AB Utenos trikotažas

AB Utenos trikotažas veikla

Kompanija lėšas uždirba gamindama trikotažo gaminius, iš darbo rūbų gamybos ir trikotažo gaminių mažmeninės prekybos.

Daugiausiai lėšų gaunama iš trikotažo gaminių gamybos; tai sudaro beveik 89% nuo visų pajamų.

Pagrindiniai kompanijos klientai yra Vakarų Europoje ir Skandinavijoje, 45% ir 27% atitinkamai. Lietuvoje bendrovė parduoda penktadalį visos produkcijos.

2018 m. pelnas padidėjo perkainavus Ilgalaikį materialųjį turtą.

Finansai

AB Utenos trikotažas finansai valdomi konservatyviai. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 13% Nuosavo kapitalo. O Ilgalaikių skolų padengimui 2018 m. Grynuoju pelnu užtektų 0.33 metų.

Bendrovės pelno dinamika nestabili. Daug nuostolingų metų. Investuoja savo kompetencijos rėmuose.

Kompanija dividendų, paprastai, nemoka. Už 2018 metus buvo išmokėti 0.10 euro dydžio dividendai.

Vidutinė metinė nuosavybės grąža yra labai žema ir siekia 3.50%. Vienas euras, investuotas į Ilgalaikį materialųjį turtą duoda 0.63 euro EPS.

Jei kompanijos akcininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į LR 10 m. trukmės VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2018 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 16 eurų.

AB Utenos trikotažas akcijos

Bendrovės akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje, Baltijos Papildomajame prekybos sąraše. Trumpinys UTR1L.

Kompanijos verslas labai cikliškas. Nuostolingi ir pelningi metai eina pramaišiui. Paskutinį kartą dividendas mokėtas už 2005 ir 2018 metus.

Mes nerekomenduojame investuoti į kompanijos akcijas.Investuotojo kalendorius

AB Utenos trikotažas

praneša, kad 2020 metais įmonių grupės veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

–       vasario 28 d. – 2019 m. 12 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

–       balandžio 30 d. – audituota 2019 m. metinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

–       balandžio 30 d. – 2020 m. 3 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

–       liepos 31 d. – 2020 m. 6 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

–       spalio 30 d. – 2020 m. 9 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė.


Kompanijos puslapis

Forumas

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: