Korporatyvinės obligacijos. AS Latvenergo obligacijos

2012 m. lapkričio 28 d. Latvijos finansų ir kapitalo priežiūros komisija patvirtino AS „LATVENERGO“ 50 000 000 LVL (arba jų ekvivalento eurais) bazinį prospektą, skirtą pareikštinės formos nematerialių negarantuotų obligacijų išleidimui.

Programos organizatorius ir Agentas yra AS „SEB banka“ (Latvija). Pagal šį prospektą išleidžiamos obligacijų emisijos galės būti siūlomos viešai ir Lietuvoje bei Estijoje.

AS „LATVENERGO“ sėkmingai rinkoje išplatino 20 000 000 EUR pirmą obligacijų emisiją. Gavo palūkanas mažesnes už siūlomas banke. Po šios sėkmės dar 30 000 000 EUR obligacijų emisija bus platinama 2013 m. sausio mėn. 30 d.

Obligacijų emitentas Akciju sabiedrība „Latvenergo“
Emitento būstinė Pulkveža Brieža 12, Ryga, LV-1230, Latvija
Emitento veikla Elektros ir šiluminės energijos gamyba ir tiekimas; skirstymo sistemos paslaugos; perdavimo sistemos valdymas.
Emitento kredito reitingas 2012 m. liepos 11 d. „Moody’s Investors Service“ nustatė Baa3 reitingą su stabilia perspektyva. (Spekuliaciniai elementai su valdoma rizika)
Obligacijų emisijos numeris 1
ISIN kodas LV0000801090
Valiuta EUR
Emisijos dydis 50 mln. LVL atitikmuo eurais.
Palūkanos (kuponas) 2.8%.
Palūkanų mokėjimo data Kiekvienų metų gruodžio mėn. 15 d.
Išpirkimo terminas 2017 m. gruodžio mėn. 15 d.
Nominalas 1 000 EUR
Minimali investavimo suma 100 000 EUR pirminio platinimo metu. Obligacijomis prekiaujama antrinėje rinkoje NASDAQ OMX Ryga Skolos VP biržoje.

AS „Latvenergo“ obligacijomis pasiskolintus pinigus naudos investiciniams projektams įgyvendinti. Kompanijai reikalingos didelės investicijos. Jos finansuojamos iš skolintų lėšų.

Kompanija jau daug pasiskolinusi iš bankų ir kitų šaltinių. Obligacijos yra dar vienas šaltinis pasiskolinti. Ir tai yra pigus šaltinis.

Tačiau kompanija labai priklausoma nuo kreditorių. Obligacijas ji renkasi dar ir todėl, kad Latvijos bankai ne visada gali patenkinti kompanijos pinigų poreikį. Didelių skolų valdymas mažina kompanijos pelnus.

Perspektyvos

AS „Latvenergo“ yra stabiliai ir pelningai dirbanti kompanija. Mažoje Baltijos rinkoje ji yra milžinas. Investuoti į kompanijos obligacijas verta, siekiantiems didesnės negu indėliai ar to paties periodo VVP (apie 2.3%).

Kompanija planuoja nuolat leisti obligacijų emisijas. Susidomėjusiems šiomis obligacijomis ir planuojantiems portfelyje turėti kiekvienos emisijos obligacijų mes patariame atkreipti dėmesį į naujų emisijų palūkanų normas.

Jei palūkanos kils, tai bus ženklas, kad rinkos pasitikėjimas mažėja ir obligacijų rizika auga. Jau ir dabar kredito reitingas kompanijai yra žemame lygyje.

Rizikos

Visos susijusios investavimo rizikos. Su AS „Latvenergo“ susijusios rizikos: Vietinės ir pasaulinės makroekonominės tendencijos gali turėti esminę neigiamą įtaką Grupės verslui ir finansinei padėčiai; sunkus ir ilgalaikis ekonomikos nuosmukis turėtų įtakos Grupės klientams ir gali turėti neigiamos  įtakos Grupės augimui ir operacijų rezultatams dėl mažesnio elektros energijos suvartojimo ir ribotų finansavimo galimybių.

Tai ne siūlymas pirkti arba parduoti.
Facebook Komentarai
Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!
%d bloggers like this: