos po 4 eurus.

Rodikliai
P/E P/S P/BV Div Yield Div Growth EPS Growth PEG Beta Grahamo skaičius ROAE Quick Ratio Reit.
9.37 0.28 0.57 9.41% 0.00% 36.31% 0.26 -0.62 0.578 8.38% 0.97 3

AB Snaigė

AB Snaigė akcijos

Akcijos buhalterinė vertė daug metų mažėjimo tendencijos. Per 10  kompanijos veiklos metų BV kasmet mažėjo vidutiniškai po -8.21%.

Kompanijai labai sunkiai sekasi kurti vertę akcininkams, todėl mūsų rekomendacija dabar akcijas PARDUOTI ir NEPIRKTI.

Per metus AB Snaigė akcijų kaina kilo 6.84%.


Facebook Komentarai

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: