AB Utenos trikotažas

AB Utenos trikotažas veikla

Kompanija lėšas uždirba gamindama trikotažo gaminius, iš darbo rūbų gamybos ir trikotažo gaminių mažmeninės prekybos. Daugiausiai lėšų gaunama iš trikotažo gaminių gamybos; tai sudaro beveik 89% nuo visų pajamų.

Pagrindiniai kompanijos klientai yra Vakarų Europoje ir Lietuvoje, 54% ir 20% atitinkamai. Lietuvoje bendrovė parduoda penktadalį visos produkcijos.

AB Utenos trikotažas
Pajamų pasiskirstymas pagal regionus

Finansai

AB Utenos trikotažas finansai valdomi prisiimant riziką. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 40% Nuosavo kapitalo. O Ilgalaikių skolų padengimui 2019 m. Grynuoju pelnu užtektų 3.40 metų.

Bendrovės pelno dinamika nestabili labai cikliška. Daug nuostolingų metų. 9 metų vidutinis metinis EPS augimas siekia 5.54%, o 5 metų vidutinis metinis EPS augimas siekia 52%. Vidutinė metinė nuosavybės grąža yra labai žema ir siekia 4.45%.

Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Vienas euras, investuotas į Ilgalaikį materialųjį turtą duoda 0.66 euro EPS. Kompanija dividendų, paprastai, nemoka. Tik už 2018 metus buvo išmokėti 0.10 euro dydžio dividendai. Už 2019 m. dividendų nemokėjo.

Jei kompanijos akcininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į LR 10 m. trukmės VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2019 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 32 eurus.

AB Utenos trikotažas akcijos

Bendrovės akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje, Baltijos Papildomajame prekybos sąraše. Trumpinys UTR1L.

Kompanijos verslas labai cikliškas. Nuostolingi ir pelningi metai eina pramaišiui. Paskutinį kartą dividendas mokėtas už 2005 ir 2018 metus.

Mes nerekomenduojame investuoti į kompanijos akcijas. Tačiau esant palankiai rinkų konjunktūrai, akcijų kaina turi galimybę rinkoje kilti apie 5+% vidutiniškai kasmet.


Investuotojo kalendorius

AB Utenos trikotažas praneša, kad 2020 metais įmonių grupės veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

–       vasario 28 d. – 2019 m. 12 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

–       balandžio 30 d. – audituota 2019 m. metinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

–       balandžio 30 d. – 2020 m. 3 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

–       liepos 31 d. – 2020 m. 6 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

–       spalio 30 d. – 2020 m. 9 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė.


Kompanijos puslapis

Daugiau NASDAQ Vilnius akcijų.


Klausimams

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: