Harley-Davidson Inc.

Harley-Davidson Inc. veikla

Harley-Davidson Inc. kompanija yra ne šiaip motociklų gamintoja. Tai legendinių motociklų gamintoją. Nuostabiai sukurta Harley-Davidson motociklų legenda integruota į kompanijos verslą ir leidžia šios kompanijos rezultatams būti geresniems už konkurentų.

Kompanija parduoda motociklus JAV, Europoje. Japonijoje, Kanadoje, Australijoje. Kitose šalyse parduoda dar 6.59% savo motociklų ir paslaugų. Daugiausiai, net 55.26% parduodama JAV. Tiesa, ši dalis gerokai smuko per kelis metus, nes augo pardavimai Europoje ir kitose šalyse.

Kompanijos logotipas yra vienas labiausiai atpažįstamų logotipų pasaulyje. Harley-Davidson Inc. yra pasaulyje pripažintas aukščiausios rūšies motociklų gamintojas.

Finansai

Kompanijos finansai valdomi prisiimant atitinkamą riziką. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 298.44% Nuosavo kapitalo. Taip yra dėl nuosavų akcijų supirkimo efekto. Ilgalaikių skolų dengimui 2018 m. Grynuoju pelnu prireiktų 9.20 metų. Tai gana prasti rodikliai.

Kompanijos pelno augimo dinamika cikliška. Pastarųjų 10 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo 1.35%. O pastarųjų 5 metų EPS vidutinis metinis augimo tempas buvo jau -0.55%.                 .

Harley-Davidson Inc. investuoja išimtinai savo kompetencijos rėmuose. Superka nuosavas akcijas.

Vidutinis 10 m. Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra net 20%. Tai akcijų supirkimo efektas bei tai, kad kompanija yra geras pinigų generatorius. 10 metų vidutinis ROAE yra 23.56%. Labai gera grąža.

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų. Tačiau 1 USD, investuotas į IMT, uždirba 2.65 USD EPS.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į JAV 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2018 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 143 USD.

Harley-Davidson Inc. akcijos

Kompanijos akcijos listinguojamos NYSE biržoje. Trumpinys HOG.

Akcijos Buhalterinės vertės vidutinis metinis augimas sudarė 1.68%. BV augimas tikėtinas ir ateityje. Pirminis investicijos grąžos įvertinimas yra 9.27%. Vidutinis akcijos dividendinis pajamingumas yra 2.39%.

Investuotojas, investavęs į Harley-Davidson Inc. akcijas prieš 5 metus, šiandien patyrė -10.64% nuostolių vidutiniškai kasmet.

Investuotojas, investavęs į Harley-Davidson Inc. akcijas nuo idėjos paskelbimo pradžios, šiandien patyrė nuostolių vidutiniškai -7.74% kasmet.

Manome, kad investicija  į šias akcijas savo potencialo dar neišnaudojo, tačiau rekomenduojame kiekį portfelyje sumažinti.


Opcionų grandinė:


Techninė analizė:

Kompanijos puslapis

Forumas


Komentarams, pageidavimas, užsakymams užpildykite formą

Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: